Przychody Erato Energy od początku 2021 roku przekroczyły już 50 mln zł. W okresie styczeń-sierpień, spółka podwoiła swoje wyniki

raport

Erato Energy, specjalizująca się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych firma operująca na rynku odnawialnych źródeł energii, nieprzerwanie zwiększa przychody r/r, notując w sierpniu kolejny wzrost wyników. Sprzedaż w sierpniu wyniosła 7,24 mln zł, co przekłada się na 122% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco od stycznia, Erato Energy podwoiło już swoje przychody i przekroczyło próg 50 mln zł, co oznacza osiągnięcie 199% kwoty przychodów zanotowanych w odpowiadającym okresie 2020 roku.

Spółka zgodnie z rozpoczętą w tym roku komunikacją uzyskiwanych przychodów w cyklu miesięcznym, zaprezentowała kolejne wyniki dotyczące jej głównej działalności prowadzonej na rynku odnawialnych źródeł energii w okresie sierpnia oraz narastająco, od początku roku.

  • Sierpień 2021 r.: 7,24 mln zł

122% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku

Sierpień 2020 r.: 5,92 mln zł

  • Styczeń-sierpień 2021 r.: 50,56 mln zł

199% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku

Styczeń-sierpień 2020 r.: 25,42 mln zł

– Zanotowane w sierpniu wyniki sprzedaży Erato Energy to kolejny okres dynamicznego wzrostu spółki, która koncentruje się przede wszystkim na branży OZE i w tym kierunku prowadzi działania mające na celu maksymalizację osiąganej sprzedaży. Równolegle prowadzimy prace, które mają na celu przygotowanie nas do czerpania korzyści z rosnących na popularności rozwiązań w zakresie prywatnych magazynów energii oraz przydomowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Wierzymy, że pozwoli to nam poprawiać wyniki r/r w jeszcze dłuższym okresie – komentuje Krzysztof Kłysz, wiceprezes Erato Energy.

Przychody podawane przez Erato Energy nie uwzględniają prowadzonej w grupie kapitałowej Erato Energy działalności inwestycyjnej, co jest konsekwencją zmiany głównej działalności firmy na branżę OZE, w tym zwłaszcza fotowoltaikę.

Rynek fotowoltaiki jest jednym z najszybciej rosnących segmentów branży odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce i na świecie. W 2020 roku liczba instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w kraju wzrosła o ponad 300 proc. w stosunku do roku 2019, zgodnie z raportem Urzędu Regulacji Energetyki.

– Działalność Erato Energy w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim fotowoltaiki, jest wspierana przez globalne trendy oraz polski rynek, który wciąż znajduje się na początkowym etapie rozwoju, z wysokim potencjałem do rozbudowy. Jesteśmy gotowi aby czerpać korzyści z przyspieszonego wzrostu, jaki jest oczekiwany na naszym rynku OZE i będziemy jednym z jego beneficjentów, co przełoży się na wyniki osiągane przez Erato Energy – dodaje Krzysztof Kłysz.