GPW przedłuża promocję dot. opłat transakcyjnych dla Animatorów Rynku akcji

GPW
  • GPW przedłuża obniżkę opłat dla Animatorów Rynku na akcjach spółek spoza indeksu WIG20 na okres od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.
  • Celem przedłużenia promocji jest wsparcie płynności obrotu akcjami spółek niewchodzących w skład indeksu WIG20 oraz wsparcie krajowej branży brokerskiej
  • Przedłużenie promocji jest jednym z elementów strategii zachęcania inwestorów do aktywności poprzez elastyczną politykę opłat dostosowaną do potrzeb różnych grup klientów GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedłuża obniżkę opłat dla Animatorów Rynku, polegającą na czasowym zawieszeniu pobierania opłat dla transakcji na rynku regulowanym od Animatorów Rynku akcji spółek niewchodzących w skład indeksu WIG20. Celem promocji jest zwiększenie płynności akcji oraz wsparcie krajowej branży brokerskiej, uwzględniając fakt, że animatorzy spółek spoza indeksu WIG20 to głównie krajowe domy maklerskie.

W okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do 30 września 2016 r. obowiązuje zerowa stawka opłat od transakcji zawieranych przez Członków Giełdy – Animatorów Rynku dla akcji spółek niewchodzących w skład indeksu WIG20 tj. akcji małych i średnich spółek na Głównym Rynku GPW.

Porównując okres od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. z analogicznym okresem przed wprowadzeniem promocji, zauważa się, że:

 

  • Obroty akcjami wchodzącymi w skład indeksu mWIG40 zwiększyły się o 18,5%;
  • Obroty Animatorów Rynku akcjami z indeksu mWIG40 zwiększyły się o 162%;
  • Obroty akcjami wchodzącymi w skład indeksu sWIG80 spadły o 5,5%;
  • Obroty Animatorów Rynku akcjami z indeksu sWIG80 zwiększyły się o 48%;

Powyższe dane wskazują jednoznacznie, że obniżka opłat przełożyła się na skokowe zwiększenie obrotów dokonanych przez animatorów rynku na akcjach małych i średnich spółek, gdzie poprawa płynności jest kluczowa z punktu widzenia budowania zainteresowania tymi akcjami wśród inwestorów.

Przedłużenie obniżki opłat dla animatorów jest odpowiedzią na pozytywny odbiór promocji przez domy maklerskie zajmujące się animowaniem rynku w segmencie małych i średnich spółek. Działanie GPW jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami i wpisuje się w długoterminową strategię
w zakresie polityki opłat Spółki, której celem jest aktywizacja inwestorów także poprzez tworzenie zachęt cennikowych.

Poziom opłat dla naszych klientów jest jednym z istotnych czynników wpływających na atrakcyjność rynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom krajowych domów maklerskich, Zarząd GPW postanawia przedłużyć obniżkę opłat dla Animatorów Rynku akcji spółek spoza indeksu WIG20. Przedłużenie promocji jest potwierdzeniem obranej przez GPW strategii zachęcania inwestorów do aktywności w segmentach, w których opłaty przekładają się na wzrost wartości obrotów oraz lepszą płynność – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W celu zwiększenia płynności, w pierwszym półroczu 2016 r. GPW przeprowadziła równie ważne zmiany w cenniku opłat:

  • Zmiana opłaty od najbardziej popularnych na GPW zleceń tj. do 100, 000 tys. PLN z 0,033% na 0,029%;
  • Przedłużenie promocji wolumenowej dla najbardziej aktywnych Animatorów Rynku na kontraktach indeksowych na WIG20 – w zależności od miesięcznej aktywności animatorzy płacą za 1 kontrakt od 0,40 PLN;
  • Wprowadzenie nowego opcjonalnego cennika Maker/Taker dla Animatorów Rynku i uczestników programu High Volume Provider (HVP)

Promocja dla Animatorów Rynku będzie obowiązywała w okresie od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.