Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – kwiecień 2018 r.

0
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 22,7% rdr do 14,2 mld zł w kwietniu 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 2,4% rdr do poziomu 522,6 tys. szt. w kwietniu 2018 r.
  • Wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst o 28,5% rdr do poziomu 79,1 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 129,7 % do poziomu 18,1 TWh w kwietniu 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem o 22,1% rdr do 5,7 TWh w kwietniu 2018 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 4,1 % do 5,8 TWh w kwietniu 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 14,4 mld zł w kwietniu 2018 r., czyli o 27,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w kwietniu 2018 r. o 22,7% rdr, do poziomu 14,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w kwietniu 2018 r. poziom 712,0 mln zł, o 30,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 59 932,46 pkt i była o 2,8% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w kwietniu 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 37,6% rdr do poziomu 79,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w kwietniu spadła o 33,3% rdr i wyniosła 73,2 mln zł.

W kwietniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 522,6 tys. szt., o 2,4% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w kwietniu 2018 r. 303 tys. szt., co oznacza spadek o 6,8% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 52,2% do poziomu 112,0 tys. szt. wobec 73,6 tys. szt. w kwietniu 2017 r.

Czytaj również:  GPW wprowadza zmiany na rynku instrumentów pochodnych

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 79,1 mld zł na koniec kwietnia 2018 r. wobec 61,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2018 r. o 23,5% rdr, do poziomu 183,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w kwietniu tego roku 35,4 mld zł i była o 15,7% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2018 r. wyniósł 18,1 TWh, co oznacza wzrost o 129,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 172,9% do poziomu 15,9 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w kwietniu 2018 r. 5,7 TWh, o 22,1% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 28,6% do poziomu 1,9 TWh. Natomiast spadek o 18,5% do poziomu 3,8 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[4], na rynku spot wyniósł w kwietniu 2018 r. 5,8 TWh, co oznacza wzrost o 4,1% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 25,7% rdr osiągając w kwietniu 2018 r. poziom 14,0 ktoe4.