Grupa AFORTI publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2018

0

Rekordowe, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży – sięgające niemal
243,75 mln zł, przy zysku netto na poziomie 1,012 mln zł – wypracowała w I półroczu 2018 roku Grupa Aforti. Tym samym, wartość przychodów holdingu finansowego – świadczącego usługi pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzającego platformą wymiany walut online dla firm – wzrosła narastająco po dwóch kwartałach 2018 roku o ponad 224 proc. względem I półrocza 2017. Z kolei zysk netto Grupy zwiększył się o 26,9 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to spółki z Grupy wypracowały ponad 0,79 mln zł.

Jednocześnie, EBIT Grupy AFORTI wyniósł narastająco po dwóch kwartałach 2018 roku 8,08 mln zł w stosunku do 3,07 mln zł w I połowie 2017 roku, co daje wzrost o 163 proc. Natomiast EBITDA Grupy w ujęciu półrocznym została niemal podwojona, zwiększając się o 99,3 proc. – z 1,21 mln zł w okresie styczeń – czerwiec 2017 do 2,41 mln zł w I półroczu 2018.

Za dobrymi wynikami Grupy AFORTI stoi również wysoka kapitalizacja notowanej na NewConnect spółki Aforti Holding. W połowie sierpnia 2018 roku spółka zarządzana przez Klaudiusza Sytka wyceniana była na 42,44 mln zł w porównaniu do 24,88 mln zł na koniec grudnia 2017.

Grupa AFORTI publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2018

Tylko w II kwartale 2018 roku spółki z Grupy AFORTI wypracowały ponad 143,82 mln zł przychodów netto ze sprzedaży względem niemal 41,87 mln zł, osiągniętych w okresie kwiecień – czerwiec 2017, dając wzrost o niemal 243,5 proc. Zysk netto za II kwartał 2018 wyniósł 0,29 mln zł.

W II kwartale 2018 roku wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wzrosła o 90,09 proc. – z 9,3 mln zł w IIQ 2017 do 17,68 mln zł, spółka Aforti Exchange wypracowała na platformie wymiany walut online dla firm niemal 66 mln EUR obrotu względem 17,4 mln EUR w IIQ 2017, a Aforti Exchange Romania zanotowała 12,5 mln EUR względem 7,2 mln EUR obrotu w IQ 2018 roku. Z kolei wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych w IIQ 2018 przez Aforti Collections wyniosła 1,94 mln zł. Jednocześnie wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor szacowana jest w IIQ 2018 na 5,83 mln zł w stosunku do 2,93 mln zł w IQ 2018.Grupa AFORTI przychody za I półrocze 2018

Pierwsza połowa 2018 roku potwierdziła rosnące zainteresowanie usługami oferowanymi przedsiębiorcom z sektora MSP przez spółki z Grupy AFORTI. Tym samym holding finansowy zarządzany przez Klaudiusza Sytka coraz dynamiczniej zaznacza swoją obecność na krajowym rynku usług pożyczkowych, windykacyjnych, faktoringowych oraz w branży wymiany walut online dla firm.

Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI
Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Grupy AFORTI

Tak doskonałe wyniki finansowe za I półrocze Grupa AFORTI osiągnęła dzięki umiejętnemu wykorzystaniu stale rosnącego popytu sektora MSP na zewnętrzne finansowanie oraz profesjonalne wsparcie w zarządzaniu procesami windykacyjnymi i faktoringowymi. Perspektywiczność branż, w których działają: Aforti Finance, Aforti Exchange, Aforti Collections i Aforti Factor dają Grupie wysoki potencjał wzrostu, a dynamika naszych przychodów w kolejnych latach – przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych – może dodatkowo wzrosnąć po połączeniu spółki Aforti Collections z firmą windykacyjną LifeBelt, które zostanie sfinalizowane jeszcze w IV kwartale 2018 roku – zapewnia Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

W II kwartale 2018 roku:

 • Wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wzrosła o niemal 90,09 proc. – z 9,3 mln zł w IIQ 2017 do 17,68 mln zł w IIQ 2018
  • Jednocześnie na koniec czerwca 2018 roku wartość złożonych wniosków pożyczkowych wyniosła prawie 244,04 mln zł i była wyższa o ponad 280 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku
  • Aforti Finance kontynuowało rozwój przez:
   • Uruchomienie własnego call center
   • Rozbudowę działu sprzedaży oraz zespołu weryfikacji i windykacji w nowych lokalizacjach: Rzeszów i Wrocław
   • Zawarcie umowy na stworzenie dedykowanego, autorskiego systemu IT do obsługi klientów
Czytaj również:  Jak sieć 5G wpłynie na rozwój autonomicznych samochodów?

AFORTI finance wyniki za I półrocze 2018

 • Na platformie wymiany walut online dla firm, spółka Aforti Exchange wypracowała niemal 66 mln EUR obrotu w IIQ 2018 względem 17,4 mln EUR w IIQ 2017
  • Dynamika wartości wymienionej waluty w IIQ 2018 względem IIQ 2017 wyniosła
   na polskiej platformie 279,08 proc.

AFORTI exchange wyniki za I półrocze 2018

 • Na rumuńskiej platformie spółka Aforti Exchange Romania zanotowała
  w IIQ 2018 roku 12,5 mln EUR obrotu względem 7,2 mln EUR w IQ 2018 roku

AFORTI exchange wyniki za I półrocze 2018 r

 • Wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych przez Aforti Collections
  w IIQ 2018 roku wyniosła ponad 1,94 mln zł

  • Jednocześnie, na koniec czerwca 2018 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych sięgnęła poziomu 9,67 mln zł

AFORTI collections wyniki za I półrocze 2018

 • Wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor – spółkę, która rozpoczęła działalność operacyjną dopiero w IQ 2018 roku – wyniosła w IIQ 2018 aż 5,8 mln zł względem
  2,93 mln zł w IQ 2018

  • Na koniec I półrocza 2018 wartość sfinansowanych wierzytelności osiągnęła poziom niemal 8,76 mln zł
  • Spółka Aforti Factor rozpoczęła współpracę z litewską platformą pożyczkową peer-to-peer ViVentor. Tym samym, proces odzyskiwania środków ulokowanych przez Aforti Factor w wykupionych fakturach ulegnie skróceniu, a pozyskane w ten sposób fundusze – szacowane wstępnie na 50-75 proc. zainwestowanego kapitału – spółka będzie inwestować w dalszy rozwój biznesu faktoringowego.

AFORTI faktor wyniki za I półrocze 2018

– Wyniki II kwartału 2018 roku, a tym samym I półrocza są dla nas bardzo satysfakcjonujące, ale jednocześnie motywują nas do dalszych działań. Bieżące aktywności biznesowe – podejmowane przez Grupę AFORTI tak w Polsce, jak też na rynkach zagranicznych – pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój. Nie bez znaczenia dla wzmocnienia kondycji finansowej Grupy AFORTI będzie w dalszej perspektywie ekspansja międzynarodowa jej spółek. Planujemy, że Aforti Exchange pojawi się w co najmniej 7 kolejnych krajach, wśród których możemy wymienić: Czechy, Węgry, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię oraz Macedonię. Zgodnie ze strategią Grupy na lata 2018- 2020 zamierzamy także wdrożyć nowe, internetowe usługi i produkty pożyczkowe, windykacyjne i faktoringowe, w tym między innymi możliwość składania wniosków online w ramach oferty Aforti Finance oraz udostępnić usługi faktoringu online, nad którą pracuje aktualnie spółka Aforti Factor. Inwestycje te będą z pewnością kosztochłonne, ale zwrot z nakładów stosunkowo szybko zrekompensuje poniesione wydatki – dodaje Klaudiusz Sytek.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszył rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.