Akcje Archicom powracają do indeksów sWIG80 i sWIG80TR

Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.
Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.

W dniu 15 grudnia br. przeprowadzona została kwartalna korekta portfeli indeksów, o której w swoim komunikacie poinformowała spółka GPW Benchmark. W wyniku korekty, w indeksach sWIG80 i sWIG80TR ponownie znajdą się akcje spółki Archicom. Dołączenie do grona największych spółek giełdowych potwierdza słuszność przyjętej strategii, która zakłada wypracowanie pozycji ogólnopolskiego dewelopera pierwszego wyboru oraz sprzedaż na poziomie 4 tys. mieszkań rocznie.

Dołączenie Archicom do rankingu indeksów sWIG80 i sWIG80TR GPW Benchmark ogłosiła w komunikacie z dnia 30 listopada 2023 r. Po kwartalnej korekcie portfeli indeksów przeprowadzonej po sesji w dniu 15 grudnia br., ogólnopolski deweloper dołączył do grona 140 największych spółek notowanych w ramach trzech głównych indeksów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WIG20, mWIG40, sWIG80).

Warto podkreślić, że akcje Archicom zajęły w indeksach sWIG80 i sWIG80TR od razu wysoką pozycję, plasując się na 23. miejscu. To bezwzględnie potwierdza znaczący wzrost płynności w obrotach spółki na giełdzie. Wysłaliśmy do rynku komunikat o tym, że w przypadku akcji Archicom dopełniony jest warunek stosownego poziomu minimalnej płynności obrotów. Możemy spodziewać się, że w dłuższej perspektywie obecność w indeksach przyniesie spółce wymierne i odczuwalne korzyści. Należą do nich m.in. konsekwencje pełnoprawnego uczestnictwa w rankingu małych i średnich spółek – mówi Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.

Konsekwencje dołączenia do rankingu indeksów giełdowych

Akcje spółki wchodzącej do indeksu sWIG80 automatycznie powodują włączenie jej do segmentu tzw. małych i średnich spółek notowanych na GPW. W efekcie awansu do indeksu można spodziewać się m.in. dodatkowego zainteresowania walorami Spółki przez analityków rynkowych, zarówno ze strony funduszy inwestycyjnych, jak i biur maklerskich specjalizujących się w obsłudze inwestorów indywidualnych.

Zakładamy, że popyt na akcje Archicom w przyszłości powinien wzrosnąć. Nie tylko ze względu na sam fakt dołączenia do koszyka akcji spółek indeksowanych, ale także przez istotny wzrost kapitalizacji Archicom S.A. oraz zainteresowanie Spółką wygenerowane przez uczestników rynku kapitałowego. Zarówno tych aktywnych, którzy zarządzają, inwestują lub budują swoje portfele w oparciu o akcje indeksowe z gwarantowaną minimalną płynnością, jak i biernych dążących do odwzorowania swoich portfeli według kryterium składu indeksów, np. ETF. W przypadku GPW pierwszy ETF jest obecny na sWIG80TR – dodaje Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu Archicom S.A.

Geneza giełdowego sukcesu

Powrót akcji Archicom do indeksów sWIG80 i sWIG80TR bezwzględnie stanowi dla nas powód do dumy, zapewnia prestiż i uwiarygadnia w oczach inwestorów, ale przede wszystkim odzwierciedla słuszność wszystkich podejmowanych przez nas kroków. Pracowaliśmy na ten sukces na przestrzeni wielu miesięcy, realizując strategię, która ma doprowadzić nas do pozycji lidera na rynku nieruchomości mieszkaniowych i dewelopera pierwszego wyboru w Polsce. Nadajemy priorytet przemyślanej polityce finansowej, która umożliwia nam poszerzanie banku ziemi będącego fundamentem dla dalszego dynamicznego rozwoju. Dzięki udanym emisjom akcji i obligacji udało nam się m.in. pozyskać atrakcyjne grunty we Wrocławiu i Łodzi. Zapewniamy, że nie zwalniamy tempa, a w najbliższej przyszłości będziemy stopniowo zbliżać się do naszego średniookresowego celu, jakim jest sprzedaż 4 tys. mieszkań w skali roku – podsumowuje Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Indeks sWIG80 jest sporządzany na podstawie obrotów z ostatnich 12 miesięcy oraz wartości akcji pozostających w wolnym obrocie. Oznacza to, że rankingowana spółka zapewnia uczestnikom gwarancję płynności obrotów na poziomie nie niższym niż minimum wymagane do obecności w danym indeksie.