BioMaxima S.A. będzie rosnąć poprzez realizowane inwestycje

0

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, zakończyła 2017 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości 808 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 29.726 tys. zł. Spółka w minionym roku koncentrowała swoje działania na przygotowywaniu i realizowaniu nowych projektów inwestycyjnych, które mają pozwolić na jej dynamiczny rozwój i wzrost wartości.

Na poziomie skonsolidowanym BioMaxima S.A. wypracowała w 2017 r. ponad 805 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 32.955 tys. zł. Poprzedni rok był najbardziej intensywny w historii Spółki pod względem wielkości pozyskanego finansowania zewnętrznego, ilości i skali przygotowywanych oraz uruchamianych projektów rozwojowych. Pomimo realizowania bardzo znaczącego programu inwestycyjnego, wiążącego się z dodatkowymi kosztami, BioMaxima S.A. zanotowała wzrost przychodów zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, rozwijając przy tym swój core business oraz utrzymując wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznym poziomie. Zarząd Spółki jest przekonany, że prowadzone inwestycje umożliwią jej wejście na znacznie wyższy stopień rozwoju oraz przełożą się na umacnianie pozycji rynkowej.

„Rok 2017 poświęciliśmy na programowanie inwestycji, które umożliwią BioMaxima przyspieszony rozwój w następnych latach. Zaplanowane w ubiegłym roku projekty oraz zorganizowane finansowanie będą skutkowały wprowadzeniem do sprzedaży nowego asortymentu pozwalającego Spółce na zwiększenie przychodów oraz reorganizację przedsiębiorstwa, umożliwiającą poprawę wskaźników finansowych po zakończeniu inwestycji.” – podkreśla Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

We wrześniu ub. roku rozpoczęte zostały prace przy budowie nowego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie, które na dzień publikacji raportu przebiegają terminowo. Nowy Zakład umożliwi Spółce zwiększenie jej wydajności oraz poszerzenie oferty o nowe linie produktowe. W 2017 roku BioMaxima S.A. zainicjowała we współpracy z zespołem UMCS w Lublinie projekt opracowania innowacyjnej technologii testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (ang. Minimal Inhibitory Concentration, MIC) antybiotyku, która uzupełni portfel testów AST do badania lekooporności. Prace nad nią zmierzają już w kierunku finalizacji.

Czytaj również:  O crowdfundingu i jego zaletach opowiadają Marcin Maliszewski i Maciej Gajewski

W 2017 r. Spółka prowadziła prace badawczo-rozwojowe nad nowym analizatorem biochemicznym BM-200, którego seryjna produkcja ma rozpocząć się w zakładzie w Lublinie w drugim kwartale tego roku. BioMaxima S.A. liczy na wysokie zainteresowanie tym urządzeniem, w szczególności na rynkach zagranicznych. Emitent realizuje również prace rozwojowe szeregu innych nowych technologii w obszarze mikrobiologii w tym produktów Real –Time PCR do szybkiej molekularnej diagnostyki zakażeń mikrobiologicznych żywności, adresowanych do rynku przetwórstwa spożywczego.