Amazon Web Services uruchamia AWS European Sovereign Cloud

Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) i Amazon.com, ogłosiły dziś wprowadzenie na rynek AWS European Sovereign Cloud – nowej, niezależnej chmury dla klientów europejskich zaprojektowanej tak, aby pomóc klientom z sektora publicznego i z branż regulowanych spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania operacyjne i prawne dotyczące miejsca przechowywania danych. AWS European Sovereign Cloud jest zlokalizowana na terytorium Europy i będzie fizycznie odseparowana od już istniejących regionów AWS. Jednocześnie oferować będzie ten sam poziom bezpieczeństwa, dostępności i wydajności. Dla klientów oznacza to szerszy wybór jeśli chodzi o spełnienie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych, autonomii operacyjnej i odporności. AWS European Sovereign Cloud zostanie uruchomiona wraz z pierwszym regionem AWS w Niemczech i będzie dostępna dla wszystkich klientów w Europie.

„Wprowadzenie na rynek AWS European Sovereign Cloud odzwierciedla nasze dążenie do tego, aby klienci mieli dostęp do najbardziej zaawansowanego zestawu narzędzi do kontroli suwerenności, mechanizmów zabezpieczania prywatności oraz funkcji bezpieczeństwa dostępnych w środowisku chmurowym” – powiedział Max Peterson, Vice President of Sovereign Cloud w AWS. „Od ponad dekady współpracujemy z rządami i organami regulacyjnymi w całej Europie, aby zrozumieć i zaspokoić zmieniające się potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa, prywatności i lokalizacji danych, a ostatnio również tzw. suwerenności cyfrowej. Dzięki nowej ofercie, nasi klienci i partnerzy w całej Europie będą mieli większy wybór jeśli chodzi o osiągnięcie wymaganej niezależności operacyjnej, zachowując przy tym tę samą szeroką gamę usług chmurowych, z których już teraz korzystają miliony z nich”.

„Rozwój europejskiej chmury AWS znacznie ułatwi korzystanie z usług AWS wielu organizacjom sektora publicznego i firmom o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych” – powiedziała Claudia Plattner, prezes niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI). „Zdajemy sobie sprawę z innowacyjnej siły nowoczesnych usług chmurowych i chcemy pomóc w ich bezpiecznym udostępnieniu w Niemczech i Europie. C5 (Katalog kryteriów zgodności przetwarzania w chmurze), opracowany przez BSI, znacząco ukształtował standardy cyberbezpieczeństwa w chmurze, a AWS był pierwszym dostawcą usług w chmurze, który otrzymał certyfikat C5 BSI. W związku z tym cieszymy się, że w tak konstruktywny sposób towarzyszymy lokalnemu rozwojowi chmury AWS, która przyczyni się również do europejskiej suwerenności pod względem bezpieczeństwa.

AWS European Sovereign Cloud jest od podstaw zaprojektowana jako usługa suwerenna (sovereign-by-design). Bazuje ona na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu w obsłudze wielu najbardziej krytycznych i poufnych zadań. Klienci, którzy potrzebują dodatkowej palety możliwości, jeśli chodzi o spełnianie rygorystycznych wymagań dotyczących izolacji danych i miejsca ich przechowywania, będą mogli skorzystać z dotychczasowej oferty obejmującej takie rozwiązania jak Amazon Outposts czy AWS Dedicated Local Zones, aby rozszerzyć infrastrukturę AWS European Sovereign Cloud w wybranych przez siebie lokalizacjach. AWS Outposts to w pełni zarządzane rozwiązania, które dostarczają infrastrukturę i usługi AWS do praktycznie dowolnej lokalizacji lokalnej lub brzegowej, zapewniając spójne środowisko hybrydowe. Zostały zaprojektowane z myślą o systemach informatycznych, które muszą pozostać lokalne ze względu na opóźnienia, przetwarzanie danych i wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych, a klienci chcą, aby te obciążenia działały bezproblemowo z innymi obciążeniami w AWS. AWS Dedicated Local Zones to rodzaj infrastruktury budowanej do wyłącznego użytku przez jednego klienta lub społeczność i umieszczonej w lokalizacji określonej przez klienta. Zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć obciążenie operacyjne związane z zarządzaniem infrastrukturą lokalną na dużą skalę i można je skonfigurować tak, aby spełniały specyficzne wymagania prawne klienta.

Klienci korzystający z AWS European Sovereign Cloud będą mieli do czynienia z tak samo szybkim dostępem i wysoką dostępnością jak w istniejących regionach AWS. Będą mieli dostęp do najbardziej wszechstronnej i najpopularniejszej na świecie niezależnej chmury. AWS European Sovereign Cloud zaoferuje wiele stref dostępności (Availability Zones) oraz infrastrukturę znajdującą się w różnych lokalizacjach geograficznych, na tyle daleko od siebie, by istotnie zmniejszyć ryzyko sytuacji, w której pojedynczy incydent mógłby wpłynąć na ciągłość biznesową, ale na tyle blisko, by zapewnić niskie opóźnienie i wysoką dostępność aplikacji korzystających z wielu stref dostępności. Każda strefa dostępności posiada niezależne zasilanie, chłodzenie i zabezpieczenia fizyczne, a także jest połączona za pośrednictwem redundantnych sieci o ultra niskiej latencji.

AWS oferuje największą i najbardziej kompleksową infrastrukturę chmurową na świecie, obejmującą 102 strefy dostępności w 32 regionach geograficznych. Planowane jest uruchomienie 15 kolejnych stref dostępności i 5 kolejnych regionów AWS w Kanadzie, Niemczech, Malezji, Nowej Zelandii i Tajlandii. Infrastruktura AWS w Europie obejmuje obecnie 8 regionów (we Frankfurcie, Irlandii, Londynie, Mediolanie, Paryżu, Sztokholmie, Hiszpanii i Zurychu) oraz ponad 120 punktów sieci dostarczania treści (CDN) w blisko 30 miastach dziewiętnastu państw członkowskich UE. Również w Europie pracują jedne z największych zespołów programistycznych firmy – najważniejsze ośrodki znajdują się w Dublinie, Dreźnie i Berlinie. Amazon tworzy tysiące miejsc pracy, inwestując miliardy euro w europejskie gospodarki. Amazon zatrudnia obecnie w UE ponad 100 000 pracowników, a wiele istotnych usług AWS, m.in. AWS Nitro System i AWS CloudWatch, jest opracowywanych na terytorium Unii. AWS European Sovereign Cloud będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego dzięki inwestycjom w infrastrukturę, tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwojowi umiejętności pracowników w Europie. W ramach niesłabnącego zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych, AWS przyjmie i przeszkoli nowych pracowników zatrudnianych lokalnie do obsługi i wsparcia AWS European Sovereign Cloud.

AWS European Sovereign Cloud dla klientów, partnerów AWS i organów regulacyjnych

Wśród milionów klientów korzystających z rozwiązań AWS w ponad 190 krajach świata znajduje się wiele podmiotów z Unii Europejskiej. AWS zapewnia najbardziej kompleksową kontrolę zgodności z regulacjami (compliance), obsługując 143 standardy bezpieczeństwa i certyfikaty zgodności, co pomaga klientom na całym świecie spełniać wymagania regulacyjne. Aby zaspokoić dodatkowe, obowiązujące w UE wymagania w zakresie miejsc przechowywania danych, autonomii operacyjnej i odporności, AWS rozwija AWS European Sovereign Cloud w ścisłej współpracy z europejskimi organami regulacyjnymi i krajowymi urzędami ds. cyberbezpieczeństwa. Wiele organów regulacyjnych, klientów i partnerów AWS w całej Europie z zadowoleniem przyjmuje nową europejską chmurę AWS European Sovereign Cloud.

„Cieszymy się z zaangażowania AWS w rozbudowę swojej infrastruktury o niezależną europejską chmurę. Zapewni to przedsiębiorstwom i organizacjom sektora publicznego większy wybór w zakresie spełniania wymogów suwerenności cyfrowej” – powiedział dr Markus Richter, dyrektor ds. informacji niemieckiego rządu federalnego. „Usługi chmurowe są niezbędne dla cyfryzacji administracji publicznej. Dzięki „Niemieckiej Strategii Chmury Administracyjnej” i standardowi kontraktowemu „EVB-IT Cloud” stworzono podstawy wykorzystania chmury w administracji publicznej. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z AWS przy wspólnym wdrażaniu suwerennego podejścia zgodnie z naszą strategią dotyczącą chmury.”

„Gospodarka niemiecka i europejska są na dobrej drodze do cyfryzacji. Silnie reprezentowany, niemiecki „Mittelstand”, do którego zaliczają się małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności potrzebuje suwerennej infrastruktury cyfrowej spełniającej najwyższe wymagania, aby nadal być konkurencyjnym na rynku globalnym” – powiedział Stefan Schnorr, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Cyfryzacji i Transportu w Niemczech. „Dla naszej cyfrowej niezależności ważne jest, aby moc obliczeniowa była generowana lokalnie w Niemczech i aby dokonywane były dalsze inwestycje w cyfryzację lokalnej gospodarki. Dlatego z radością przyjmujemy ogłoszenie przez AWS lokalizacji europejskiej chmury w Niemczech.”

„Zaprezentowanie przez AWS niezależnego rozwiązania chmurowego dla Europy zapewni instytucjom, które muszą stosować się do bardzo rygorystycznych przepisów, większą gamę możliwości jeśli chodzi o ich strategie cyfrowej suwerenności” – powiedział Jarkko Levasma, CIO w Ministerstwie Finansów Finlandii. „Aby skutecznie świadczyć obywatelom i przedsiębiorstwom bezpieczne usługi zorientowane na obywatela, instytucje sektora publicznego muszą stosować rozwiązania chmurowe, które są zgodne z regulacjami dotyczącymi ochrony danych i pozostałymi przepisami”.

„Suwerenność danych i miejsce ich przechowywania są ważnymi tematami w debatach na temat bezpieczeństwa toczących się w całej Europie. Dlatego wprowadzenie przez AWS niezależnej europejskiej chmury obliczeniowej to właściwa decyzja we właściwym czasie, która wzmocni również współpracę transatlantycką” – powiedział Tomas Krejci, zastępca dyrektora Krajowej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Informacji (NÚKIB) w Czechach. „Zdajemy sobie sprawę, że zapewni to podmiotom podlegającym bardziej restrykcyjnym regulacjom – takim jak instytucje sektora publicznego – większy wybór jeśli chodzi o ich strategie suwerenności cyfrowej. Całkowicie niezależna chmura, która zapewnia odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa i spełnia rygorystyczne wymogi w zakresie ochrony danych, oznacza korzyści zarówno dla podmiotów sektora publicznego, jak i dla obywateli”.

„Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź, że AWS jeszcze bardziej wzmocni swoją europejską infrastrukturę dzięki wprowadzeniu nowej, niezależnej usługi chmurowej. Pomoże to organizacjom publicznym i prywatnym podlegającym surowym wymogom regulacyjnym przyspieszyć przejście do chmury, a jednocześnie poprawi innowacyjność i bezpieczeństwo danych z korzyścią dla obywateli Europy” – powiedział Dan Cimpean, dyrektor Krajowej Dyrekcji ds. Cyberbezpieczeństwa w Rumunii. „Ze względu na to, że Rumunia promuje rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz jest gospodarzem Europejskiego Centrum Kompetencji ds. Cyberbezpieczeństwa, pozytywnie przyjmujemy ten krok AWS, gdyż stanowi on także długoterminową inwestycję w umiejętności w zakresie chmury i bezpieczeństwa w Europie”.

SAP SE jest liderem na rynku oprogramowania aplikacyjnego dla przedsiębiorstw. Dzięki globalnej sieci klientów, partnerów, pracowników SAP pomaga światu działać sprawniej, poprawiając jakość życia ludzi. SAP i AWS stale współpracują na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej i wsparcia swoich klientów na całym świecie. „Jako lider rynku oprogramowania aplikacyjnego dla przedsiębiorstw w Europie, SAP od dawna współpracuje z AWS w imieniu klientów, aby przyspieszyć transformację cyfrową na całym świecie” – powiedział Peter Pluim, prezes SAP Enterprise Cloud Services i SAP Sovereign Cloud Services. „AWS European Sovereign Cloud zapewnia dalsze możliwości wzmocnienia naszych relacji w Europie, umożliwiając nam poszerzenie oferty dla klientów migrujących do chmury. Doceniamy współpracę z AWS i nowe możliwości, jakie ta inwestycja może przynieść naszym wspólnym klientom w całym regionie.

Dedalus to jedna z największych na świecie firm zajmujących się oprogramowaniem medycznym, stosowanym w całym cyklu opieki nad pacjentem. Obsługuje 6700 instytucji służby zdrowia oraz 5700 ośrodków diagnostycznych i laboratoryjnych w setkach regionów na całym świecie, pomagając personelowi zajmującemu się łącznie ponad 540 milionami pacjentów. Od 2021 roku Dedalus wykorzystuje AWS do dostarczania rozwiązań w zakresie oprogramowania medycznego, w tym usług natywnych i platformowych stosowanych do przechowywania dokumentacji pacjentów, a także rozwiązań związanych z wykorzystywaniem chmury. „Dziś stoimy u progu ery transformacji. Wprowadzenie AWS European Sovereign Cloud to nie tylko ulepszenie infrastruktury, to zmiana paradygmatu” – powiedział Andrea Fiumicelli, CEO w Dedalus. „Oferowana przez AWS zaawansowana struktura umożliwi naszej firmie świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie bezpiecznego i efektywnego przechowywania danych pacjentów w chmurze AWS. Naszym celem pozostaje obsługa naszych europejskich klientów poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań w swojej klasie, cieszących się zaufaniem i charakteryzujących się doskonałością technologiczną”.

Posiadając lokalizacje w ponad 20 krajach i zatrudniając ponad 27 000 pracowników, T-Systems jest jednym z wiodących dostawców usług cyfrowych w Europie. Siedziba spółki zależnej Deutsche Telekom znajduje się w Niemczech i jest obecna w Europie, a także na wybranych kluczowych rynkach i w strategicznych lokalizacjach produkcyjnych. T-Systems zapewnia globalny łańcuch produkcji i dostaw dla firm działających na całym świecie. T-Systems i AWS nawiązały strategiczną współpracę w 2021 roku, aby wspierać klientów w ich cyfrowej podróży. „Deutsche Telekom pozytywnie przyjmuje ogłoszenie AWS European Sovereign Cloud, co podkreśla zaangażowanie AWS w ciągłe innowacje dla europejskich przedsiębiorstw” – powiedział Greg Hyttenrauch, SVP Global Cloud Services w T-Systems. „Rozwiązanie AWS zapewni organizacjom większy wybór przy przenoszeniu zadań i danych podlegających regulacjom do chmury oraz dodatkowe opcje umożliwiające spełnienie zmieniających się wymogów w zakresie zarządzania cyfrowego w UE”.

O2 Telefónica jest jednym z wiodących zintegrowanych dostawców telekomunikacyjnych w Niemczech, z bazą klientów obejmującą ponad 44 miliony abonamentów telefonii komórkowej i 2,3 miliona abonamentów Internetu szerokopasmowego. Od 2020 roku O2 Telefónica współpracuje z AWS, aby przyspieszyć rozwój swojej sieci, zwiększyć automatyzację i szybciej wprowadzać innowacje. W ramach procesu transformacji cyfrowej firma przeniosła większość swoich aplikacji IT do AWS. „Nowa chmura obliczeniowa AWS European Sovereign Cloud może być przełomem w wysoce regulowanych segmentach biznesowych w Unii Europejskiej” – powiedział Mallik Rao, CTIO w O2 Telefónica w Niemczech. „Jesteśmy wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Niemczech. Nasza transformacja cyfrowa koncentruje się na innowacyjności, skalowalności, zwinności i odporności, a naszym celem jest zapewnienie klientom najlepszych usług i jakości. Zostanie to teraz połączone z najwyższym poziomem ochrony danych i zgodności regulacyjnej zapewnianym przez AWS, ze szczególnym naciskiem na wymogi cyfrowej suwerenności. Jestem przekonany, że ta nowa oferta infrastrukturalna może ułatwić wprowadzanie rozwiązań chmurowych przez europejskie firmy i przyspieszyć cyfrową transformację regulowanych gałęzi przemysłu w całej UE”.

Heidelberger Druckmaschinen AG jest wiodącym producentem przemysłowych maszyn do druku offsetowego. Ta niemiecka firma oferuje również szeroką gamę rozwiązań dla branży mediów drukowanych oraz ekosystem rozwiązań cyfrowych zbudowanych na bazie AWS. „Nowe rozwiązanie od AWS – European Sovereign Cloud – umożliwi nam zgodność nawet z najbardziej skomplikowanymi europejskimi regulacjami dotyczącymi miejsca przechowywania danych i kwestii operacyjnych” – powiedział Bernhard Wagensommer, Vice President Prinect w Heidelberger Druckmaschinen AG.

Założona w 2012 roku Raisin to szybko rozwijająca się firma z branży technologii finansowych, która współpracuje z ponad 400 bankami z ponad 30 krajów, łącząc partnerów z oszczędzającymi za pośrednictwem swojej platformy. Raisin współpracował z AWS przy obciążeniach o znaczeniu krytycznym, w tym przy aplikacjach biznesowych firmy, aplikacjach internetowych/klienckich, odzyskiwaniu po awarii i wielu innych. „AWS European Sovereign Cloud wyznaczy nowe standardy branżowe i zapewni instytucjom świadczącym usługi finansowe jeszcze więcej możliwości w ramach AWS, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie suwerenności cyfrowej w zakresie przechowywania danych i autonomii operacyjnej w UE” – powiedział Gerhard Koestler, CIO w Raisin.

Z bazą ponad 600 000 klientów i zarządzanymi aktywami o wartości ponad 15 miliardów euro, Scalable Capital jest jednym z wiodących firm zarządzających aktywami cyfrowymi w Europie. Dzięki Scalable Broker, klienci mogą handlować akcjami, funduszami ETF, obligacjami i instrumentami pochodnymi, zaczynając od 1 EUR. Fintech obsługuje większość swoich zadań w AWS. „Koncentrując się na ochronie danych, bezpieczeństwie i zgodności z przepisami, AWS European Sovereign Cloud podkreśla znaczenie zaangażowania AWS we wspieranie najwyższych standardów suwerenności cyfrowej dla instytucji świadczących usługi finansowe” – powiedział Andreas Schranzhofer, CTO w Scalable Capital. „Tak solidna struktura umożliwia firmom takim jak nasza prosperowanie w bezpiecznym środowisku, w którym dane są chronione, a przestrzeganie najwyższych standardów staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek”.

De Volksbank to organizacja stojąca za SNS, ASN Bank, RegioBank i BLG Wonen oraz swojego rodzaju siła napędowa działająca w tle, rozwijając produkty, procesy i systemy bankowe w oparciu o potrzeby ludzi. Jako bank z ponad 3 milionami klientów de Volksbank chce się wyróżniać, wywierając wpływ społeczny na życie w całej Holandii. „W de Volksbank wierzymy w inwestowanie w lepszą Holandię. Aby robić to skutecznie, musimy mieć dostęp do najnowszych technologii, abyśmy mogli stale wprowadzać innowacje i ulepszać usługi dla naszych klientów” – powiedział Sebastiaan Kalshoven, CTO w de Volksbank. „W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy ogłoszenie AWS European Sovereign Cloud, która umożliwi europejskim klientom łatwe wykazanie zgodności ze zmieniającymi się przepisami, a jednocześnie umożliwi korzystanie ze skali, bezpieczeństwa i pełnego pakietu usług AWS”.

Telia Company jest nordyckim i bałtyckim liderem w dziedzinie telekomunikacji oraz nordyckim domem mediowym, obsługującym konsumentów, przedsiębiorstwa i klientów z sektora publicznego w zakresie niezbędnej infrastruktury i usług cyfrowych, usług ICT oraz rozrywki. Telia wykorzystuje AWS DeepRacer w ramach swojego programu mającego na celu kształcenie 2000 pracowników w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego za pomocą AWS. „Telia Company z radością przyjmuje rozwój AWS European Sovereign Cloud jako uzupełnienie dotychczasowej oferty Telia w chmurze” – powiedział Rainer Deutschmann, Group COO w Telia Company. „Ten krok podkreśla zaangażowanie AWS w demokratyzację technologii chmurowej dla firm i organizacji w całej Europie. Telia jest zachwycona zaangażowaniem AWS w zapewnianie segmentom biznesowym podlegającym ścisłym regulacjom większej elastyczności i możliwości wyboru w środowisku zmieniających się wymogów w zakresie suwerenności cyfrowej.”

Accenture, partner AWS Premier Tier Services, to wiodąca globalna firma świadcząca usługi profesjonalne, posiadająca zasoby skupione na przyspieszaniu kompleksowego wdrożenia AWS i maksymalizacji transformacji całego przedsiębiorstwa w sposób bezpieczny, szybki i skalowany. Globalny zespół Accenture AWS składający się z ponad 20 000 certyfikowanych specjalistów posiada ponad 24 000 certyfikatów AWS i ponad 30 kompetencji AWS. „Według ostatnich badań Accenture, 50 proc. CXO uważa suwerenność cyfrową za najważniejszą kwestię przy wyborze dostawców usług w chmurze. Dzisiejsze ogłoszenie może pomóc w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i innowacji w Europie, zapewniając osobom działającym w branżach podlegających ścisłym regulacjom zobowiązanie dotyczące niezależności operacyjnej i danych, których potrzebują, aby przenieść swoje najbardziej wrażliwe obciążenia do chmury” – powiedział Valerio Romano, Cloud First Lead w regionie EMEA, Accenture. „Opierając się na naszej współpracy z AWS w zakresie suwerenności cyfrowej, Accenture będzie współpracować z naszymi klientami z branż regulowanych i sektora publicznego, aby pomóc im uzyskać dostęp do korzyści, takich jak efektywność kosztowa, bezpieczeństwo i odporność chmury”.

AlmavivA jest partnerem usługowym AWS Premier Tier oferującym sprawdzone doświadczenie, unikalne umiejętności, stale prowadzone badania i dogłębną wiedzę na temat szeregu sektorów rynku publicznego i prywatnego, co czyni ją główną włoską grupą w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. „AlmavivA to wiodąca włoska grupa zajmująca się informacją i komunikacją, posiadająca biura i klientów na całym świecie. Jako partner usługowy AWS Premier Tier Services z zadowoleniem przyjmujemy ogłoszenie AWS European Sovereign Cloud, uzupełnienie dotychczasowej oferty AWS, które zapewni europejskim firmom i administracjom większy wybór i elastyczność w zakresie obciążeń. Ten krok potwierdza zaangażowanie AWS w otwieranie nowych możliwości dla przedsiębiorstw w UE i jest zgodny z celem AlmavivA, jakim jest wspieranie organizacji włoskich i europejskich w wykorzystywaniu ogromnych korzyści płynących z transformacji cyfrowej”.

Deloitte, partner usługowy AWS Premier Tier, świadczy wiodące w branży usługi audytu, usługi podatkowe i prawne, doradztwo finansowe i w zakresie ryzyka dla prawie 90 procent firm z listy Fortune Global 500® i tysięcy firm prywatnych. Specjaliści Deloitte zapewniają wymierne i trwałe rezultaty, które pomagają wzmocnić zaufanie publiczne do rynków kapitałowych, umożliwiają klientom transformację i rozwój oraz wyznaczają drogę do silniejszej gospodarki, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonego świata. „Cyfryzacja sektora publicznego to jedno z największych wyzwań stojących przed rządami w Europie i wspólnie z AWS firma Deloitte z sukcesem wdrożyła już projekty cyfryzacji w sektorze publicznym w wielu krajach” – powiedział Patrick Callewaert, Partner i EMEA AWS Alliance Lead w Deloitte NSE. „Deloitte może teraz zaoferować naszym klientom w Europie dodatkowe możliwości dzięki nowej chmurze AWS European Sovereign Cloud, aby przyspieszyć ich transformację cyfrową w sektorze publicznym i branżach regulowanych. Jako partner usługowy AWS Premier Tier Services, Deloitte z dużym zadowoleniem przyjmuje to posunięcie, ponieważ wesprze ono naszych klientów na ich drodze podróży do chmury w całej Europie”.

Eviden, firma z grupy Atos będąca partnerem AWS o statusie Premier, zajmuje się wspieraniem transformacji cyfrowej bazującej na danych oraz na zaufanych rozwiązaniach sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. „Eviden z radością przyjmuje wprowadzenie na rynek AWS European Sovereign Cloud. Pomoże ono branżom regulowanym i sektorowi publicznemu sprostać wymaganiom wynikającym z poufnego charakteru ich zadań dzięki w pełni funkcjonalnej chmurze AWS funkcjonującej całkowicie na terytorium Europy” – powiedział Yannick Tricaud, Head of Southern and Central EMEA w Eviden. „Jako partner AWS w kategorii Premier i lider w dziedzinie usług cyberbezpieczeństwa w Europie, Eviden ma duże doświadczenie w pomaganiu klientom AWS w identyfikowaniu i łagodzeniu ryzyka związanego z suwerennością. AWS European Sovereign Cloud pozwoli firmie Eviden spełnić szerszy zakres potrzeb klientów w zakresie suwerenności”.

Materna Group to międzynarodowy dostawca usług IT z Niemiec, który z sukcesem wykorzystuje AWS do wdrażania rozwiązań transformacji cyfrowej. Materna jest partnerem AWS Advanced Tier Services, koncentrującym się na kompetencjach AWS w zakresie IoT, urządzeń mobilnych, migracji, DevOps i dużych zbiorów danych, oferując elastyczne tworzenie aplikacji w tych obszarach. „AWS European Sovereign Cloud to ważna, dodatkowa oferta AWS, która zapewnia branżom podlegającym ścisłym regulacjom, organizacjom sektora publicznego i organom rządowym w Niemczech dalsze opcje umożliwiające wdrożenie najbardziej rygorystycznych wymogów regulacyjnych w zakresie ochrony danych w chmurze” – powiedział Martin Wibbe, CEO w Materna Information & Communications SE. „Jako partner AWS Advanced Tier Services, dostawca rozwiązań AWS i partner sektora publicznego AWS, doradzamy i wspieramy infrastruktury krytyczne w ich pomyślnym wdrażaniu. Nowa oferta AWS jest istotnym impulsem dla innowacji i cyfryzacji w Niemczech.”

Msg Group to niemiecka firma zajmująca się IT i doradztwem. Jako AWS Advanced Tier Services Partner, msg doradza klientom w projektowaniu, planowaniu, opracowywaniu, migracji i zarządzaniu obciążeniami i aplikacjami w AWS. „Będąc jedną z największych niemieckich firm informatycznych i strategicznym partnerem AWS Advanced Tier Services, msg z radością przyjmuje ogłoszenie AWS European Sovereign Cloud” – powiedział dr Jürgen Zehetmaier, CEO w msg. „Z racji tego, że jesteśmy zarówno dostawcą SaaS, jak i doradcą dla klientów z konkretnymi wymogami w zakresie ochrony danych, dzięki powstaniu niezależnej europejskiej chmury będziemy w stanie pomóc naszym klientom łatwiej uzyskiwać zgodność ze zmieniającymi się przepisami. Nowe rozwiązanie jest odpowiednie dla naszej strategii chmurowej. Będzie ono okazją do wzmocnienia naszej współpracy z AWS i przyspieszenia ewolucji rozwiązań chmurowych w Niemczech”.