Branża e-papierosów – nowe technologie najlepiej odbierane przez media RAPORT

0

Ponad milion osób – na tyle szacuje się liczbę użytkowników elektronicznych papierosów w Polsce, których z roku na rok przybywa. Wynika to m.in. z ogólnego odwrotu od papierosów tradycyjnych, wzrostu zainteresowania nowymi technologiami oraz podążaniem za aktualnymi trendami. Na decyzje zakupowe konsumentów wpływają jednak nie tylko panujące trendy, ale także publikacje medialne. Jaki obraz branży e-papierosów i e-liquidów kształtują media?

Z badania agencji informacyjnej PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, przeprowadzonego na zlecenie firmy LIPRO e-Liquid Production, wynika, że na temat branży e-papierosowej
w 2016 r. odnotowano łącznie 4 976 publikacji. Najwięcej z nich ukazało się w Internecie (72 proc.), następnie w prasie (15 proc.), radiu (9 proc.) i telewizji (4 proc.), w zdecydowanej większości w mediach o zasięgu ogólnopolskim (64%). Wielkość publikowanych materiałów rozłożyła się niemal równomiernie między artykuły (30%), notki (38%) i wzmianki (32%). Potencjalny kontakt z publikacjami dotyczącymi e-papierosów wyniósł ponad 3,163 mld.

Przełom w branży

Prawie połowa materiałów (2 261) dotyczyła regulacji prawnych, co stanowiło najpopularniejszy temat w mediach. W dalszej kolejności dziennikarze najchętniej pisali
o wpływie e-papierosów na zdrowie, podatkach, badaniach i statystykach branżowych oraz nowych produktach i ofertach. Wyjątkowo duże zainteresowanie nowymi regulacjami prawnymi wynikało z mnogości zmian w tym segmencie rynku, które zrewolucjonizowały funkcjonowanie branży elektronicznych papierosów i e-liquidów.

Rok 2016 r. był dla naszej branży wyjątkowo dynamiczny. W sierpniu 2016 r. została podpisana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych, której przepisy zaczęły obowiązywać w Polsce we wrześniu zeszłego roku. Producenci i importerzy musieli rozpocząć przystosowanie swoich produktów do nowych wymogów, zmieniły się także zasady użytkowania e-papierosów i e-liquidów,
ich sprzedaży i dostępności
– tłumaczy Justyna Lipowicz, prezes LIPRO e-Liquid Production.

Media zrównywały e-papierosy z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi oraz informowały,
że ich używanie jest uciążliwe dla otoczenia bez pisania o redukcji szkodliwości. W rezultacie zdecydowana większość przekazu odnosiła się do branży w sposób negatywny (88 proc.).

Czytaj również:  Agencja Mienia Wojskowego uruchomiła internetowy demobil

E-papierosy oczami mediów

W skali roku biorąc pod uwagę wszystkie publikacje – pozytywnie do branży e-papierosów odnosiło się 10 proc. całości przekazu. 32 proc. miało wydźwięk neutralny. Pozostałe 58 proc. materiałów na temat elektronicznych papierosów prezentowało wiadomości w negatywnym świetle. – Co warto zauważyć, negatywne publikacje były częściej powielane przez media niż te o innych wydźwiękach. Przykładowo, awarie i wady e-papierosów nie zdarzały się często, jednak nagłaśniano te przypadki zdecydowanie negatywnie – mówi Marcin Szczupak, kierownik działu raportów medialnych w PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

W większości pozytywny obraz branży w oczach odbiorców kształtowały artykuły
o nowych produktach. Można zauważyć, że również opinie użytkowników na temat