Euro i telewizja cyfrowa napędzają rynek RTV i AGD

0

Wyłączenie sygnału analogowego i przejście na sygnał cyfrowy, mistrzostwa Euro 2012 w piłce nożnej oraz rozwój i wymiana technologii są głównymi czynnikami wpływającymi na znaczny wzrost sprzedaży telewizorów w Polsce. Dzięki temu, według szacunków PMR zawartych w raporcie „Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014”, wartość segmentu RTV (liczonego razem ze sprzętem fotograficznym) wzrośnie w tym roku o 8,8%, a cały rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego o ponad 4%.

Niepewność co do zakończenia kryzysu i docierające złe wiadomości gospodarcze ze świata mają nadal wpływ na klientów, którzy w większym stopniu starają się oszczędzać i powstrzymują się od zakupów. Dodatkowo, zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w ostatnich latach ograniczyło możliwości zakupowe konsumentów. Z drugiej jednak strony, sprzęt RTV, AGD i elektroniczny nabywany jest często w formie rekompensaty za brak możliwości dokonania innych większych zakupów, czy wyjazdów urlopowych. Rok 2011 przyniósł też pierwsze odbicie na rynku, które było związane przede wszystkim z niską bazą oraz polepszającymi się nastrojami konsumenckimi.

Impulsem pozytywnym dla branży jest między innymi wygasanie analogowego sygnału telewizyjnego, który wpływa na zakup nowoczesnych telewizorów czy dekoderów. W roku bieżącym nastąpi nasilenie tego trendu, ponieważ według planów całkowita rezygnacja z nadawania antenowego sygnału analogowego ma nastąpić do 31 lipca 2013 roku, a już w tym roku ma to mieć miejsce w kilku województwach. Dodatkowo, na zakup dekoderów miało wpływ zakończenie nadawania satelitarnego przekazu analogowego, które nastąpiło z końcem kwietnia tego roku. Powoduje to wzrost udziału segmentu RTV (liczonego przez nas razem ze sprzętem fotograficznym) w wartości rynku, który według naszych prognoz osiągnie swoje maksimum (ponad 36%) w roku 2012.

Ponadto, na zakup telewizorów mają wpływ mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a także Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Tego typu jednorazowe wydarzenia również stymulują szybszą wymianę odbiorników telewizyjnych przez gospodarstwa domowe, czy ich zakup przez małe placówki gastronomiczne.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wymianie telewizorów jest przejście z technologii kineskopowej na odbiorniki plazmowe i LCD lub LED. Nie bez znaczenia pozostają nowinki typu 3D czy internet w odbiornikach, które dodatkowo wpływają na zwiększenie rotacji sprzętu. Warto zaznaczyć, że mimo bardzo dużej popularności odbiorników telewizyjnych w polskich domach (98,5% użytkowników według GUS), 43% gospodarstw posiada nowocześniejszy odbiornik plazmowy lub ciekłokrystaliczny, zaś w 70% gospodarstw występują wciąż odbiorniki kineskopowe. Badanie PMR Research przeprowadzone na potrzeby raportu pokazuje podobne wartości. 98,2% respondentów badania przeprowadzonego w maju 2011 roku posiadało telewizor w gospodarstwie domowym, z czego prawie 60% przyznało, że posiada telewizor z płaskim ekranem, a prawie 64%, że posiada telewizor kineskopowy. Co więcej, respondenci deklarowali, że w ostatnich latach najczęściej dokonywali zakupu płaskich telewizorów, a wśród planujących zakup telewizor był wymieniany na pierwszym miejscu i dotyczył ponad 60% planów zakupowych. Badanie TNS Pentor z końca 2011 roku pokazuje, że 10% gospodarstw domowych posiada najnowocześniejszy telewizor w technologii LED. Ponadto, szacunki KRRiT dowodzą, że wiele osób nie ma świadomości, czy ich odbiorniki będą odbierały sygnał cyfrowy.

Czytaj również:  Zarówno wynagrodzenia jak i zatrudnienie cały czas rosną

Wymienione czynniki pokazują, że trend zakupu nowoczesnych odbiorników telewizyjnych i dekoderów będzie kontynuowany przynajmniej w najbliższych miesiącach. Będzie on także wzmocniony dzięki wymianie odbiorników na te o większej przekątnej, czy poprzez kupno kompleksowego rozwiązania w postaci mebli zawierających wszystkie elementy domowego kina, np. takich jak wprowadzone na początku tego roku przez IKEA.

Segment RTV i foto dzięki wyżej wymienionym czynnikom odnotuje największy wzrost w stosunku do pozostałych segmentów, czyli dużego i małego AGD oraz komputerów i telefonów. RTV i foto jest drugim co do wielkości segmentem odpowiadającym, według szacunków PMR, za niecałe 35% rynku. Nasze prognozy pokazują, że 2012 rok zakończy się 4,6% wzrostem całego rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2012. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014”.