Czy polskie miasta mogą być efektywne energetycznie?

Czy polskie miasta mogą być efektywne energetycznie?

Zwiększenie efektywności energetycznej polskich miast w ostatnich latach stało się szczególnie istotne. Obecnie miasta muszą dołożyć wszelkich starań, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców oraz stać się bardziej przyjaznymi dla środowiska. Wzorem do naśladowania powinny być francuskie miasta Grenoble i Lyon, w których inteligentne zarządzanie energią w ramach projektu GreenLys przynosi realne korzyści mieszkańcom i zarządcom sieci. Co więc należy zrobić, aby taką efektywność uzyskać? Na ten temat rozmawiali w Katowicach uczestnicy seminarium „Efektywność energetyczna, jako instrument obniżania rachunków samorządów oraz poprawy jakości środowiska”, zorganizowanego w ramach projektu ECO – Miasta.

Główne wyzwania miast

Współczesne miasta muszą sprostać wielu wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą ludności oraz ich potrzebami, zapewnianiem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także właściwym zarządzaniem komunikacją i transportem miejskim, jak również sieciami wodno-kanalizacyjnymi i energią. Według danych z raportu „Energia Inteligentna” przygotowanego przez Frost&Sullivan, przy współpracy Schneider Electric, wynika, iż światowy popyt na energię w latach 2000 – 2030 zwiększy się o 200%. Znaczący udział tego zużycia generują budynki – ich systemy ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia odpowiadają za ok. 25% globalnych emisji dwutlenku węgla. Jednym z głównych problemów współczesnych miast jest kwestia architektonicznej zabudowy. Z jednej strony mamy budynki starszego typu, które pochłaniają znaczne pokłady energii. Natomiast z drugiej, powstaje coraz więcej inwestycji, które również wymuszają większe zapotrzebowanie na energię. W związku z czym podnoszenie efektywności energetycznej powinno być priorytetowym obszarem działań władz polskich miast, jako niezbędny element sprawnego działania organizmu miejskiego i sposób na obniżenie kosztów jego funkcjonowania – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Scheider Electric Polska.

Francuskie doświadczenie wzorem do naśladowania

Efektywność energetyczna to proces, na który składa się kilka czynników. Z jednej strony jest to termomodernizacja, z drugiej zaś inwestycja w rozwiązania energetyczne takie jak smart grid czy smart mettering, które pozwalają tę efektywność uzyskać. Podczas seminarium, Xavier Normand odpowiedzialny za zrównoważony rozwój we francuskim mieście Grenoble oraz Lyon, podzielił się doświadczeniami z realizacji innowacyjnego projektu GreenLys, którego głównym zadaniem jest przetestowanie i zademonstrowanie działania inteligentnych sieci jako całości, przy udziale wszystkich podmiotów zaangażowanych w system energetyczny od producenta energii po mieszkańców. Realizując zaawansowany technologicznie projekt energetyczny w miastach Lyon i Grenoble Xavier Normand podkreślił, że inteligentne miasta nie są tylko konceptem, ale realnie funkcjonującymi miastami, w których inteligentne zarządzanie energią przynosi korzyści ich mieszkańcom i służą za przykład dla całego świata.

Projekt GreenLys, który był realizowany w ramach konsorcjum firm z branży energetycznej: ER DF, GEG, GDF Suez i Schneider Electric oraz przy współpracy z miastem Grenoble. Udział firmy Schneider Electric polegał na rozpowszechnieniu innowacyjnych rozwiązań smart grid i pokazaniu ich wpływu na funkcjonowanie miasta. Ma on również wskazać, że inteligentne miasto to sprawdzony model biznesowy, w którym aktywny udział biorą również konsumenci. Pierwszym etapem projektu była instalacja inteligentnego opomiarowania w formie liczników. Do tego celu wytypowanych zostało 1000 gospodarstw domowych i 40 obiektów komercyjnych. Dodatkowo zainstalowane zostały specjalne boksy, których zadaniem było monitorowanie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie w mieście zainstalowano stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Efektem tych działań jest lepsze zarządzanie siecią energetyczną i zdefiniowanie potrzeb konsumentów, jak również dostosowanie zużycia energii do ich aktualnych potrzeb. Co więcej, każdy z konsumentów będzie mógł bardziej efektywnie zarządzać poborem energii, korzystając z rozwiązań komunikacyjnych. Bardzo ważne jest również fakt, że cały system przyczynia się do zbierania dokładnych danych o funkcjonowaniu sieci przesyłowych w celu zwiększenia ich efektywności, zmniejszenia strat energii oraz planowania ich rozwoju.

Budynki kluczowe dla efektywności energetycznej w miastach

Według danych firmy Schneider Electric, budynki generują obecnie 40% globalnej konsumpcji energii, a w niedalekiej przyszłości będzie to aż 60%. Z tego względu konieczne są inwestycje w inteligentne systemy zarządzania energią i automatykę w budynkach, które pozwolą na efektywne wykorzystanie energii i realne oszczędności. Systemy te pozwalają na zmniejszenie zużycia energii o 30 proc. w istniejących budynkach oraz do 70 proc. w nowych budynkach. Mamy więc konkretne narzędzia, z których możemy i powinniśmy korzystać – podkreśla Jacek Łukaszewski. Nowe budynki komercyjne są dużo bardziej efektywne energetycznie, a zatem tańsze w eksploatacji. Nieco mniejsze możliwości inwestycji w efektywność energetyczną istnieją w budownictwie mieszkaniowym, gdzie własność jest rozproszona pomiędzy wielu lokatorów. W lokalach mieszkalnych jednak także można instalować chociażby systemy zarządzania światłami lub ogrzewaniem, które pozwolą na wymierne oszczędności i zużycie mniejszej ilości energii.

Konkurs ECO Miasto organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce wraz z partnerami – Renault Polska, SAUR Polska, EDF Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmami Saint-Gobain, Schneider Electric, DK Energy, TIRU oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii. Doświadczenia poprzednich edycji pokazują, że miasta inwestują w efektywność energetyczną i że jest to dla nich ważny problem, któremu chcą sprostać.

W ubiegłorocznej edycji konkursu do tytułu miasta eco pretendowało 31 miast, a wybrano
8 w trzech kategoriach: efektywność energetyczna budynków, gospodarka odpadami, mobilność zrównoważona. W tegorocznej edycji konkursu pojawiła się nowa kategoria – gospodarka wodna. Pojawienie się tej kategorii to dowód na to, że obszar sieci wodno–kanalizacyjnych i wykorzystanie wody w miastach to bardzo ważny obszar dla miast. Zważywszy na problemy, z którymi muszą poradzić sobie miasta w Polsce w tym obszarze, pojawienie się tej kategorii będzie mobilizować do inwestycji w tym obszarze – mówi Anna Szymczyk ze Schneider Electric. Nasza firma posiada technologię i wiedzę w zakresie wdrażania w miastach takich rozwiązań oraz doświadczenia, którymi będziemy dzielić się z uczestnikami konkursu – dodaje Anna Szymczyk.