Elemental Alu podwyższa cenę w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Alumetalu do 85 zł/szt

Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding
Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding

15 czerwca 2023 r. – Elemental Holding ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Alumetal S.A. na rzecz Elemental Alu sp. z o.o., spółki zależnej Elemental Holding. Przyjmowanie ofert rozpoczyna się 15 czerwca 2023 r.,
a zakończy 26 czerwca 2023 r. Zaproszenie jest związane z chęcią przejęcia pakietu mniejszościowego akcji Alumetal S.A. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Elemental Holding SA kontroli nad Alumetal S.A. za pośrednictwem spółki zależnej Elemental Alu sp. z o.o.

Elemental Alu oczekuje ofert sprzedaży na nie więcej niż 7.167.142 akcji Alumetalu, stanowiących 45,84% udziału w kapitale zakładowym spółki, po cenie 85,00 zł/szt.
W sumie spółka zamierza zainwestować do 609 207 070 zł w zakup akcji.

Naszym celem jest zdobycie łącznie nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale zakładowym Alumetalu. Zamierzamy przejąć pakiet mniejszościowy tej spółki
i włączyć go do struktur Grupy Elemental
mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Grupy Elemental HoldingJesteśmy przekonani, że nasza oferta, zwłaszcza po jej dzisiejszym podwyższeniu, jest atrakcyjna w szczególności dla funduszy emerytalnych, które są zobowiązane do kierowania się wyłącznie interesami swoich klientów – przyszłych emerytów, nie mogą więc przyjąć oczywiście mniej atrakcyjnej oferty konkurencyjnej. Podobnie sprawa ma się z  funduszami inwestycyjnymi. Naruszenie tej zasady z pewnością zwróciłoby uwagę Komisji Nadzoru Finansowego.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji zawieranych w wyniku Zaproszenia jest mBank S.A.

Grupa Elemental Holding prowadzi strategiczne inwestycje

Elemental Holding konsekwentnie rozszerza swoje obszary działalności. Realizuje to zarówno poprzez inwestycje własne, jak i poprzez przejmowanie innych podmiotów na rynku, łączenie się z nimi oraz wykup ich aktywów. W ciągu najbliższych trzech lat Grupa planuje przeznaczyć 150-200 mln euro na projekty akwizycyjne oraz 150-170 mln euro na projekty wzrostowe. Grupa buduje ultranowoczesny zakład w Zawierciu, który od 2024 r. będzie przetwarzał zużyte akumulatory wysokonapięciowe
z pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a także zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny. To inwestycja o wartości około 150 mln euro.

Jesteśmy długoterminowo zainteresowani integracją pionową całego łańcucha urban mining, która obejmuje zbieranie, przetwarzanie, topienie i rafinację metali. Działalność Alumetalu, związana z aluminium, doskonale wpisuje się w tę strategiępodkreśla Paweł Jarski. — Na kilkanaście przejęć, których dokonaliśmy w ostatniej dekadzie, ponad 75 proc. spółek co najmniej podwoiło, a często zwielokrotniło swoje wyniki w mniej niż 5 lat po ich przejęciu i integracji z naszą Grupą  – dodaje Paweł Jarski.

W tym roku Elemental Holding dokonał już akwizycji spółki Daniel Ball Converter Recycling, Inc. w USA. Grupa planuje kolejne przejęcie m.in. w USA i w Europie.