Bank Zachodni WBK udostępni gwarancje z programu COSME

0

Bank Zachodni WBK podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego portfelową umowę linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME. Celem programu jest wsparcie konkurencyjności sektora MŚP. Dzięki możliwości zabezpieczenia kredytu gwarancją COSME, przedsiębiorcy będą mieli w Banku Zachodnim WBK ułatwiony dostęp do finansowania.   

COSME to program Unii Europejskiej przewidziany na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest wsparcie konkurencyjności małych i średnich firm oraz pobudzenie akcji kredytowej i inwestycji kapitałowych. Program umożliwi firmom otrzymanie kredytu bez konieczności zabezpieczania ich majątkiem. Zamiast tego zastosowane zostaną 80-procentowe gwarancje BGK zabezpieczone regwarancją EFI.

Produkty zabezpieczone gwarancją COSME pojawią się w ofercie Banku Zachodniego WBK na początku 2016 r. Gwarancjami zostaną objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne do kwoty 600 tys. zł. Wszyscy klienci mogą liczyć na niższą marżę, natomiast prowizja za udzielenie gwarancji wyniesie 1 proc. w skali roku. Dodatkowo, procedury będą maksymalnie uproszczone. Jednak jak zaznacza Izabela Sławińska, manager zespołu finansowania sektora MŚP w Banku Zachodnim WBK, główną korzyścią dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku przy wnioskowaniu o kredyt. – Głównym założeniem tego projektu jest umożliwienie uzyskania finansowania przez firmy, które do tej pory nie były w stanie uzyskać kredytu chociażby ze względu na brak materialnych zabezpieczeń. Teraz, nawet nie mając tych zabezpieczeń, mogą skorzystać z gwarancji COSME – podkreśla Izabela Sławińska.

Program COSME jest skierowany do sektora MŚP. – Funkcjonowanie małych i średnich firm ma kluczowe znaczenie dla kondycji całej gospodarki, jej innowacyjności i wzrostu. Dlatego wszystkie programy ułatwiające ich rozwój są bardzo ważne. Podpisanie umowy z BGK wzmocni naszą pomoc dla przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwijaniu ich działalności. Warto też zwrócić uwagę, że gwarancje COSME są pierwszym projektem realizowanym w Polsce przy wsparciu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Liczymy na to, że takich programów będzie więcej, a jeśli tak, to z pewnością będziemy się w nie angażować – mówi Izabela Sławińska.

Do programu COSME przystąpiło, oprócz Banku Zachodniego WBK, dziesięć innych instytucji bankowych.

Czytaj również:  J. Kwieciński: Firmy mogą liczyć na większe wsparcie z następnego budżetu UE. Priorytetem będzie finansowanie prac badawczo-rozwojowych