Ailleron znacząco poprawia przychody i zysk w I półroczu 2021

ailleron

Ailleron osiągnął w pierwszym półroczu 2021 roku 85,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz wypracował 4,07 mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wykazały większą dynamikę wzrostu o blisko 26,5% w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego, kiedy wynosiły one prawie 67,04 mln zł. W I półroczu 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 13,4 mln zł, tj. o ponad 58% wyższym do roku poprzedniego, kiedy to wyniosła ona ok 8,5 mln zł. Dało to przyrost wartościowy o blisko 5 mln zł. Zysk netto z kolei urósł o 41,4% w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 2020 roku, kiedy Spółka zarobiła ponad 2,88 mln zł.

Rok 2021 zaczął się dla naszej spółki bardzo dobrze, co było już widać po wynikach za pierwszy kwartał. Jak pokazują wyniki za I półrocze nadal utrzymujemy, a nawet zwiększamy dynamikę wzrostu naszej działalności, która sukcesywnie rośnie od początku 2020 roku. Osiągnęliśmy solidny wynik z działalności operacyjnej – 8,6 mln zł – o ponad 93% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrosły praktycznie wszystkie nasze parametry finansowe, i to w każdym z segmentów działalności. Rośnie zarówno Enterprise Services (obejmujący segment Telco i Software Services), jak i FinTech oraz HotelTech. Dominującym segmentem działalności jest nadal Enterprise Services, który w okresie pierwszego półrocza 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 58,6 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 43,5 mln zł. Należy pamiętać, że w ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonaną akwizycją spółki ValueLogic z Wrocławia, która miała miejsce w kwietniu 2021 roku. W efekcie, zysk operacyjny BU Enterprise Services wyniósł 10,5 mln zł i był o blisko 4,3 mln zł lepszy niż w roku 2020.” – mówi Tomasz Król – CFO, Członek Zarządu Ailleron S.A.

W kwietniu br. Ailleron podpisał z Polish Enterprise Fund VIII – funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise Investors (EI) – finalną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind. Docelowo cały segment Enterprise Services został przeniesiony do ww. spółki Software Mind, a wartość wydzielonej części biznesu wyceniono na 150 mln zł (221 mln po wniesieniu środków). Usługi, a szczególnie eksport, przyniósł Ailleron znaczący przychód i zysk.

Software Services, które są już niemal w 100% biznesem exportowym są bardzo dobrze odbierane na rynkach zagranicznych. Rośnie udział eksportu także w takich produktach jak LB (LiveBank), czy SOR (Steering of Roaming). Kładziemy spory nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach. Przede wszystkim są to rynki Europy Zachodniej, Azji Południowo – Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Eksportujemy tam, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże. – dodaje Tomasz Król.

W segmencie działalności – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie był na wyższym poziomie niż w okresie 2020 roku i wyniósł 23,3 mln zł (tj. wzrost o 12%). Najbardziej istotnymi obszarami w tym segmencie dla Spółki jest flagowy LiveBank, a także Challenger, Corporate czy usługi dla leasingu. Wszystkie te rozwiązania z uwagi na duże zainteresowanie procesem digitalizacji stanowią dobry prognostyk na przyszłość i znaczący udział w wynikach Spółki.

Widzimy obszary, w których drzemie ogromny potencjał do zwiększenia naszych przychodów. W segmencie FinTech są to na pewno produkty i usługi dla sektora finansowego. Rok 2021 jest dla LiveBank’u czasem istotnych inwestycji, które są finansowane ze środków pozyskanych w ramach sprzedaży części udziałów w spółce Software Mind. Spółka pracuje nad kompletną zmianą modelu dostarczania rozwiązania LiveBank na w pełni chmurowy i SaaS-owy. Zmiany jakie wywołała pandemia pozwalają nam wreszcie oferować i sprzedawać rozwiązania w chmurze. To powoduje, że w zasięgu Spółki znajduje się grupa wielu tysięcy banków i instytucji finansowych stanowiących grupę docelową rozwiązania oferowanego przez Spółkę. Co więcej przyjęta strategia pozwoli nam zaistnieć na rynku globalnym o szacowanej wartości na poziomie ok. 4,5 mld USD. Obecnie trwają już negocjacje na wdrożenie tego rozwiązania w wersji chmurowej w kilku bankach.– mówi Piotr Skrabski, Członek Zarządu, General Manager LiveBank.

Spółka w lipcu br. podpisała także umowę z siecią hoteli Bould Group z Arabii Saudyjskiej na wykorzystanie iLumio (aplikacji mobilnej dostępnej na platformach iOS i Android, oraz systemu CMS) w 60 hotelach w Arabii Saudyjskiej. Wartość kontraktu przekracza 10 proc. rocznych przychodów hotelarskiej części Spółki. W obszarze HotelTech zrealizowane przychody w dwóch pierwszych kwartałach 2021 roku wyniosły nieco ponad 2 mln zł tj. więcej o ok. 26% całkowitych przychodów tego segmentu w analogicznym okresie 2020 roku.

Za nami pracowity okres optymalizacji naszych linii biznesowych oraz ich odpowiedniego dostosowania do nowych realiów. Hotele to jedna z tych branż, która była najbardziej dotknięta przez Covid-19. Stąd rosnące zainteresowanie rozwiązaniami minimalizującymi ryzyko kontaktu z obsługą hotelu oraz oprogramowaniem umożliwiającym zdalną obsługę gości. Wiele wskazuje na to, że również w obszarze HotelTech odnaleźliśmy właściwy kierunek. – dodaje Tomasz Król.