FPP: zmiany w Kodeksie Pracy wymagają vacatio legis

Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)

W najbliższym czasie Senat będzie zajmował się rozpatrywaniem nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie dostosowania dyrektyw Unii Europejskiej do ustawodawstwa krajowego dotyczącego tworzenia stabilnych, przejrzystych warunków pracy oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym. Ta nowelizacja przewiduje szereg rozwiązań natury biurokratycznej, organizacyjnej, ale też i kosztowej z punktu widzenia pracodawców. Wprowadza bowiem szereg rozwiązań, które mają ułatwiać godzenie życia zawodowego z rodzinnym oraz szereg przywilejów dla pracowników.

– To dla pracodawców oznacza dodatkowe koszty i obciążenia. W związku z tym Federacja Przedsiębiorców Polskich postuluje, żeby wydłużyć czas wejścia w życie nowych przepisów – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Pracodawcy, zwłaszcza mniejsze firmy, muszą się odpowiednio przygotować i przewidzieć, jakie zmiany nastąpią oraz jakie będą z tego wynikały konsekwencje. W przeciwnym razie może to spowodować chaos organizacyjny. Firmy powinny mieć czas, aby wdrożyć planowane zmiany – zwłaszcza związane z nieobecnością pracownika w miejscu pracy ze względów rodzicielskich, opiekuńczych czy w okresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Dlatego kluczowym postulatem jest opóźnienie wejścia w życie niektórych przepisów tak, żeby przedsiębiorcy mogli dostosować swoją organizację, swój biznes do nowych przepisów i uprawnień, jakie będą nadane pracownikom – apeluje prof. Spytek-Bandurska.