ATAL podwyższył do 240 mln zł program emisji obligacji

Zbigniew Juroszek ATAL S.A.
Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

W dniu 16 września ATAL – ogólnopolski deweloper – wprowadził zmiany do programu emisji obligacji z marca br., w ramach którego wyemitowano wówczas 120 mln zł. Aktualnie podwyższono łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach tego programu z poziomu 200 mln zł do kwoty 240 mln zł. W wyniku podwyższenia programu Zarząd ATAL podjął także uchwałę o nowej emisji obligacji w kwocie 120 mln zł. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonego przez GPW S.A. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

W marcu tego roku Zarząd ATAL zdecydował o uruchomieniu programu emisji obligacji na 2021 rok do kwoty 200 mln zł. Jednocześnie wyemitowano wówczas obligację serii AX w kwocie 120 mln zł.  W ramach tego programu emisji obligacji ATAL skierował we wrześniu b.r. ofertę kierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Oferta dewelopera spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, znacznie przekraczającym liczbę oferowanych obligacji. Dlatego Zarząd ATAL podjął uchwałę o zwiększeniu łącznej wartości programu o dodatkowe 40 mln zł, czyli do kwoty 240 mln zł. W ramach zwiększonej kwoty programu emisji deweloper wyemituje kolejną serię obligacji o wartości 120 mln zł.  W emisji obligacji inwestorom finansowym zostaną przydzielone 2-letnie papiery. Stopa procentowa została ustalona na poziomie stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,75% w stosunku rocznym.

Mając na uwadze bardzo duży popyt ze strony inwestorów i plany Spółki dotyczące dalszych zakupów gruntów zdecydowaliśmy się na zwiększenie wartości emisji. Sukces naszej kolejnej emisji obligacji to dowód zaufania inwestorów i potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Pozyskane środki pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój oraz rozbudowanie naszego banku ziemi. ATAL posiada odpowiednie zaplecze, ale także potencjał do utrzymywania wiodącej pozycji w sektorze – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.  

ATAL zakontraktował od stycznia do czerwca 2 070 mieszkań. Spółka podpisała następującą liczbę umów deweloperskich i przedwstępnych: w kwietniu 413, w maju 382, a w czerwcu 428. Łącznie w drugim kwartale br. spółka sprzedała 1 223 mieszkania. Grupa posiadała na koniec II kwartału 2021 roku 781 aktywnych umów rezerwacyjnych.

W pierwszym półroczu 2021 roku ATAL przekazał klientom 1 650 lokali. Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (481), Łodzi (282), Poznaniu (255) a następnie we Wrocławiu (230), Krakowie (215), Katowicach (179) i Trójmieście (8).

W dniu 15 lipca br. spółka wypłaciła dywidendy w wysokości 80% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafiło 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – zasiliła kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a termin wypłaty na 15 lipca br. Od początku obecności ATAL na GPW łączna kwota wypłaconej dywidendy to 524 mln zł.

ATAL jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,7 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas ok. 50% zysku netto jednostki dominującej z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło ok. 55% zysku netto jednostki dominującej z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli ponad 80% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości ok. 182 mln zł (4,70zł na akcję), co stanowiło 100% zysku jednostki dominującej z 2018 roku. W zeszłym roku jednorazowo zmieniono politykę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

W I kw. 2021 roku ATAL pozyskał 2 nowe grunty inwestycyjne w Katowicach i Poznaniu. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 52 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to 648 złotych, co jest potwierdzeniem realizacji racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Zakupione tereny pozwolą na realizację 80 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki obejmuje ponad milion mkw. PUM, co w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata.