Cyber_Folks wypłaci rekordową dywidendę

Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks
Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks, fot. materały prasowe

cyber_Folks wypłaci najwyższą w historii dywidendę dla akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o dystrybucji do akcjonariuszy całego jednostkowego zysku za 2023 r., który wyniósł 28 mln zł, w tym wypłatę dywidendy w wysokości 21,2 mln zł oraz skup akcji własnych o wartości 6,8 mln zł. Dywidenda przypadająca na jedną akcję ma wynieść 1,50 zł. To ponad 60 proc. wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej dywidendy. Proponowany skup akcji związany jest z realizacją istniejącego programu ESOP i może objąć nie więcej niż 42 500 akcji po cenie nie wyższej niż 160 zł.

cyber_Folks regularnie dzieli się zyskiem z inwestorami. W 2023 roku akcjonariusze otrzymali łącznie 13,1 mln zł – w formie dywidendy w wysokości 0,93 zł na jedną akcję. Wiele wskazuje na to, że w tym roku całkowita kwota dystrybucji do akcjonariuszy będzie ponad dwa razy większa.

– Doceniamy długofalowe zaangażowanie naszych akcjonariuszy. Tym razem wypłacimy rekordową dywidendę. Przeprowadzimy także skup akcji własnych, które potrwa do 30 września br. Od początku naszej obecności na GPW dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami, to dla nas ważny wyznacznik, który pozwala budować długoterminowe zaufanie i relacje z naszymi interesariuszami – mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie 21,2 mln zł na dywidendę, co oznacza 1,50 zł za jedną akcję. Natomiast pozostała część jednostkowego zysku netto za 2023 rok, w kwocie, 6,8 mln zł, została przeznaczona na skup nie więcej niż 42 500 akcji po cenie nie wyższej niż 160 zł. Zakupione przez spółkę akcje przeznaczone zostaną głównie pod realizację istniejącego programu ESOP

– Osiągamy rekordowe wyniki, które  pozwalają nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Budowa relacji z zaangażowanymi inwestorami jest kluczowa dla naszej spółki. Stabilny akcjonariat wspiera nas w budowie dynamicznego biznesu. Dotychczasowy spadek poziomu zadłużenia oraz planowane wpływy ze sprzedaży udziałów Profitroom, z której po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych oraz podatku, powinniśmy otrzymać ok. 83 mln zł wpływów netto, dają nam duży komfort do pełnej dystrybucji zysków jednostkowych za rok 2023 do akcjonariuszy. Rekomendowana dywidenda jest zgodna z przyjętą przez nas polityką dywidendową, która pozostanie niezmieniona. W kolejnych latach dywidenda powinna być coraz wyższa – dodaje Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.

Grupa cyber_Folks wypracowała ponad 24 mln zł zysku netto wypracowała w I kwartale br. Od stycznia do marca br. skonsolidowane przychody netto wyniosły przeszło 144 mln zł (30 proc. wzrost r/r), a skorygowana EBITDA prawie 40 mln zł (26 proc. wzrost r/r). Bardzo dobre wyniki znajdują odzwierciedlenie w pozycji gotówkowej Grupy, która umożliwia rekordową dystrybucję zysku do akcjonariuszy oraz otwiera potencjał przejęć o wartości nawet 1 mld zł.