FPP apeluje o prewencyjne kontrole skarbowe

Marek Kowalski prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich
Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaapelowała do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego o uchwalenie instytucji prewencyjnych kontroli skarbowych w związku z ogromnymi zmianami podatkowymi wprowadzanymi od stycznia 2022 roku przez Polski Ład. Jest to największa nowelizacja podatkowa od 30 lat, zmieniająca przepisy aż 26 ustaw. Tylko kontrole prewencyjne – na wniosek podatnika, zakończone wytycznymi, a nie karami – zapewnią przedsiębiorcom bezpieczeństwo prawne i fiskalne oraz uchronią obie strony przez destrukcyjnymi, wieloletnimi procesami sądowymi.

Osiągnięcie oczekiwanych efektów reformy podatkowej Polskiego Ładu będzie zależało od skłonności przedsiębiorców do korzystania w praktyce z nowych instrumentów i zachęt, które zostały przewidziane w jej ramach. Polskie firmy chętnie skorzystają z nowych instrumentów wsparcia inwestycji i innowacji, ale niezbędna do tego jest jasna i przewidywalna wykładania nowego, głęboko zmienionego prawa. Aby tak się stało, potrzebny jest dodatkowy mechanizm pozwalający przedsiębiorcom na bezpieczne stosowanie przepisów Polskiego Ładu, w postaci kontroli podatkowej na wniosek podatnika.

„Wchodzące w życie w perspektywie niecałych 8 tygodni zmiany powodują, że większość firm w Polsce będzie musiała przeanalizować swoją strukturę podatkową i formę prawną prowadzonej działalności z uwzględnieniem skutków nowych przepisów. Dla wielu z nich tak głębokie zmiany w systemie podatkowym będą stanowiły istotne wyzwanie merytoryczne i organizacyjne. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Ministra Finansów o pilne podjęcie działań legislacyjnych w zakresie wdrożenia instytucji kontroli podatkowej przeprowadzanej na wniosek podatnika. Takie rozwiązanie znacząco ułatwiłoby przedsiębiorcom stosowanie licznych nowych przepisów ustawy podatkowej Polskiego Ładu oraz zabezpieczyłoby ich przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami wątpliwości związanych z brakiem utrwalonej linii interpretacyjnej w odniesieniu do nowych rozwiązań prawnych. Kontrola podatkowa na wniosek podatnika zapewniałaby przedsiębiorcom w tych nowych warunkach prawnych największe bezpieczeństwo i przewidywalność, biorąc pod uwagę, iż – w odróżnieniu od indywidualnej interpretacji podatkowej – obejmowałaby ona również dokonanie ustaleń faktycznych przez organ podatkowy” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).