Answear.com ze wzrostem sprzedaży online o ponad 29 proc. w 2023 r.

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com
Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com

Answear.com, wiodący e-commerce oferujący modę, produkty home&lifestyle i outdoor w regionie CEE podsumowuje wyniki sprzedażowe w IV kw. br. Sprzedaż online w całym 2023 r. wyniosła 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 29 proc. rdr. Z kolei w IV kw. 2023 r. sprzedaż online wzrosła o ponad 18 proc. rdr. i osiągnęła wartość 442,3 mln zł. Mimo trudnego otoczenia rynkowego Spółka nadal kontynuuje rozwój w dwucyfrowym tempie i pozostaje jednym z najszybciej rosnących fashion e-commerce w Europie.

Trudny rok 2023 r. zamykamy, według wstępnych danych, solidnym wzrostem sprzedaży online o ponad 29 proc. rdr. Mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej w ostatnich miesiącach nadal rośniemy w dwucyfrowym tempie i pozostajemy jednym z najszybciej rosnących fashion e-commerce w Europie. Dodatkowo liczymy, że nowy rok powinien przynieść poprawę nastrojów w gospodarce, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasz biznes – komentuje Krzysztof Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com.

W samym IV kw. 2023 r. Answear.com obok słabnącego popytu konsumenckiego i niskich wskaźników sprzedaży detalicznej mierzył się również z blokadą przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej, która wpłynęła na opóźnienia w dostawach i spowodowała spadek popytu na dotychczas bardzo dobrze performującym rynku ukraińskim. Niemniej, Spółka odnotowała najwyższe kwartalne przychody ze sprzedaży w historii, co świadczy o jej odporności na zmienne warunki rynkowe.

W ostatnim kwartale 2023 r. mieliśmy do czynienia z serią negatywnych zdarzeń, które bezpośrednio wpłynęły na nasz biznes. Do słabego popytu konsumenckiego, niskiej sprzedaży detalicznej oraz blokady na granicy polsko-ukraińskiej musimy dodać aprecjację polskiego złotego względem euro oraz pozostałych walut w regionie CEE. Jest to istotne, gdyż około 80 proc. naszej sprzedaży realizujemy poza Polską i tym samym uzyskujemy przychody w innej walucie – dodaje Jacek Dziaduś, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com.

W minionym okresie Answear.com uruchomił sprzedaż marki PRM na nowych rynkach, co wpłynęło na wzrost sprzedaży w segmencie luxury-streetwear. Nowy brand PRM kontrybuował do wzrostu osiągniętego w przychodach ze sprzedaży w IV kw. 2023 r. poprawą ich dynamiki o 6,4 pp., natomiast sprzedaż on-line marki PRM wzrosła względem III kw. 2023 r. o 84,7% kdk. i to pomimo dopiero rozpoczętych prac nad poprawą oferty tej marki, których wyniki powinny być widoczne od 2024 r.