KNF zatwierdza prospekt JR Holding

January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI
January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING ASI

Notowana od 2012 r. na rynku NewConnect firma inwestycyjna JR Holding ASI uzyskała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego w celu przejścia z małego rynku do notowań na głównym parkiecie GPW. Prospekt został złożony w KNF w maju 2022, a jego zatwierdzenie oznacza otwarcie drogi do debiutu JRH na rynku regulowanym.

Cieszymy się, że sporządzony przez nas dokument został pozytywnie oceniony przez KNF, jest to ukoronowanie niemal dwuletniej pracy zespołu JRH oraz naszych doradców. Przez ten okres byliśmy w stałym dialogu z Urzędem Komisji i odpowiadaliśmy wyczerpująco na wszystkie pytania. Jest to dla nas duży sukces i ważny krok na drodze do debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – powiedział January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING.

JR Holding postrzega przeniesienie notowań z rynku NewConnect na tzw. „duży parkiet” jako ważny cel, jego osiągnięcie ma być istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój spółki. Doświadczenia spółek przenoszących notowania z NewConnect na rynek regulowany pokazują, że można liczyć na istotny wzrost obrotów na ich walorach.

Liczymy na to, że wejście na GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów, którzy nie mają w swojej strategii inwestowania w spółki z NewConnect. Szczególnie dotyczy to większych podmiotów i inwestorów instytucjonalnych, ponieważ obrót na rynku NewConnect zdominowany jest, jak wiadomo, gównie przez inwestorów indywidualnych. Jest to dla nas duża szansa i zamierzamy ją dobrze wykorzystać – dodał Ciszewski.

Kolejnym krokiem jest zgoda Zarządu GPW i debiut notowań na rynku regulowanym. Spółka niezwłocznie składa wszystkie dokumenty i wnioski do GPW i KDPW, aby pierwsze notowanie na głównym rynku mogło się odbyć możliwie szybko.

Czeka nas jeszcze intensywny okres przed debiutem, z naszej strony jesteśmy gotowi z dokumentacją i liczymy na to, że będzie to proces sprawny – podsumował Prezes JRH.

Prospekt JR Holding ASI S.A. został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i F. Datę pierwszego notowania wyznaczy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.