Aż 33 proc. pracowników w Europie niezadowolonych ze swoich liderów

0
praca pracownik warszawa
  • Jedna trzecia europejskich pracowników jest niezadowolona z jakości przywództwa w miejscu pracy (33 proc.)
  • Aż 32 proc. pracowników z Polski uważa, że pracodawcy nie dbają o ich komfort psychiczny
  • Niemal co czwarty polski pracownik (24,60 proc.) uważa złe zarządzanie za główną przeszkodę dla produktywności w pracy

Według badań firmy ADP jedna trzecia pracowników w Europie (33 proc.) jest niezadowolona z jakości liderów w swoim miejscu pracy[1]. Spośród ponad 2000 ankietowanych pracowników europejskich[2], aż 37 proc. twierdzi, że ​​ich manager nie zna ich na tyle dobrze, aby w pełni zrozumieć i wykorzystać ich potencjał.

Brak zrozumienia wykracza daleko poza przywództwo i zarządzanie. Prawie połowa pracowników w Europie uważa, że ​​ich pracodawca nie rozumie ich albo ich potencjału (46 proc.). Prawie jedna piąta ankietowanych (18 proc.) sądzi, że pracodawca postrzega ich wyłącznie jako liczbę.

Podobne odczucia mają pracownicy z Polski – aż 32 proc. twierdzi, że pracodawcy nie dbają o ich komfort psychiczny – to najgorszy wynik w całej Europie[3].

Zarządzanie i przywództwo mają bezpośredni i namacalny wpływ na zaangażowanie pracowników. Nasze badania pokazały, że firmy w całej Europie wciąż nie mogą zrozumieć, co jest powodem niepokoju ich pracowników. Ważne, by managerowie, liderzy i zespoły HR właściwie poznały i zrozumiały potrzeby zespołów, którymi zarządzają. Jedynie znając zdolności i potrzeby pracowników, można inspirować ich do działania i sprawiać, by zaangażowanie utrzymywało się na wysokim poziomie. To z kolei przyczynia się do ich większej wydajności i sukcesu biznesowego organizacji – mówi Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner ADP Polska.

Inne przyczyny niezadowolenia[4]

Brak zrozumienia ze strony kierownictwa nie jest jedyną przyczyną niezadowolenia. W ostatnim roku jedna trzecia pracowników czuła się zagrożona w miejscu pracy (34 proc.), głównie ze względu na kwestie zdrowotne, brak poczucia bezpieczeństwa oraz agresywnych klientów. Pytani ujawnili, że pracodawcy nie podejmują właściwych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych kadr. Tylko jedna czwarta badanych (26 proc.) zapewnia pracownikom możliwość swobodnego zgłaszania wszelkich wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa pracy, a mniej niż połowa organizuje szkolenie w zakresie BHP (43 proc.).

Ponadto, w ubiegłym roku niemal połowa ankietowanych (44 proc.) odczuła brak komfortu w miejscu pracy, często ze względu na brak wsparcia ze strony kierownictwa, zbyt duży stres, słabe relacje z kolegami i niekomfortowe środowisko pracy.

– Działy HR mają możliwość wdrożenia i zastosowania różnych narzędzi i rozwiązań służących poprawie komfortu pracy i podniesieniu poczucia bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest zapewnienie pracownikom warunków do prowadzenia swobodnego i otwartego dialogu z pracodawcą dotyczącego warunków pracy, które wpływają na samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników. Dla pracodawcy ważna jest ocena sytuacji z uwzględnieniem perspektywy pracowników i tego, w jak dużym stopniu komfort pracy przekłada się na efektywność i zaangażowanie – dodaje Anna Barbachowska z ADP Polska.

Czytaj również:  Człowiek i maszyna - rywalizacja czy współpraca

O badaniu People Unboxed:

W kwietniu 2018 roku ADP i Circle Research przeprowadziły internetowe badanie ilościowe na grupie 2518 pracowników w 5 różnych krajach Europy. Próba stanowiła reprezentatywną grupę pracowników wybranych według kryterium wieku, płci, rodzaju i wymiaru zatrudnienia, przedziałów wynagrodzenia i stażu pracy.

Circle Research specjalizuje się w dziedzinie badań B2B. Mając siedziby w Londynie i Nowym Jorku, pomagamy naszym klientom B2B zrozumieć, jak zachowują się i myślą decydenci biznesowi. Więcej informacji na www.circle-research.com.

O badaniu „Workforce View in Europe 2018”

„Workforce View in Europe 2018” to badanie dotyczące postaw pracowników wobec przyszłości pracy. Zostało przeprowadzone dla firmy ADP przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters w sierpniu 2017 roku. Próba badawcza składała się z 9 908 pracujących dorosłych w ośmiu krajach w Europie.

Ekspert: Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

Anna Barbachowska jako Country HR Business Partner odpowiada w ADP Polska za wsparcie kadry zarządzającej w kwestii budowania zaangażowania, analizy potencjału ludzkiego w organizacji oraz planowanie długoterminowych ścieżek rozwoju. Zarządza też całościowo obszarem kadrowo-płacowym polskiego biura ADP.

Przed dołączeniem do ADP Polska pracowała jako HR Business Partner w Nielsen, gdzie zajmowała się opracowywaniem i wdrażaniem regionalnej strategii, doradztwem w zakresie polityki, procedur i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpośrednio rozwojem i pozyskiwaniem talentów. Była również odpowiedzialna za współpracę z lokalnymi i regionalnymi zespołami HR, zarówno w zakresie kadr i płac, jak i projektów z zakresu miękkiego HR. Przygodę z HR rozpoczynała w CEDC, gdzie odpowiedzialna była za wsparcie HR lokalnych struktur warszawskiego biura, jak również oddziałów w Polsce. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Marketing i Zarządzanie, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

[1] Wg wyników badania „People Unboxed”

[2] Wg wyników badania „People Unboxed”

[3] wśród respondentów badania „Workforce View in Europe 2018”

[4] Na podstawie badania „People Unboxed”