Grupa AFORTI publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2018

0

Rekordowe, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży – sięgające niemal
243,75 mln zł, przy zysku netto na poziomie 1,012 mln zł – wypracowała w I półroczu 2018 roku Grupa Aforti. Tym samym, wartość przychodów holdingu finansowego – świadczącego usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzającego platformą wymiany walut online dla firm – wzrosła narastająco po dwóch kwartałach 2018 roku o ponad 224 proc. względem I półrocza 2017. Z kolei zysk netto Grupy zwiększył się o 26,9 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to spółki z Grupy wypracowały ponad 0,79 mln zł.

Jednocześnie, EBIT Grupy AFORTI wyniósł narastająco po dwóch kwartałach 2018 roku 8,08 mln zł w stosunku do 3,07 mln zł w I połowie 2017 roku, co daje wzrost o 163 proc. Natomiast EBITDA Grupy w ujęciu półrocznym została niemal podwojona, zwiększając się o 99,3 proc. – z 1,21 mln zł w okresie styczeń – czerwiec 2017 do 2,41 mln zł w I półroczu 2018.

Za dobrymi wynikami Grupy AFORTI stoi również wysoka kapitalizacja notowanej na NewConnect spółki Aforti Holding. W połowie sierpnia 2018 roku spółka zarządzana przez Klaudiusza Sytka wyceniana była na 42,44 mln zł w porównaniu do 24,88 mln zł na koniec grudnia 2017.

Grupa AFORTI publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2018

Tylko w II kwartale 2018 roku spółki z Grupy AFORTI wypracowały ponad 143,82 mln zł przychodów netto ze sprzedaży względem niemal 41,87 mln zł, osiągniętych w okresie kwiecień – czerwiec 2017, dając wzrost o niemal 243,5 proc. Zysk netto za II kwartał 2018 wyniósł 0,29 mln zł.

W II kwartale 2018 roku wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wzrosła o 90,09 proc. – z 9,3 mln zł w IIQ 2017 do 17,68 mln zł, spółka Aforti Exchange wypracowała na platformie wymiany walut online dla firm niemal 66 mln EUR obrotu względem 17,4 mln EUR w IIQ 2017, a Aforti Exchange Romania zanotowała 12,5 mln EUR względem 7,2 mln EUR obrotu w IQ 2018 roku. Z kolei wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych w IIQ 2018 przez Aforti Collections wyniosła 1,94 mln zł. Jednocześnie wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor szacowana jest w IIQ 2018 na 5,83 mln zł w stosunku do 2,93 mln zł w IQ 2018.Grupa AFORTI przychody za I półrocze 2018

Czytaj również:  Rekordowy zysk netto Grupy Kapitałowej GPW na poziomie 79,1 mln zł w II kw. 2018 r.

Pierwsza połowa 2018 roku potwierdziła rosnące zainteresowanie usługami oferowanymi przedsiębiorcom z sektora MSP przez spółki z Grupy AFORTI. Tym samym holding finansowy zarządzany przez Klaudiusza Sytka coraz dynamiczniej zaznacza swoją obecność na krajowym rynku usług pożyczkowych, windykacyjnych, faktoringowych oraz w branży wymiany walut online dla firm.

Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI
Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI