Czujemy się wypaleni zawodowo, potrzebujemy wsparcia psychologicznego

wypalenie zawodowe

Z wrześniowych badań PSH Lewiatan zrealizowanych we współpracy z SW Research w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy” wynika, że Polacy narzekają na wypalenie zawodowe, marząc jednocześnie o pracy w firmach, które inwestują w kompetencje swoich specjalistów. Przedsiębiorcy, którym zależy na tym, by obniżyć rotację pracowników, osiągną to wówczas, gdy zadbają o dobrostan własnej załogi.

Dzisiaj, by zatrzymać pracownika w firmie na dłużej, nie wystarczy wypłacać mu wynagrodzenia na czas. Dla przedsiębiorcy koniecznością staje się stworzenie mechanizmów motywujących, które pozwolą pracownikom poczuć, że firma o nich dba i w nich inwestuje.

Chcemy zwiększać kompetencje, potrzebujemy jasnych zasad

Aby zbadać, jak Polacy oceniają swoich pracodawców pod względem dbania o dobrostan, PSH Lewiatan zrealizowało we wrześniu badania, pokazujące z jakimi problemami polscy pracownicy zmagają się najczęściej. Czy chodzi o niskie zarobki lub spóźnienia w wypłacaniu pensji? Wcale nie. Na pytanie, które z problemów wymagają najszybszego rozwiązania w firmie, Polacy wskazywali przede wszystkim na wypalenie zawodowe i brak możliwości awansu – problem ten dotyka aż 30% aktywnych zawodowo. Straciliśmy ochotę do wykonywania obowiązków, a przy tym mamy dominujące poczucie, że pracodawcy nie robią nic, by inwestować w nasze kompetencje, organizując np. szkolenia czy warsztaty – tego zdania jest 20% respondentów. I dokładnie taka sama ich liczba przyznała, że firmy stosują niejasne kryteria oceny umiejętności zawodowych pracowników. Ponadto, w miejscu pracy brakuje nam jeszcze jednej ważnej rzeczy – wydarzeń firmowych, które służą wzmacnianiu więzi i zacieśnianiu wzajemnych relacji. Na to, że jest to problem do rozwiązania wskazało blisko 24% uczestników badania.

Przedsiębiorcy muszą sobie uświadomić, że wypłata na czas nie jest już jedynym narzędziem motywującym pracowników. Oni chcą się rozwijać, utrzymywać dobre relacje z współpracownikami i najzwyczajniej dobrze czuć się w miejscu, w którym spędzają aż 8 godzin dziennie. Młodzi pracownicy – reprezentanci pokolenia Z i millenialsów, którzy dominują obecnie na rynku pracy, oznaczają rewolucję w spojrzeniu na kluczowe wartości z nią związane. Jeśli przedsiębiorca chce uniknąć problemu nieustannej rotacji w firmie, musi wiedzieć, że jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć jest umiejętne, a zarazem konieczne inwestowanie w dobrostan pracowników – mówi Katarzyna Długa, Menedżer ds. Marketingu i liderka obszaru ESG w Lewiatan Holding S.A.

Potrzebujemy wsparcia psychologicznego

Tymczasem jednym z najpoważniejszych problemów wymagających rozwiązania ciągle pozostaje mobbing w miejscu pracy – skarży się na niego 10% Polaków. Z kolei na niedotrzymywanie zobowiązań finansowych wynikających z umowy (tzn. wypłat pensji, premii, świadczeń, brak podwyżek, waloryzacji) narzeka nieco ponad 12% badanych. Już zdecydowanie lepiej wypadają odpowiedzi na pytania dotyczące atmosfery w pracy. Mimo krytycznego stosunku do wielu innych kwestii, ponad 72% respondentów ocenia, że ona jest dobra, albo przynajmniej neutralna.korzystnie brzmią odpowiedzi na pytanie, o to, czy firma zachęca pracowników do udziału w aktywnościach fizycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych w celu poprawy ich zdrowia i samopoczucia – odpowiedzi „tak, czasami” udzieliło 34,7% badanych.

I dochodzimy do najbardziej jednoznacznej opinii pracowników związanej z kwestią odpowiedzialnego zarządzania kapitałem ludzkim przez firmy. Na pytanie o to, czy badani widzą potrzebę, aby te „zapewniały pomoc psychologiczną w celu wspierania pracowników w trudnych sytuacjach takich, jak np.: wojna, pandemia, wypalenie zawodowe, trudne relacje i konflikty między pracownikami”, twierdząco odpowiedziało blisko 58% z nichOkazuje się więc, że pomoc psychologiczna – miała na to wpływ pandemia i pogorszenie samopoczucia Polaków w trakcie jej trwania – zaczyna być traktowana przez pracowników jako niezwykle ważny benefit oferowany przez pracodawcę. Wsparcie, które przez długi czas wchodziło w zakres dodatkowych pakietów zdrowotnych, staje się powoli jednym z istotniejszych elementów polityki HR, w której dobro zatrudnionych traktowane jest priorytetowo.

Przedsiębiorcy widzą świat inaczej

A jak powyższe kwestie wyglądają z perspektywy przedsiębiorcy? Zaledwie niecałe 7% z tej grupy wskazało na to, że problemem koniecznym do rozwiązania jest kwestia wypalenia zawodowego i brak możliwości awansu. Niemal dokładnie tyle samo wskazało, że problemem w firmach są niejasne kryteria oceny umiejętności zawodowych pracowników. Tylko niecałe 13% z tej grupy wskazało na to, że firmy nie inwestują w kompetencje pracowników poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń. Tylko w jednym przypadku wartości procentowe odpowiedzi przedsiębiorców zbliżały się do odpowiedzi pracowników. Na to, że problemem wymagającym rozwiązania jest brak wydarzeń wzmacniających więzi między pracownikami wskazało blisko 20% przedstawicieli grupy przedsiębiorców. Jeśli chodzi o ocenę potrzeby wsparcia psychologicznego tutaj przedsiębiorcy także są zgodni z pracownikami – blisko 56% przedstawicieli tej grupy odpowiedziało na to pytanie twierdząco.

Robert Rękas
Robert Rękas – Prezes Lewiatan Holding S.A.

Przeprowadzone badania ukazują niepokojącą prawidłowość – przepaść między opiniami pracowników, a opiniami przedsiębiorców na temat problemów, które w firmach wymagają rozwiązania jest olbrzymia. Przedsiębiorcy powinni zadać sobie pytanie – czy na pewno zrobiłem wszystko, by poznać opinie pracowników na temat mojej firmy? Czy wiem czego im brakuje, co jest im niezbędne do tego, by zostać u mnie na dłużej, zapewniając mi jako pracodawcy poczucie komfortu i możliwość spokojnego rozwoju? Takie podejście zwiększa szanse na zbudowanie silnego, solidnego zespołu poprzez unikanie uniknięcie nieustannych rotacji, które są dzisiaj zmorą wielu pracodawców. Empatia i dbałość o dobro pracowników opłaca się zresztą nam wszystkim – pracownicy stając się ważnym ogniwem łańcucha wartości zasługują na szacunek, bo przecież to oni w dużej mierze budują sukces biznesowy firm takich jak nasza – mówi Robert Rękas, Prezes Zarządu Lewiatan Holding S.A.

Zwiększanie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy poprzez wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa, budowanie wzajemnych, głębszych relacji i zwiększanie zawodowych kompetencji – to wszystko musi stawać się obowiązującą normą w politykach HR – takie są trendy globalne. Dla zarządów polskich firm bywa to jednak wyzwaniem, wymagającym zmiany menedżerskiego mindsetu. Osiągnięcie sukcesu na tym polu oznacza m.in. konieczność nieustannego dialogu między władzami firmy, a jej pracownikami. W Lewiatan Holding realizowany jest on na kilka sposobów – pracownicy regularnie wypełniają ankiety dotyczące warunków pracy i poziomu zadowolenia z niej – wyniki z takich wewnętrznych badań stają się jednym z bardziej przydatnych źródeł informacji dla HR i zarządu. Natomiast regularnie organizowane szkolenia i kursy są przejawem dążenia firmy do tego, by jej konkurencyjność rynkową zwiększać m.in. poprzez wzmacnianie kompetencji pracowników i specjalistów. Działania te pozwalają uniknąć firmie wielu negatywnych zjawisk obecnych dzisiaj na rynku, takich jak chociażby niekontrolowana, duża rotacja pracowników.