Dekarbonizacja łańcuchów dostaw i logistyka ostatniej mili

transpoort kurier pakiet mobilności

Dekarbonizacja łańcuchów dostaw to temat, który coraz częściej pojawia się w dyskusjach na temat zrównoważonego rozwoju. Jednak, jak zauważają eksperci, mówi się o tym dużo, ale wciąż niewiele się robi, aby faktycznie zmniejszyć emisje CO2 związane z transportem towarów. O tym, jakie działania w tym zakresie podejmują firmy, opowiadają przedstawiciele Grupy Danone, DPD Polska oraz ONZ.

Grzegorz Bobek z Grupy Danone podkreśla, że kluczowe znaczenie ma wybór kontrahentów, którzy działają zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. W przypadku transportu, należy zwrócić uwagę na lokalnych dostawców, a także starać się wozić mniej zbędnych elementów i maksymalnie wykorzystywać przestrzeń ładunkową. Bobek zwraca uwagę na ograniczenia polskiego rynku, który jest głównie uzależniony od transportu kołowego. Jednak, jak podkreśla, kolej jest najbardziej zieloną formą transportu, ale jej opłacalność zaczyna się od transportu powyżej 1000 km.

Kamil Wyszkowski z ONZ z kolei zwraca uwagę na potrzebę odejścia od silników spalinowych na rzecz elektrycznych, zwłaszcza w przypadku ruchu kolejowego i lotniczego. Jednak, jak zauważa, globalny system handlu opiera się przede wszystkim na transporcie morskim, dlatego też trzeba szukać alternatywnych rozwiązań, takich jak silniki wodorowe czy elektryczne. Wyszkowski podkreśla, że jeśli chcemy zmniejszyć emisje CO2, musimy zmienić paradygmat, którym jest globalny łańcuch dostaw.

Artur Jop z DPD Polska opowiada o działaniach firmy w zakresie rozwoju transportu rowerowego. DPD Polska zajmuje się rozwijaniem transportu rowerowego od prawie 10 lat. Dzięki zastosowaniu rowerów elektrycznych cargo, kurierzy mogą realizować dostawy na prawie tym samym poziomie, co transportem silnikowym, oszczędzając przy tym drogi. Obecnie firma dysponuje 56 takimi rowerami, a do końca roku planuje rozszerzenie floty do 100 sztuk. Jak zauważa Jop, 80% paczek w centrach miast jest doręczana rowerem.

I jak podsumował Michał Wolański z SGH: eksperci zgodnie podkreślają, że dekarbonizacja łańcuchów dostaw jest możliwa, ale wymaga podjęcia skomplikowanych działań. Konieczne jest skupienie się na wykorzystaniu kolei oraz rozwoju transportu rowerowego, a następnie na elektryfikacji. Jest to zadanie skomplikowane, ale istotne dla przyszłości środowiska i gospodarki.