Bank Pekao S.A. przejmuje pełną kontrolę nad Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Luigi Lovaglio

Bank Pekao S.A.  zawarł w dniu 1 czerwca 2017 r. przedwstępną umowę nabycia od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 51% udziałów w Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), które jest wyłącznym właścicielem lidera rynku funduszy inwestycyjnych, najstarszego w Polsce TFI – Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Łączna kwota, która zostanie zapłacona PGAM wynosi 140 (sto czterdzieści) milionów euro, włączając w to cenę za 35% akcji Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („PTE”).

Pełna kontrola nad liderem rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce pozwoli na przyspieszenie dalszego rozwoju spółki, ułatwienie procesu wzbogacenia oferty produktowej i poprawy jej atrakcyjności, jak również wykorzystanie możliwości agregacji rynku.

Klienci na koniec pierwszego kwartału 2017 roku mieli zainwestowanych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI prawie 16,7 mld zł.

„Wykorzystaliśmy unikalną okazję i uzyskaliśmy pełną kontrolę nad liderem perspektywicznego rynku funduszy inwestycyjnych” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. „Pozwoli nam to na pełne wykorzystanie potencjału tej spółki, wzbogacając ofertę dla klientów oraz stwarzając możliwości rozpoczęcia konsolidacji tego rynku.”