Branża e-papierosów – nowe technologie najlepiej odbierane przez media RAPORT

Justyna Lipowicz, Prezes LIPRO e-Liquid Production
Justyna Lipowicz, Prezes LIPRO e-Liquid Production

Ponad milion osób – na tyle szacuje się liczbę użytkowników elektronicznych papierosów w Polsce, których z roku na rok przybywa. Wynika to m.in. z ogólnego odwrotu od papierosów tradycyjnych, wzrostu zainteresowania nowymi technologiami oraz podążaniem za aktualnymi trendami. Na decyzje zakupowe konsumentów wpływają jednak nie tylko panujące trendy, ale także publikacje medialne. Jaki obraz branży e-papierosów i e-liquidów kształtują media?

Z badania agencji informacyjnej PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, przeprowadzonego na zlecenie firmy LIPRO e-Liquid Production, wynika, że na temat branży e-papierosowej
w 2016 r. odnotowano łącznie 4 976 publikacji. Najwięcej z nich ukazało się w Internecie (72 proc.), następnie w prasie (15 proc.), radiu (9 proc.) i telewizji (4 proc.), w zdecydowanej większości w mediach o zasięgu ogólnopolskim (64%). Wielkość publikowanych materiałów rozłożyła się niemal równomiernie między artykuły (30%), notki (38%) i wzmianki (32%). Potencjalny kontakt z publikacjami dotyczącymi e-papierosów wyniósł ponad 3,163 mld.

Przełom w branży

Prawie połowa materiałów (2 261) dotyczyła regulacji prawnych, co stanowiło najpopularniejszy temat w mediach. W dalszej kolejności dziennikarze najchętniej pisali
o wpływie e-papierosów na zdrowie, podatkach, badaniach i statystykach branżowych oraz nowych produktach i ofertach. Wyjątkowo duże zainteresowanie nowymi regulacjami prawnymi wynikało z mnogości zmian w tym segmencie rynku, które zrewolucjonizowały funkcjonowanie branży elektronicznych papierosów i e-liquidów.

Rok 2016 r. był dla naszej branży wyjątkowo dynamiczny. W sierpniu 2016 r. została podpisana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych, której przepisy zaczęły obowiązywać w Polsce we wrześniu zeszłego roku. Producenci i importerzy musieli rozpocząć przystosowanie swoich produktów do nowych wymogów, zmieniły się także zasady użytkowania e-papierosów i e-liquidów,
ich sprzedaży i dostępności
– tłumaczy Justyna Lipowicz, prezes LIPRO e-Liquid Production.

Media zrównywały e-papierosy z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi oraz informowały,
że ich używanie jest uciążliwe dla otoczenia bez pisania o redukcji szkodliwości. W rezultacie zdecydowana większość przekazu odnosiła się do branży w sposób negatywny (88 proc.).

E-papierosy oczami mediów

W skali roku biorąc pod uwagę wszystkie publikacje – pozytywnie do branży e-papierosów odnosiło się 10 proc. całości przekazu. 32 proc. miało wydźwięk neutralny. Pozostałe 58 proc. materiałów na temat elektronicznych papierosów prezentowało wiadomości w negatywnym świetle. – Co warto zauważyć, negatywne publikacje były częściej powielane przez media niż te o innych wydźwiękach. Przykładowo, awarie i wady e-papierosów nie zdarzały się często, jednak nagłaśniano te przypadki zdecydowanie negatywnie – mówi Marcin Szczupak, kierownik działu raportów medialnych w PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

W większości pozytywny obraz branży w oczach odbiorców kształtowały artykuły
o nowych produktach. Można zauważyć, że również opinie użytkowników na temat
e-papierosów oraz nowe technologie wdrażane w branży są odbierane korzystnie. Z badania wynika, że najprzychylniejsze temu segmentowi produktów media to media specjalistyczne, które najczęściej publikowały materiały z wydźwiękiem pozytywnym (20 proc.).

Eksperci potrzebni od zaraz

Tylko w ok. 14 proc. materiałów medialnych (1 011 publikacji) mieliśmy do czynienia
z wypowiedzią eksperta, m.in. specjalistów z zakresu medycyny, ekonomii, przedstawicieli rządu oraz firm. Najczęściej wypowiadali się w nich przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów. Jeszcze mniejszą część stanowiły opinie producentów
e-liquidów i e-papierosów. Przykładowo w kontekście regulacji prawnych odnotowano tylko 23 publikacje z udziałem ekspertów pochodzących z firm.

Chcielibyśmy, żeby w mediach pojawiało się więcej rzetelnych informacji na temat branży e-papierosowej. Z jednej strony wymaga to większej aktywności przedstawicieli nauki
i biznesu w prasie, telewizji i radiu oraz gotowości do udzielenia rzetelnych i merytorycznych komentarzy. Z drugiej, potrzeba impulsu i chęci sięgania po opinie ekspertów ze strony redakcji –
mówi Justyna Lipowicz z LIPRO e-Liquid Production.

Raport medialny został zaprezentowany przez firmę LIPRO e-Liquid Production w czerwcu  br. podczas międzynarodowej konferencji Światowego Forum Nikotynowego (Global Forum on Nicotine), mającego miejsce w Hotelu Marriott w Warszawie. Przybyło na nią prawie 400 specjalistów i ekspertów z całego świata.

Badanie dotyczy obecności medialnej branży e-papierosów w roku 2016 w Polsce. Analizie poddano materiał pochodzący z monitoringu ponad 1 100 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Zgromadzony materiał przeanalizowano, że pomocą technik służących badaniu efektywności działań PR. W tym celu użyto wskaźników: wielkości, dotarcia przekazu do odbiorcy, indeksu wydźwięku wizerunkowego oraz analizy SWOT.