CFO z „kryzysowym” doświadczeniem poszukiwany. Jak liderzy finansowi poradzili sobie z wyzwaniami w pandemii

Paweł Wierzbicki
Paweł Wierzbicki

58% dyrektorów przyznało, że w wyniku pandemii COVID-19 wdrożyli lub przyspieszyli projekty technologiczne w swoich firmach. 38% małych przedsiębiorstw zdywersyfikowało działalność biznesową, aby sprostać wyzwaniom cyfrowej rzeczywistości – pokazują wyniki ankiet PageGroup. Spadek produktywności, radykalne zmiany w modelach biznesowych i organizacji pracy, trudności w rozwoju organizacji i dynamiczna transformacja cyfrowa to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj dyrektorzy finansowi (CFO). Paweł Wierzbicki, szef firmy rekrutacyjnej Page Executive Polska, przedstawia transformacyjną rolę dyrektora finansowego oraz prezentuje najważniejsze wyzwania, z którymi liderzy mierzyli się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

CFO wobec wyzwań pandemii

Z analizy wyników ankiet przeprowadzonych przez PageGroup wynika, że ponad połowa (54%) dyrektorów wskazała zmniejszenie produktywności wśród pracowników jako największe wyzwanie ostatnich kilkunastu miesięcy. Ponadto, 45% liderów napotkało trudności w rozwijaniu nowych możliwości biznesowych, a 29% z nich przyznało, że firma osiągnęła gorsze wyniki w związku z mniej efektywnym zarządzaniem relacjami z klientem. Dla części przedsiębiorstw, w szczególności średnich (24%) problematyczną kwestią okazało się również wdrożenie modelu pracy zdalnej.

Aby odnieść sukces w niespotykanych okolicznościach, CFO musi przejąć rolę lidera biznesowego, charakteryzować się umiejętnością adaptacji i szybkiej reakcji na kryzys, oraz znajomością najnowszej technologii. W obecnych czasach istotną cechą lidera finansowego jest posiadanie rozwiniętej inteligencji emocjonalnej i umiejętności zarządzania zespołem – również zdalnie. W 2021 roku obserwujemy kontynuację dynamicznej ewolucji CFO, który coraz częściej przejmuje kompetencje dyrektora generalnego (CEO) – mówi Paweł Wierzbicki, Senior Partner & Head of Page Executive Polska.

CFO jako lider finansowy musiał przewodzić w zarządzaniu kryzysowym i wprowadzać strategiczne zmiany, niezbędne do sprawnego funkcjonowania organizacji oraz zapewniające długoterminową rentowność firmy. 58% liderów wskazało wdrożenie pracy zdalnej jako najważniejsze działanie, jakie podjęli w czasie pandemii. Prawie połowa z nich (45%) zainicjowała zwiększenie inwestycji w IT i nowe rozwiązania technologiczne. Kolejnym istotnym działaniem była dywersyfikacja modelu biznesowego, polegająca na wprowadzeniu nowego produktu lub usługi, czy zmiany sposobu komunikacji z klientem.

Firmy, które wiedziały, że zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem zarządzania organizacją lepiej poradziły sobie z kryzysową sytuacją wywołaną przez pandemię. Liderzy, którzy skutecznie prognozują przyszłość, mają szansę lepiej przygotować na nią firmę, a dynamiczne zmiany wykorzystać, jako szansę na intensywny wzrost i rozwój. Obecnie jedną z najcenniejszych cech lidera finansowego jest również zachowanie trzeźwości umysłu w sytuacjach kryzysowych. Dyrektorzy finansowi, którzy podejmują radykalne decyzje, np. na temat zwolnień pracowników i cięć budżetowych, bez przyjrzenia się długiej perspektywie rozwoju firmy, nie osiągają satysfakcjonujących wyników – mówi Paweł Wierzbicki z Page Executive.

Kompetencje w czasie kryzysu

W celu odpowiedniego zarządzania kryzysowego CFO musi posiadać umiejętności twarde, takie jak zdolności analityczne oraz znajomość narzędzi do dynamicznego modelowania ryzyka i optymalizacji portfela. Jednak badania Accenture pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat tylko 43% dyrektorów finansowych stosowało zaawansowane modelowanie finansowe w celu identyfikacji potencjalnego ryzyka i szansy rozwoju.  Osoba na stanowisku CFO powinna umieć tworzyć skuteczne strategie odporne na kryzys i inicjować całkowicie nowe rozwiązania, które mogą być odpowiedzią na niespotykane warunki. Wprowadzanie radykalnych zmian wymaga także kompetencji miękkich, przede wszystkim empatii i inteligencji emocjonalnej.

Obecnie rośnie zapotrzebowanie na liderów finansowych z udokumentowanymi wynikami wyprowadzenia firmy z kryzysu. W związku ze zwiększonym wkładem dyrektorów finansowych we współpracę z kierownictwem w obszarze przeciwdziałania skutkom pandemii, wzrasta także zaangażowanie zarządu w poszukiwanie kandydata na stanowisko CFO. Zarządy opowiadają się również za zatrudnieniem osób z udowodnionym doświadczeniem w obszarze opracowywania zasad ochrony pracowników i interesów akcjonariuszy. W wyniku trwającego kryzysu zdrowotnego obserwujemy także większe zapotrzebowanie na dyrektorów finansowych z wypracowanymi umiejętnościami komunikacji i współpracy.

– W tym momencie na rynku pracy poszukiwany jest lider, który dowodził firmą w czasie pandemii. Kandydaci, którzy mogą udokumentować swoje zdolności adaptacji – np. przeprowadzenia zmiany modelu biznesowego przez uruchomienie e-handlu lub zaprojektowanie nowych wskaźników w celu dokładniejszego śledzenia popytu – będą cieszyli się dużym zainteresowaniem rekruterów – mówi Paweł Wierzbicki z firmy Page Executive, która specjalizuje się w rekrutacjach na najwyższe stanowiska.

CFO w obliczu nowych, cyfrowych wyzwań

Według wyników ankiety przeprowadzonej przez PageGroup, transformacja cyfrowa odbywa się w różnym tempie w różnych organizacjach i jest ściśle powiązana z wielkością przedsiębiorstwa. Jeszcze rok temu, technologie i innowacje były priorytetem dla 58% dużych i 44% średnich przedsiębiorstw, a zaledwie 6% małych firm podążało w tym kierunku. Pandemia znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji biznesu oraz rozwój gospodarki cyfrowej. Obowiązkiem lidera finansowego jest korzystanie z technologii w celu wyznaczania przyszłego kierunku działalności firmy. Badania Deloitte pokazują, że 60% CFO planuje zwiększenie inwestycji w automatyzację, oprogramowanie, dane i sieci informatyczne. Z kolei według obliczeń Gartnera wydatki na IT na całym świecie wzrosną w tym roku o 6,2% do 3,92 biliona dolarów, ponieważ dyrektorzy finansowi przyspieszają swoje plany dotyczące cyfrowej transformacji o co najmniej pięć lat. Wielu CFO dokonało znaczących inwestycji w technologie, inni z trudem nadążają za coraz nowymi wymogami cyfrowej rzeczywistości.

Ostatnie czasy były sprawdzianem dla infrastruktury teleinformatycznej firmy. Pandemia jeszcze bardziej uwypukliła braki kompetencji technologicznych niektórych CFO, bez których dyrektor finansowy nie może utrzymać ciągłości biznesu i zapewnić firmie stabilizacji w wirtualnej rzeczywistości. Obecnie nadawanie agendy zmian wymaga znajomości technologii. Przewagę zdobyły firmy, na czele których stali liderzy, którzy potrafili przewidzieć zagrożenia, przygotować organizacje do nowych, cyfrowych wyzwań – w wielu przypadkach byli to dyrektorzy finansowi – mówi Paweł Wierzbicki z firmy Page Executive.