Cloud Technologies sfinalizowało zakup platformy Demand-Side Platform (DSP)

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, notowana na głównym rynku GPW spółka koncentrująca się na sprzedaży danych cyfrowych do targetowania reklamy internetowej, sfinalizowała zakup platformy Demand-Side Platform (DSP). Na mocy podpisanej umowy spółka nabyła wszelkie prawa, w tym prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, do kodu źródłowego platformy DSP za kwotę 3,7M euro. Zakup technologii jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju spółki na lata 2021 – 2023.

 – Pod koniec poprzedniego roku debiutowaliśmy na głównym rynku GPW. Teraz mamy przyjemność ogłosić realizację kolejnego ważnego elementu naszej strategii jakim jest zakup technologii. Nabycie kodów źródłowych platformy DSP jest de facto finalizacją transakcji z 2019 roku, związanej z zakupem licencji na przedmiotową platformę. Przez kilka lat mieliśmy okazję dokładnie obserwować i analizować synergie zachodzące między platformą DSP a naszą autorską platformą DMP. Model biznesowy łączący te dwa rozwiązania jest sprawdzony i zapewnia wzrost efektywności działań w kluczowym dla nas segmencie jakim jest sprzedaż danych co daje odzwierciedlenie w sukcesywnie rosnących wynikach tego segmentu oraz zwiększy naszą niezależność na rynku reklamy internetowej. – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Platforma DSP służy do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej oraz umożliwia monetyzację danych. Wcześniej grupa kapitałowa korzystała z licencji na zewnętrzną platformę DSP, bez prawa do kodów źródłowych i możliwości rozwoju technologii we własnym zakresie oraz jej dalszego sublicencjonowania. Zakup platformy DSP zwiększy niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej, a lepsza integracja z platformą DMP przyczyni się do zwiększenia efektywności monetyzacji danych.

W reklamie online szczególnie dynamicznie rośnie model bazujący na danych, czyli reklama programmatic, która staje się modelem dominującym na kolejnych rynkach. W USA oraz Wielkiej Brytanii – kluczowych dla Cloud Technologies rynkach – już ponad 80% reklam cyfrowych realizuje się w właśnie w tym modelu. Według eMarketera w tym roku wydatki na reklamę programmatic na rynku amerykańskim wzrosną o ponad 15% r/r i przekroczą 141 mld USD.

Rosnący rynek reklamy programmatic wpływa na coraz większy popyt na dane, na których bazuje ten model reklamy. W całym 2022 roku średnia miesięczna dynamika sprzedaży danych Cloud Technologies rosła o blisko 50% r/r. Natomiast strategiczny i skalowalny segment obejmujący sprzedaż danych odpowiadał na koniec trzeciego kwartału za 80% przychodów spółki.

 – Zamknięcie transakcji pozwoli nam skoncentrować się na realizacji następnych kluczowych elementów strategii. W najbliższym czasie będziemy kontynuować skup akcji własnych, które następnie chcemy przeznaczyć na realizację programu motywacyjnego. – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Pod koniec 2021 r. Cloud Technologies zaprezentowała strategię na lata 2021 – 2023, której celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Grupa kapitałowa zaplanowała w ciągu trzech lat 2021 – 2023 zainwestować do 50 mln zł, finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych, bez korzystania z długu lub emisji akcji. Najważniejszymi elementami strategii rozwoju są m.in. skoncentrowanie modelu biznesowego na sprzedaży danych, międzynarodowe akwizycje, zakup technologii, skup akcji własnych w ramach programu motywacyjnego oraz przejście na główny rynek GPW.

W III kwartale ubiegłego roku Cloud Technologies dzięki koncentracji na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych wypracowało rekordowe wyniki. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 12,3 mln zł i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 6,2 mln zł, co oznacza wzrost o 39,9% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 63,2%. W ujęciu od początku 2022 roku, tj. od 1 stycznia do 30 września br., spółka wypracowała zysk netto w wysokości 11 mln zł, a EBITDA sięgnęła 15,1 mln zł. Na koniec III kwartału 2022 roku spółka posiadała 37,5 mln PLN gotówki.