Archicom po I kwartale 2024 roku

Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.
Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.

Archicom z konsekwencją realizuje przyjętą strategię, która zakłada sprzedaż 3 000 mieszkań w bieżącym roku, a w nadchodzącym – 4 000. W tym celu deweloper aktywnie pozyskuje grunty, w szczególności w miastach o największej luce popytowo-podażowej, ale także debiutując w nowych lokalizacjach. W pierwszym kwartale 2024 r. zrealizował sprzedaż 410 lokali, przy przychodach na poziomie 273,6 mln złotych.

Ambitne cele sprzedażowe Archicom zakładają krótkookresowo (w 2024 r.) sprzedaż 3 000 mieszkań, a średniookresowo (w 2025 r.) – 4 000. Fundamentem realizacji założonych celów jest konsekwentna rozbudowa banku ziemi. Archicom koncentruje się na zakupie gruntów z zaawansowanymi pozwoleniami, przede wszystkim w miastach o największej luce popytowo-podażowej – Wrocławiu, Warszawie i Krakowie. W całym 2024 r. deweloper planuje uruchomienie 28 nowych projektów. Dotychczas w 2024 r. Archicom wprowadził do sprzedaży lub przedsprzedaży 2 671 lokali w ramach 13 projektów: Południk 17, Przystań Reymonta (Wrocław), Flow, Zenit (Łódź), Wieża Jeżyce (Poznań), Towarowa 22, Stacja Wola (Warszawa) oraz Wita i Dąbrowskiego (Kraków).

W pierwszym kwartale 2024 r. kontynuowaliśmy działania prowadzące do rozbudowy naszego banku ziemi, co postrzegamy jako jeden z priorytetów naszej strategii. W tym okresie nabyliśmy grunty, które pozwolą nam na budowę blisko 1 350 lokali i ponad 72 000 PUM. Wybór nieruchomości z zaawansowanymi pozwoleniami umożliwia nam sprawne uruchamianie projektów niemal z miesiąca na miesiąc. Zarówno w przypadku inwestycji Flow w Łodzi, jak i Przystani Reymonta we Wrocławiu grunty nabyliśmy w IV kwartale 2023 r., a już w I kwartale 2024 r. wystartowaliśmy z sukcesami z ich przedsprzedażą – mówi Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Debiut w Katowicach

Już po zamknięciu pierwszego kwartału, Archicom sfinalizował zakup pierwszego gruntu w Katowicach, co oznacza, że marka zadebiutuje w kolejnej lokalizacji po Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Projekt o centralnym usytuowaniu, w pobliżu dworca PKP i Spodka, zostanie uruchomiony jeszcze w 2024 r. i pozwoli na budowę 350 mieszkań i 15 000 PUM.

Jako deweloper od 2023 r. funkcjonujemy na terenie całego kraju, przy czym nasza strategia ekspansji zakłada wkraczanie na kolejne rynki jak Aglomeracja Śląska i Trójmiasto, ale także większą ekspozycję marki w miastach, gdzie jesteśmy obecni. W związku z tym jesteśmy dumni z zakupu atrakcyjnego gruntu w samym centrum Katowic, tym samym debiutując w nowej lokalizacji. W maju uruchomiliśmy również sprzedaż segmentu mieszkaniowego w ramach długo wyczekiwanego projektu typu destination Towarowa 22 w Warszawie. To inwestycja o ponad 6 ha powierzchni, w tym 2 ha ogólnodostępnego parku, która przy naszym udziale odmieni oblicze całego kwartału w stolicy – dodaje Waldemar Olbryk.

Stabilność finansowa i dywersyfikacja źródeł finansowania

Rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie stabilna i silna pozycja gotówkowa, którą potwierdza m.in. udana emisja obligacji w pierwszym kwartale br. Realizacja przyjętej polityki finansowej przyczyniła się do wypracowania satysfakcjonujących przychodów.

Stabilność finansowa jest niezbędna do rozwoju organizacji oraz ekspansji, a tym samym – realizacji celów biznesowych Archicom. Przykładamy do tego obszaru wagę, dywersyfikując źródła finansowania inwestycji, ale także dokonując przemyślanych decyzji inwestycyjnych. W pierwszym kwartale wypracowaliśmy zysk na poziomie 60,8 mln zł, odnotowując wzrost rzędu 253% w odniesieniu do analogicznego okresu rok wcześniej – podsumowuje Agata Skowrońska-Domańska, Wiceprezes Zarządu w Archicom.

Pierwszy kwartał 2024 r. był dla Archicom okresem dynamicznego rozwoju w ramach ambitnych celów sprzedażowych. Dzięki strategicznym inwestycjom i konsekwentnej realizacji polityki finansowej, firma umocniła swoją pozycję na rynku ogólnopolskim. Jednocześnie debiut w nowych lokalizacjach oraz rozbudowa banku ziemi stwarzają solidne podstawy do dalszego wzrostu.