Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – kwiecień 2018 r.

0
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 22,7% rdr do 14,2 mld zł w kwietniu 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 2,4% rdr do poziomu 522,6 tys. szt. w kwietniu 2018 r.
  • Wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst o 28,5% rdr do poziomu 79,1 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 129,7 % do poziomu 18,1 TWh w kwietniu 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem o 22,1% rdr do 5,7 TWh w kwietniu 2018 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 4,1 % do 5,8 TWh w kwietniu 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 14,4 mld zł w kwietniu 2018 r., czyli o 27,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w kwietniu 2018 r. o 22,7% rdr, do poziomu 14,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w kwietniu 2018 r. poziom 712,0 mln zł, o 30,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 59 932,46 pkt i była o 2,8% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w kwietniu 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 37,6% rdr do poziomu 79,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w kwietniu spadła o 33,3% rdr i wyniosła 73,2 mln zł.

W kwietniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 522,6 tys. szt., o 2,4% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w kwietniu 2018 r. 303 tys. szt., co oznacza spadek o 6,8% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 52,2% do poziomu 112,0 tys. szt. wobec 73,6 tys. szt. w kwietniu 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 79,1 mld zł na koniec kwietnia 2018 r. wobec 61,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2018 r. o 23,5% rdr, do poziomu 183,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w kwietniu tego roku 35,4 mld zł i była o 15,7% wyższa niż rok wcześniej.

Czytaj również:  Auxilia S.A. po trzech kwartałach 2018 r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2018 r. wyniósł 18,1 TWh, co oznacza wzrost o 129,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 172,9% do poziomu 15,9 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w kwietniu 2018 r. 5,7 TWh, o 22,1% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 28,6% do poziomu 1,9 TWh. Natomiast spadek o 18,5% do poziomu 3,8 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[4], na rynku spot wyniósł w kwietniu 2018 r. 5,8 TWh, co oznacza wzrost o 4,1% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 25,7% rdr osiągając w kwietniu 2018 r. poziom 14,0 ktoe4.

Kapitalizacja 426 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec kwietnia 2018 r. 616,48 mld zł (146,07 mld EUR). Łączna kapitalizacja 476 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec kwietnia tego roku 1 344,40 mld zł (318,55 mld EUR).

Na Głównym Rynku w kwietniu 2018 r. zadebiutowała spółka OncoArendi Therapeutics o wartości IPO 58 mln zł.

Na NewConnect w kwietniu 2018 r. zadebiutowała spółka The Dust o łącznej wartości oferty 2,64 mln zł.

W kwietniu 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o 2 więcej niż rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)

[3] Od 3 stycznia 2018 r. obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są kwalifikowane jako obligacje skarbowe. W związku z tym dane o wartości emisji obligacji nieskarbowych z poprzednich komunikatów obrotowych są nieporównywalne z danymi prezentowanymi w tym komunikacie.

[4] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane , notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)