Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (5-9 listopada 2018 r.)

biuro korytarz

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest w tym roku organizowany jest przez Komisję Europejską pod hasłem „Odkryj swój talent”. Celem inicjatywy skierowanej do pracodawców i instytucji szkoleniowych jest zachęta do kształcenia i szkoleń zawodowych. Z badań Eurostat wynika, że Polska wciąż jest w ogonie Europy pod względem uczenia się osób dorosłych – jesteśmy na piątym miejscu od końca. Za nami są tylko Słowacja, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia. Przodują zaś kraje skandynawskie ze Szwecją na czele.

Mimo, że europejskie badania sytuują Polskę na szarym końcu pod względem kształcenia i szkoleń zawodowych, dużo bardziej optymistycznie pokazują to najnowsze wyniki badania Bilansu Kapitału Ludzkiego 2018 (PARP)[1]. Według nich prawie 80 % (dokładnie 76,6) dorosłych Polaków  rozwija swoje kompetencje zawodowe ucząc się w szkołach, na studiach, kursach i szkoleniach. Polacy uczą się też samodzielnie, coraz częściej wykorzystując do tego Internet a także książki i prasę.

– Oferta szkoleń na rynku wciąż się powiększa dzięki dostępnym środkom unijnym, jednak wielu właścicieli mikro i małych firm nadal zbyt mało uwagi poświęca konieczności inwestowania w rozwój kwalifikacji pracowników. Badania PARP pokazują, że jedynie 20 proc. pracowników rozwijało swoje kompetencje zawodowe wykonując pracę przy wsparciu innych osób czy pod ich kierunkiem w ramach mentoringu, czy coachingu – mówi Marcin Kowalski, prezes zarządu firmy szkoleniowej Human Partner.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych obchodzony jest w tym roku od 5 do 9 listopada. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej adresowana głównie do instytucji z sektora kształcenia i szkoleń zawodowych, ale także do dużych przedsiębiorstw, sektora MŚP oraz szkół i firm doradczych.

Główne obchody Tygodnia odbędą się w Wiedniu, a ich największą atrakcją będzie rozdanie VET Excellence Award 2018 czyli „Nagród za doskonalenie zawodowe”. Zostaną one wręczone podczas finałowej gali 9 listopada, a zwycięzców ogłosi Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

Szansę na nagrodę za skuteczny program rozwojowy dla pracowników ma m.in. wrocławska firma konsultingowo-szkoleniowa Human Partner, która została nominowana jako jedyna polska firma z sektora MŚP w kategorii „Training at Work”.

Rozwój pracowników jest wpisany w DNA naszej firmy. Doskonale wiemy, że o przewadze konkurencyjnej na rynku decydują dziś przede wszystkim ludzie oraz jakość ich kompetencji. Dlatego niezwykle cieszymy się z nominacji do tej nagrody – podkreśla Marcin Kowalski.

Obok Human Partner do finału konkursu dostały się dwa inne zespoły z Polski w kategoriach „Teacher and Trainer” oraz „European Social Fund project”. Nagrody VET Excellence Award  są wyróżnieniem za najlepsze praktyki w kształceniu i szkoleniu zawodowym w całej Europie. Ich laureaci będą mieli prestiż stania się ambasadorami w swojej dziedzinie.

O zwycięstwie nominowanych w dużej mierze zadecydują głosy internautów. Do 7 listopada można głosować na stronie:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Awards-VET-Excellence-2018

[1] Bilans Kapitału Ludzkiego 2018 https://power.parp.gov.pl/home/bilans-kapitalu-ludzkiego-wyniki-badania