Akcje Enefit Green zadebiutowały na Nasdaq Baltic w Tallinie

Aavo Kärmas, prezes Enefit Green
Aavo Kärmas, prezes Enefit Green

Enefit Green, największy producent energii wiatrowej w krajach bałtyckich, z sukcesem zakończył swoją pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO), w ramach której sprzedano akcje o łącznej wartości 175 mln euro. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym giełdy papierów wartościowych Nasdaq Tallin.

Enefit Green zaoferował swoje akcje estońskim, łotewskim i litewskim inwestorom detalicznym oraz inwestorom instytucjonalnym w wybranych krajach. Ponad 60 000 inwestorów złożyło zapisy na akcje Enefit Green, co jest absolutnym rekordem liczby uczestników IPO w historii zarówno estońskiej, jak i innych giełd z krajów bałtyckich, a popyt na nie 4-krotnie przewyższył podaż. W ramach IPO Enefit Green pozyskał 100 mln euro, a dodatkowo Eesti Energia sprzedała istniejące akcje o wartości 75 mln EUR. 55% oferowanych akcji trafiło do inwestorów detalicznych, a pozostałe 45% do inwestorów instytucjonalnych. Przed IPO jedynym właścicielem Enefit Green była spółka Eesti Energia.

Od prawie 20 lat Enefit Green jest pionierem w dziedzinie energii odnawialnej pod wieloma względami. Firma stała się jednym z wiodących i wszechstronnych producentów zielonej energii w regionie Morza Bałtyckiego. Dzięki środkom pozyskanym w ramach oferty nasz zespół będzie realizował strategię rozwoju spółki i planuje zwiększenie 2,3-krotnie swoich zdolności produkcyjnych w zakresie energii odnawialnej do 2025 roku w porównaniu z dniem dzisiejszymAavo Kärmas, Prezes Zarządu Enefit Green.

W pierwszej połowie roku Enefit Green wyprodukował łącznie 557 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co stanowi równowartość średniego rocznego zużycia energii elektrycznej w niemal 169 000 gospodarstwach domowych. Większość energii elektrycznej – 450 GWh – została wyprodukowana przez należące do Enefit Green parki wiatrowe w Estonii i na Litwie. Oprócz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Enefit Green wytworzył w pierwszej połowie roku 321 GWh ciepła. Produkcja pochodziła z elektrociepłowni Iru i Paide w Estonii oraz Valka i Broceni na Łotwie.

Na terenie Polski Enefit Green posiada 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 18 MW oraz aktywnie rozwija kolejne projekty. Z jednym z projektów o mocy 8,4 MW spółka w czerwcu 2021 wzięła udział w aukcjach OZE i wygrała je. Enefit Green stale monitoruje możliwości inwestowania w OZE na wszystkich rynkach, na których jest obecny, ale to w Polsce spodziewany jest największy rozwój w kontekście energetyki słonecznej.