Enefit Polska zamyka pierwszy rok działalności na polskim rynku

0
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska

Enefit Polska, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia – największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, zamknęła pierwszy rok[1] działalności na polskim rynku z portfolio ponad 100 klientów korporacyjnych. Firma podpisała umowy na łączny wolumen obrotu 858 GWh energii elektrycznej (sprzedaż i zakup energii z OZE) oraz sprzedaż 88 GWh gazu.  

Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska

– Jesteśmy zadowoleni z pierwszego roku działalności na polskim rynku. Zbudowaliśmy szeroki portfel rozwiązań energetycznych i zyskaliśmy zaufanie wielu klientów. Co jednak najważniejsze, w oparciu o nasze międzynarodowe doświadczenie i zaplecze Grupy Eesti Energia, udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem gwarantującym długoterminową stabilność. Nasza strategia odpowiedniego zabezpieczenia transakcji i ograniczenia ryzyka przełożyła się na bezpieczeństwo naszych klientów tak ważne szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą zmiennością cen energii jak w ostatnim roku – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska.

Sprzedaż energii

W ciągu pierwszego roku działalności Enefit sprzedał w Polsce łącznie 495 GWh energii elektrycznej. Oferta firmy kierowana jest do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych. Wśród klientów Enefit znalazły się firmy z takich sektorów jak: FMCG, handel, przemysł ciężki, logistyka czy segment hotelarsko-gastronomiczny. Największym klientem Enefit jest firma produkcyjna z sektora FMCG, z którą podpisano umowę na sprzedaż blisko 120 GWh energii.

Klienci Enefit decydowali się na zakup energii lub gazu w różnych formułach dostosowanych do ich potrzeb i modeli operacyjnych. Podpisano umowy na zakup energii zarówno w formule tradycyjnej, tj. po cenie stałej (FIX), jak również umowy na produkty klikane/transzowe, czyli rozwiązanie pozwalające na ustalanie ceny na podstawie notowań energii na giełdzie w dogodnych dla odbiorcy momencie.

Działalność w segmencie OZE

Enefit Polska oferuje również usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie na rynkach międzynarodowych. W pierwszym roku działalności Enefit zakontraktował łącznie 362 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy wytwórczej 117,5 MW.

Czytaj również:  88% pracowników z Ukrainy pracuje poniżej swojego wykształcenia

– Polski rynek OZE jest dla nas interesujący nie tylko w zakresie zakupu energii od wytwórców. Równolegle analizujemy możliwość inwestycji w projekty wiatrowe oraz w źródła fotowoltaiczne, a także rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji PV dla potencjalnych wytwórców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Maciej Kowalski.

Strategiczny cel grupy Eesti Energia, do której należy Enefit, zakłada zwiększenie portfela wytwórczego do 40% energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych źródeł do 2021 roku. Ta część działalności Grupy realizowana jest przez Enefit Green, jedną z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego działającą w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

[1] Okres handlowy od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018. Enefit Polska otrzymał koncesje na obrót energią i gazem od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z końcem czerwca 2017 r.