Columbus na plusie w pierwszym kwartale 2024 r., wchodzi w Czyste Powietrze

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy
Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy

Columbus Energy S.A. w pierwszym kwartale 2024 r. zanotował znaczną poprawę wyników. Dodatkowo Grupa Columbus zakontraktowała już prawie 500 mln zł z programu Czyste Powietrze.

Z opublikowanego dziś raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2024 r. wynika, że spółka Columbus Energy S.A. osiągnęła 76 mln zł przychodów, a wynik EBITDA wyniósł 12 mln zł wobec 2,6 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. Spółka mocno poprawiła też zysk netto, który osiągnął wartość 7,2 mln zł wobec straty (-13,2 mln zł) w analogicznym okresie 2023 r. Na poprawę wyniku w tym okresie miały wpływ m.in. ograniczenie kosztów stałych Spółki oraz wzrost marżowości produktów, mimo iż przychody były niższe od osiągniętych w pierwszym kwartale 2023 r. (118 mln zł).

W omówieniu wyników kwartalnych Zarząd Columbus zapowiada, że dynamicznie rozwija sprzedaż w ramach programu Czyste Powietrze, którego wdrożenie rozpoczął już 4 miesiące temu.

– Mamy ambicję być liderem w realizacji programu Czyste Powietrze. Tak jak podczas boomu na fotowoltaikę potrafiliśmy zrealizować rekordowe ilości umów i montaży, tak dzisiaj jesteśmy gotowi zrealizować to wyzwanie. Tylko w pierwszych 4 miesiącach pilotażowej sprzedaży usługi HERO zakontraktowaliśmy ponad 4 000 umów, o wartości brutto prawie 500 mln zł. Ponad ⅓ tych umów zweryfikowaliśmy i złożyliśmy wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, a pierwsze realizacje rozpoczną się w trzecim kwartale tego roku. To będzie ciekawy i – mamy nadzieję – bardzo dobry rok dla firmy Columbus. Niewykluczone, że najlepszy w historii – dodaje Dawid Zieliński.

Podsumowując miniony kwartał, Zarząd Columbus podkreśla zawarcie znaczących umów z międzynarodowymi spółkami energetycznymi, m.in. z Grupy ENGIE, Grupy DTEK, GoldenPeaks Capital czy portugalskim gigantem EDP, dzięki czemu struktura finansowania Grupy zostanie w przyszłości mocno zmodyfikowana.

– Efekty tych działań nie są jeszcze ujęte w wynikach finansowych za pierwszy kwartał br., bo środki z tegorocznych transakcji z Grupą DTEK, Golden Peaks Capital i kontraktu z Grupą EDP dopiero się pojawią, podobnie jak te ze sprzedaży bądź refinansowania działających farm. Nie widać też w tym sprawozdaniu realizacji wygranych przetargów w Czechach czy zwiększonej sprzedaży magazynów energii, bo na te popyt pojawi się po uruchomieniu kolejnej edycji programu Mój Prąd, a wyniki zostaną ujęte w kolejnych kwartałach – tłumaczy Dawid Zieliński.