Fabrity Holding: 15 mln zł dla akcjonariuszy po sprzedaży biznesów marketingowych

gpw

Większość wartości transakcji sprzedaży biznesów marketingowych Grupy Fabrity Holding ma trafić do akcjonariuszy. Zdecyduje o tym Walne Zgromadzenie po zakończonym roku finansowym.

Sprzedaliśmy spółki zależne K2 Precise i Agencja K2 w transakcji o wartości 21,7 mln zł. Sygnalizowaliśmy wówczas, że zamierzamy przekazać w związku z tym kolejną istotną kwotę akcjonariuszom. Na dzień dzisiejszy przewidujemy do dystrybucji około 15 mln zł w formie potencjalnej dywidendy lub skupu akcji. Są to pierwsze symulacje i rekomendowana kwota jak również sposób dystrybucji będą weryfikowane. Aktualnie pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami, a ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie komentuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding.

To kolejne ponadprzeciętnie wysokie transfery do akcjonariuszy – dywidendy za lata 2021-2022 to łącznie 12,4 zł na akcję. Od objęcia sterów spółki przez Prezesa Zarządu Pawła Wujca, co nastąpiło w lutym 2020 roku, zwrot z inwestycji w akcje K2/Fabrity uwzględniający dywidendy to około +470%. To oznacza, że 1 zł zainwestowany przed niewiele ponad 3,5 roku oznacza aż 5,7 zł obecnie. Dla porównania, dla szerokiego rynku giełdowego w Polsce (WIG) wzrost wartości od lutego 2020 roku to +13%, czyli 1 zł zainwestowana na koniec stycznia 2020 roku oznacza 1,13 zł dzisiaj. Jest to efektem m.in. właściwej strategii i jej realizacji, zbudowania kompetencji tworzenia jakościowych, dynamicznie rozwijających się biznesów. Oprócz przemodelowania spółek marketingowych i sukcesu ich sprzedaży, nawet w nie do końca sprzyjającym otoczeniu, należy wymienić spółkę Oktawave, zajmującą się usługami chmurowymi, która została sprzedana za 33,7 mln zł w czerwcu 2022 roku do Netii z Grupy Polsat Plus. Poza dynamicznie rosnącym software housem Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW spółki Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – czatbot nowej generacji, który obecnie rozpoczyna komercjalizację produktu, opierającego się na rozwiązaniach AI – model językowy OpenAI (ChatGPT).

Jednocześnie sukces transformacji wielobranżowej Grupy K2 w technologiczną Grupę Fabrity, skupioną wokół software house’u Fabrity oznacza wejście w nowy etap rozwoju. W rezultacie trwa proces sukcesji na stanowisku CEO Fabrity Holding. Od listopada br. Pawła Wujca, który ma przejść do Rady Nadzorczej, zastąpi Tomasz Burczyński, prezes i twórca sukcesu Fabrity oraz od ponad roku wiceprezes  giełdowej spółki holdingowej.