Dobre wyniki polskiej gospodarki nie pomogły w umocnieniu złotego

0

Z publikowanych w tym tygodniu w Polsce danych najbardziej interesujące okazały się wyniki z rynku pracy. Pozytywnie zaskoczył przede wszystkim wzrost płac w zestawieniu rocznym o 5,2%, dzięki czemu przeciętne wynagrodzenie w marcu wynosiło 4578 złotych. Oprócz wynagrodzeń wzrosło także zatrudnienie, które w rocznym porównaniu jest o 4,5% wyższe. Trend ten powinien się utrzymać, bo prognozy i wskaźniki dla Polski, jak i jej głównych partnerów handlowych, przewidują ekspansję krajowej gospodarki. Pozytywne nastroje przedsiębiorców zwiększają motywację pracodawców do zatrudniania nowych ludzi lub podwyższenia płac obecnym pracownikom.

Z innych danych interesujące były wyniki produkcji przemysłowej. Jej odnotowana wartość bardzo pozytywnie zaskoczyła wzrost w marcu o 8,1%. Aczkolwiek, dzięki dobrej kondycji polskiej gospodarki, czy też niemieckiego przemysłu, spodziewano się wzrostu. Jednak podany wynik był wyższy niż oczekiwano i wskazuje, że ten rok może być dla polskiej gospodarki naprawdę udany. Swoją rolę odgrywa z pewnością również fakt, że w marcu br. w
porównaniu do ubiegłego roku mieliśmy jeden dzień roboczy więcej.

Mimo dobrych danych złoty w tym tygodniu się osłabił. W piątek rano jego kurs wynosił 4,27 EUR/PLN. Kurs głównej pary walutowej wynosił 1,07 EUR/USD.

AKCENTA CZ a.s.

Czytaj również:  Moment wyciszenia