Gi Group International sprzedaje swoje polskie agencje pracy tymczasowej do Grupy Kapitałowej Work Service S.A.

Iwona Szmitkowska SAZ small
Iwona Szmitkowska, Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service S.A., jedna z czołowych w Polsce firm branży HR, dokona akwizycji należących do jej akcjonariusza większościowego Gi Group International s.r.l. dwóch agencji działających w Polsce w obszarze zatrudnienia tymczasowego, stałego i outsourcingu – Gi Group sp. z o.o. oraz Generale Industrielle Polska sp. z o.o. Integracja spółek w ramach Grupy Kapitałowej Work Service S.A. umożliwi pełne wykorzystanie ich synergii, wzmocni konkurencyjność i pozycję rynkową Grupy.

– Polska jest dla nas ważnym, perspektywicznym rynkiem, z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. Integracja agencji pracy tymczasowej w ramach Work Service S.A., w której zwiększyliśmy właśnie udziały do 75 %, daje kolejne możliwości wzmocnienia naszej obecności na rynku usług HR i perspektywy intensywniejszego rozwoju. Zamierzamy je w pełni wykorzystaćpowiedział Stefano Colli-Lanzi, CEO Gi Group.

Zgodę na nabycie Gi Group sp. z o.o. oraz Generale Industrielle Polska sp. z o.o. wyraziła Rada Nadzorcza Work Service S.A. 18 maja 2021 roku. Ich włączenie do Grupy Kapitałowej Work Service S.A. nastąpi na przestrzeni najbliższych miesięcy i zakłada  współpracę spółek na poziomie operacyjnym oraz integrację funkcji wspierających back office. Rozważana jest także unifikacja marek pod marką Gi Group.

Celem integracji spółek specjalizujących się w obszarze zatrudnienia tymczasowego i stałego, outsourcingu, poszukiwania i selekcji pracowników „blue collar” oraz doradztwa w obszarze HR  jest pełne wykorzystanie komplementarności i synergii usług oraz efektywności kosztowej, tym samym zwiększenie skali działania i umocnienie pozycji rynkowej Grupy. Jednocześnie spółki Wyser (rekrutacje kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla) oraz Grafton (rekrutacje w obszarze IT, rekrutacje eksperckie) będą nadal działały w ramach Gi Group International s.r.l.

– Włączenie dwóch spółek należących do Gi Group International w struktury Grupy Kapitałowej Work Service S.A. przekłada się na zwiększenie skali naszych działań w obszarze usług HR i dalszy dynamiczny rozwój. Bardzo ważna jest dla nas możliwość wykorzystania wzajemnych synergii, dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań, by jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania klientów – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service S.A.

W najbliższym czasie spółki w jeszcze większym stopniu skoncentrują się na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, automatyzacji i digitalizacji procesów, zapewniając innowacyjne rozwiązania w zakresie zasobów ludzkich.

Integracja spółek w ramach Grupy Kapitałowej Work Service S.A. jest konsekwencją umowy inwestycyjnej pomiędzy jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi na rzecz rozwoju rynku HR Gi Group International oraz Work Service S.A., zrealizowanej w sierpniu 2020 roku. Na mocy umowy Gi Group International nabyła większościowy pakiet akcji Work Service S.A. Od czasu podpisania umowy, zarówno Work Service, jak i Gi Group sp. z o.o. oraz Generale Industrielle Polska sp. z o.o. działały niezależnie.

Sprzedaż dwóch spółek do Grupy Kapitałowej Work Service S.A. to kolejny krok w procesie konsolidacji aktywności Gi Group w tej części Europy. Spółki należące do Work Service S.A., działające w Niemczech, Czechach i na Słowacji zostały zakupione przez Gi Group International, odpowiednio, w lipcu 2020 roku i  lutym br.