Cloud Technologies ponownie notuje wzrost marży oraz kolejny rekordowy kwartał

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Notowana na GPW Cloud Technologies, jeden z wiodących globalnych dostawców danych, dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju ponownie wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe.  W I półroczu 2023 r. wskaźnik EBITDA osiągnął 13,5 mln PLN, a w II kwartale b.r. 7,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 43% r./r. Drugi kwartał 2023 r. był również rekordowy w kluczowym dla rozwoju spółki segmencie sprzedaży danych. Cloud Technologies wypracowała 11,8 mln PLN przychodów w tym segmencie, co oznacza wzrost o 41,7% r./r. Jest to najlepszy sprzedażowo drugi kwartał w historii spółki. W I półroczu 2023 r. marża EBITDA sięgnęła 47,6%, a w II kwartale b.r. zbliżyła się do 50%.

– Postawiliśmy na wysokomarżowy segment sprzedaży danych, dzięki czemu nadal szybko rośniemy i poprawiamy wyniki. Wypracowaliśmy rekordową sprzedaż w tym segmencie – po raz trzeci w historii powyżej 10 mln PLN w ujęciu kwartalnym. Marża segmentu wynosi obecnie już blisko 67% i ze względu na charakterystykę modelu biznesowego może dalej rosnąć. W świetle rosnącego globalnego zapotrzebowania na wysokiej jakości dane cyfrowe oraz możliwych nowych zastosowań naszej technologii w sektorze sztucznej inteligencji z dużym optymizmem patrzymy na przyszłość Cloud Technologies – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W I półroczu tego roku Cloud Technologies wypracowało przychody w wysokości 28,4 mln PLN i zysk netto w wysokości 5 mln PLN. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 14,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 49,6% r./r. Marżowość EBITDA segmentu przekroczyła 66%. W drugim kwartale tego roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio: przychody – 14,5 mln PLN, zysk netto – 2 mln PLN, a EBITDA segmentu sprzedaży danych – 7,9 mln PLN. Notowana na GPW spółka, która 30 czerwca br. wypłaciła akcjonariuszom 1 PLN dywidendy na akcję (łącznie 4,6 mln PLN), w raportowanym okresie odnotowała dodatnie przepływy operacyjne w wysokości 3,7 mln PLN.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników w I półroczu. Drugi kwartał jest dla nas ponownie rekordowy. Efekty realizacji naszej strategii rozwoju widoczne są obecnie przede wszystkim we wzroście EBITDA i marży EBITDA oraz marży kluczowego segmentu sprzedaży danych. Jednocześnie, pomimo 2,7 mln PLN ujemnych różnic kursowych w II kwartale b.r. – dla porównania w II kwartale 2022 r.  odnotowaliśmy 1,6 mln zł dodatnich różnic kursowych – wypracowaliśmy satysfakcjonujący nas zysk netto. Zwiększając marżowość kluczowego dla nas segmentu oraz ograniczając działalność Grupy poza tym segmentem, czego przykładem jest zawarta 25 września b.r. umowa sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Audience Network, dążymy do dalszej poprawy wyników Grupy, konsekwentnie realizując cele przyjęte w perspektywie do 2025 roku – komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Koncentracja działalności Cloud Technologies na międzynarodowej sprzedaży danych jest kluczowym elementem strategii rozwoju spółki na lata 2023 – 2025. Dzięki zawartej 25 września br. umowie sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Audience Network sp. z o.o. Cloud Technologies koncentruje się na strategicznym segmencie i upraszcza strukturę grupy kapitałowej, co pozytywnie przełoży się na efektywność kluczowych procesów biznesowych. Audience Network to agencja reklamowa dostarczająca usługi z zakresu marketingu internetowego, której działalność koncentruje się przede wszystkim na rynku polskim. Transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na poziom EBITDA grupy kapitałowej, natomiast w jej wyniku ograniczone zostaną przychody prezentowane w segmencie pozostałej działalności. Celem strategicznym Cloud Technologies jest dalszy dynamiczny rozwój międzynarodowej sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji strategii rozwoju spółka zamierza przeznaczyć na rozwój do 100 mln PLN w latach 2023 – 2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Jednocześnie Zarząd Cloud Technologies zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA.