Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Polpharma SA. otwiera nowy kierunek studiów

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – to nazwa nowego kierunku studiów utworzonego przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte
o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną
z praktyką przemysłową. Uczelnia podpisała dziś w Gdańsku stosowny list intencyjny i umowy z Polpharmą. Zapisy na rok akademicki 2017/18 już trwają.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny to dwuletnie studia II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Celem kształcenia na tym kierunku jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Natomiast przedmioty praktyczne wykładane będą na Uczelni przez profesjonalistów zatrudnionych na co dzień w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Ponadto, na każdego studenta tego kierunku czeka bardzo interesujący, 9-tygodniowy staż w zakładach produkcyjnych i laboratoriach Polpharmy. W jego trakcie będzie można poznać najnowsze technologie i nauczyć się pracy ze sprzętem światowej klasy.

Studia dualne, łączące teorię z praktyką, wpisują się w założenia reformy szkolnictwa wyższego, która zakłada między innymi rozszerzenie i pogłębienie współpracy nauki
z biznesem. Podobną ścieżkę edukacyjną prowadzą od wielu lat uczelnie w krajach skandynawskich i zachodniej Europy, które osiągają wysokie wskaźniki innowacyjności gospodarki.

– Chcąc jak najlepiej dopasować oferowane kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, Gdański Uniwersytet Medyczny wciąż rozszerza swoją ofertę edukacyjną. Bardzo cieszymy się z podpisanych dziś umów i rozpoczęcia kolejnego etapu dobrej współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Polpharmą, która trwa od wielu lat. Stworzyliśmy razem nowoczesny i atrakcyjny dla studentów program studiów, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Jestem przekonany, że naukowcy i dydaktycy z naszej Uczelni, wraz z ekspertami z Polpharmy, będą uczyć ciekawie i praktycznie. Zależy nam, by  dostarczać wysokiej klasy specjalistów, pożądanych na rynku pracy – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Studia o profilu praktycznym to szansa dla studentów GUMed na szybkie znalezienie dobrej pracy w szybko rozwijającej się branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Przez pryzmat dzisiejszej inicjatywy widzimy też rolę naszej Uczelni w rozwoju polskiego przemysłu. Zwiększenie udziału pracowników naukowych w sferze gospodarczej wzmacnia innowacyjność oraz konkurencyjność – dodaje Rektor GUMed.

– Cieszymy się, że będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Dzisiejsza uroczystość pokazuje całościową filozofię i systemowe podejście Polpharmy do edukacji praktycznej na różnych poziomach kształcenia. Wcześniej, na poziomie szkoły średniej, utworzyliśmy klasę dualną o specjalności technik analityk wspólnie z Technikum nr 1 w Starogardzie Gdańskim. W ramach tego modelu łączymy zajęcia teoretyczne w szkole wraz z praktyczną nauką, która odbywa się w laboratoriach Polpharmy – mówi Tomasz Moys, wiceprezes Zarządu Polpharmy, odpowiedzialny za obszar operacji przemysłowych. – To dla nas ważny dzień także dlatego, że dzięki studiom uruchomionym wraz z naszym wieloletnim partnerem – Gdańskim Uniwersytetem Medycznym – będziemy mogli pozyskać nowych pracowników, dobrze dopasowanych do naszych oczekiwań. Już na początku swojej drogi zawodowej będą mieli oni wyższe umiejętności, będą lepiej przystosowani do zawodu oraz ukierunkowani na konkretne i praktyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym – dodaje Bożenna Kozakiewicz, wiceprezes Zarządu Polpharmy odpowiedzialna za badania i rozwój.

Studenci nowego kierunku będą mogli rozwinąć swoją wiedzę chemiczno-biologiczną z naciskiem na praktyczne metody wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, a także kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu. Wśród wykładanych przedmiotów znajdą się m.in. technologia formulacji, analiza leków i kosmetyków, biotechnologia, farmakologia i toksykologia, prawodawstwo, badania przedrejestracyjne i transfer technologii oraz dobra praktyka wytwarzania
i dystrybucji. Wykładowcami – poza ekspertami z Uczelni – będzie 24 pracowników Polpharmy.

Studia rozpoczynają się 1 października br. i zaczną się od przedmiotów teoretycznych. Pierwsze zajęcia praktyczne przewidziano na luty 2018 roku. Studia mogą podjąć absolwenci studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach związanych z biologią, chemią, fizyką lub medycyną. Szczegółowe warunki rekrutacji oraz więcej informacji o programie nauczania można znaleźć na stronie Uczelni pod adresem https://rekrutacja.gumed.edu.pl/39003.html.

Gdański Uniwersytet Medyczny i Polpharma podpisały dziś także umowę
o partnerskiej współpracy w zakresie prac usługowych o charakterze analityczno-technologicznym. To kolejny dowód zacieśnienia relacji na linii biznes – nauka.