Enefit Green z grupy Eesti Energia przejmuje spółkę Nelja Energia

0
Eesti energia

Zgodnie z podpisaną dziś umową, spółka energetyczna Eesti Energia stanie się właścicielem 100% udziałów w spółce Nelja Energia. Wartość transakcji wynosi 289 milionów euro. Ponadto Enefit Green przejmie zadłużenie Nelja Energia w wysokości 204 mln euro. Po przejęciu Nelja Energia Enefit Green zamierza nadal inwestować w rozwój produkcji energii odnawialnej w krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Strategicznym celem Eesti Energia jest zwiększenie udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych do 40% w portfelu produkcyjnym grupy do 2022 r. Cel ten będzie możliwy do osiągnięcia z jednej strony poprzez budowę nowych jednostek produkcyjnych, ale także przejęcie odpowiednich firm. Informacja o chęci sprzedaży Nelja Energia przez norweski Vardar, która pojawiła sie na początku roku, od razu wzbudziła nasze zainteresowanie, bo dostrzegliśmy w niej szansę na realizację naszej strategii –  powiedział Prezes Zarządu Eesti Energia Hando Sutter.

Sutter dodał także, że od kiedy rząd udzielił zgody Eesti Energia na wprowadzenie mniejszościowego udziału Enefit Green na giełdę w Tallinie, wszystkie zainteresowane osoby będą miały możliwość wzięcia udziału w rozwoju spółki w przyszłości. Eesti Energia udostępni dodatkowe informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej, gdy tylko prace przygotowawcze osiągną odpowiedni poziom.

–  Posiadanie Nelja Energia w naszym portfelu uważamy za sukces, ale zgodnie ze strategią naszego właściciela wychodzimy z firm zlokalizowanych za granicą. Właściciele spółki Vardar postanowili skoncentrować się na energetyce wodnej w Norwegii i rozwoju produkcji energii w tym kraju. Ta umowa pomoże nam wdrożyć nową strategię powiedział Thorleif Leifsen, Prezes Vardar. 

Jak powiedział Aavo Kärmas, dyrektor zarządzający Enefit Green, dzięki przejęciu Nelja Energia Enefit Green staje się najszybciej rozwijającym się producentem energii odnawialnej w regionie Morza Bałtyckiego.

Energia odnawialna ma wspaniałą przyszłość i jesteśmy gotowi ją współtworzyć powiedział Kärmas. Dodał, że biorąc pod uwagę wielkość projektów rozwojowych Enefit Green i Nelja Energia w dziedzinie energii odnawialnej, istnieje wiele możliwości dalszej ekspansji. – Widzimy siebie w przyszłości w roli producenta energii odnawialnej w Estonii, Finlandii, na Łotwie, Litwie, a także w Polsce. We wszystkich tych krajach Eesti Energia również działa jako sprzedawca energii –  dodał dyrektor zarządzający Enefit Green.

Czytaj również:  CPI Property Group zakupił akcje Globalworth

Po przejęciu Nelja Energia, wolumen odnawialnej energii elektrycznej produkowanej przez Enefit Green wzrośnie istotnie od 0,4 TWh do ponad 1 TWh.

Ostateczne zatwierdzenie transakcji wymaga zgody estońskich, łotewskich i litewskich organów ds. konkurencji.

W 2017 r. Eesti Energia wyprodukowała łącznie 9 736 GWh energii elektrycznej, z czego 372 GWh zostały wyprodukowane przez spółkę Enefit Green zajmującą się energią odnawialną. Enefit Green posiada 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy 111 MW, 3 elektrociepłownie w Estonii i na Łotwie, 1 elektrownię wodną, 1 elektrownię słoneczną. Jest także producentem energii odnawialnej z najbardziej zróżnicowanym portfelem źródeł energii w krajach bałtyckich. Firma produkuje przyjazną środowisku energię z wiatru, biomasy, wody, zmieszanych odpadów komunalnych i słońca.

Nelja Energia jest producentem energii odnawialnej w krajach bałtyckich. Jest właścicielem farm wiatrowe zlokalizowanych w Estonii i na Litwie. Całkowita moc 17 farm wiatrowych Nelja Energia wynosi 287 MW. Ponadto Nelja Energia ma mniejszościowy udział w dwóch kogeneracyjnych elektrociepłowniach biogazowych w Estonii. Firma posiada również fabrykę peletu i elektrociepłownię na Łotwie. W 2017 r. Nelja Energia wyprodukowała 0,8 TWh energii elektrycznej.

Vardar Eurus sprzedaje Enefit Green 77% akcji Nelja Energia. Pozostałe 23% akcji zostanie nabyte od inwestorów z Estonii.