Ekokogeneracja S.A. rozpoczyna ofertę publiczną obligacji serii A

gpw

Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., rozpoczyna ofertę publiczną obligacji serii A, z której ma zamiar pozyskać od 2,5 mln zł do 5 mln zł.

 W dniu 20.11.2015 r. Spółka rozpoczęła publiczną emisję nie mniej niż 2.500 i nie więcej niż 5.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Oprocentowanie obligacji serii A będzie stałe i będzie wynosiło 8,5% w skali roku, a odsetki będą wypłacane półrocznie. Przydział obligacji serii A zostanie dokonany w dniu 11.12.2015 r. Z kolei ich wykup nastąpi po 3 latach w dniu 11.12.2018 r. Zabezpieczeniem obligacji będzie cesja całości lub części wierzytelności przyszłych z zawartej przez Emitenta z Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. umowy dostawy nr 6/2015 z dnia 16.11.2015 r. oraz umowy dostawy nr 5/2015 z dnia 19.10.2015 r.

„Chcemy wykorzystać pozyskane środki z emisji obligacji na dofinansowanie spółki zależnej Ekokogeneracja Development Sp. z o.o., realizującej kontrakt dostawy instalacji oraz wykorzystać część tych środków w Ekokogeneracja S.A. jako kapitał obrotowy konieczny na realizację umów dostawy pieców ceramicznych WGE dla Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.” – komentuje Wojciech Rychlicki, Prezes Zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A..

Ekokogeneracja S.A. wypracowała w 3 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 880 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 2.034 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach br. Grupa Kapitałowa osiągnęła 526 tys. zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 3.027 tys. zł. Emitent realizuje obecnie nowy kontrakt dostawy instalacji, który będzie miał odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 4 kw. 2015 r.

Ekokogeneracja S.A. prognozuje, że jej się skonsolidowany zysk netto w 2015 r. wyniesie 1.946 tys. zł przy przychodach na poziomie 5.222 tys. zł. Natomiast jednostkowy zysk netto Spółki ma sięgnąć w tym roku 1.145 tys. zł, a sprzedaż wynieść 2.353 tys. zł. Przedstawione przez Emitenta prognozy finansowe na 2015 r. zostały oparte na jego wstępnych rzeczywistych danych finansowych, a także na prognozie kosztów operacyjnych i przychodów ze sprzedaży za 4 kw. 2015 r.

„Realizacja kontraktu przebiega prawidłowo, rozpoczął się montaż zamówionej w Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. instalacji, dlatego spodziewamy się, że osiągnięcie prognozowanego wyniku finansowego jest jak najbardziej możliwe.” – dodaje Prezes Rychlicki.

Spółka Ekokogeneracja S.A. zajmuje się prowadzeniem sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów działających w ramach jej Grupy Kapitałowej instalacji i elementów instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Emitent oferuje potencjalnym klientom dwa rodzaje instalacji. Pierwszym są instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej od 1,2 do 2,4 MW w piecach ceramicznych WGE. Natomiast drugim rodzajem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów są piece obrotowe o użytecznej mocy cieplnej od 3 MW do 10 MW.