Globalni inwestorzy silnie zainteresowani polskim rynkiem nieruchomości

0

Jak wynika z raportu „KPMG Real Estate Invest Survey – An outlook for 2014”, globalni inwestorzy z optymizmem podchodzą do zwiększenia swojej ekspozycji na rynku nieruchomości. Dziewięćdziesiąt procent respondentów zgadza się, że kluczowe rynki europejskie pozostaną „gorącymi miejscami” na światowej mapie inwestycji w ciągu najbliższych pięciu lat, do czego przyczyni się dostępność finansowania zewnętrznego, pojawienie się państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds) i globalne fundusze emerytalne. Powinno to w najbliższych latach doprowadzić do zwiększenia skali inwestycji na światowym rynku nieruchomości, czego polski rynek będzie jednym z istotnych beneficjentów.

Europa Środkowo-Wschodnia wśród najważniejszych kierunków inwestycyjnych

Jedynie 16% inwestorów badanych przez KPMG zakłada w swojej strategii koncentrację na inwestycjach we własnym kraju, podczas gdy 84% skupia się na inwestycjach w skali regionalnej lub globalnej. Wyniki badania pokazują, że inwestorzy dostrzegają atrakcyjność Europy Środkowo-Wschodniej – 23% z nich wskazało ten region jako jeden z najbardziej perspektywicznych pod względem możliwości inwestycyjnych.

To przemawia na korzyść Polski, szczególnie, że w 2013 roku 60%, zaś w I kw. 2014 roku aż 70% wszystkich środkowoeuropejskich transakcji na rynku nieruchomości miało miejsce właśnie w tym kraju. Spodziewamy się, że także w przyszłości inwestorzy będą chętniej wybierać inwestycje w Polsce – powiedział Steven Baxted, Partner, Szef Zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Inwestorzy uznają Polskę za jeden z najważniejszych rynków w skali światowej

W badaniu poproszono respondentów o wskazanie czterech krajów, które obecnie oferują najlepsze możliwości inwestycyjne na rynku nieruchomości. Wśród czterech najważniejszych rynków Polskę wskazało 13% inwestorów.

Choć 13% wskazań może się wydawać małym odsetkiem w porównaniu np. z rynkiem niemieckim (71% wskazań), to biorąc pod uwagę światową skalę potencjalnych inwestycji wciąż przekłada się to na bardzo silny popyt na polskie nieruchomości – powiedział Steven Baxted, Partner, Szef Zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Czytaj również:  Kim są współcześni e-konsumenci?

Nieruchomości biurowe wciąż najbardziej atrakcyjne

Ośmiu na dziesięciu (81%) globalnych inwestorów jest zainteresowana przede wszystkim nieruchomościami biurowymi, zaś 65% – handlowymi. Hotele, nieruchomości mieszkaniowe oraz przemysłowe/logistyczne są także istotne, jednak nie przyciągają uwagi aż tak szerokiej grupy inwestorów

Inwestorzy wciąż są najbardziej zainteresowani sektorem nieruchomości biurowych oraz handlowych, co zgadza się z charakterem transakcji na polskim rynku. W zeszłym roku około 50% transakcji miało miejsce w sektorze nieruchomości handlowych, a 40% w sektorze nieruchomości biurowych. Spodziewamy się, te dwa segmenty dalej będą preferowane.

O raporcie

Raport „KPMG Real Estate Invest Survey – An outlook for 2014” powstał na podstawie odpowiedzi międzynarodowych inwestorów aktywnych na rynku nieruchomości. Przedstawiciele badanych firm odpowiedzieli na piętnaście pytań, dzieląc się swoją oceną globalnego otoczenia inwestycyjnego na rynku nieruchomości w 2014 roku. Badanie pozwala określić nastroje panujące na rynku i pozwala na strategiczne spojrzenie na światowe inwestycje nieruchomościowe.