Grupa AWBUD po I półroczu 2016 r.

Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A.
Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A.

Grupa AWBUD, wyspecjalizowana grupa budowlana notowana na GPW w Warszawie, wypracowała 122,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016 r. – oznacza to wzrost na poziomie 17% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w I półroczu 2016 r. wyniósł 2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA – 3,1 mln zł. Grupa kontynuuje budowę silnego portfela zamówień­ ­– AWBUD planuje zwiększać udziały w rynku m.in. dzięki szerszemu dostępowi do produktów umożliwiających finansowanie kolejnych inwestycji.

Grupa AWBUD w I półroczu 2016 roku – kluczowe wydarzenia:

  • AWBUD podpisał umowy z Raiffeisen Bank Polska, dzięki czemu uzyskał dostęp do szerokiej gamy produktów bankowych. W połączeniu z limitami gwarancyjnymi od towarzystw ubezpieczeniowych oraz usługami faktoringowymi, Grupa zwiększyła w 2016 roku możliwości zabezpieczeń kontraktów o 26 mln zł.
  • Umowa z Grupą Maspex o wartości 24,9 mln zł – jako generalny wykonawca, AWBUD odpowiedzialny będzie m.in. za wykonanie hali produkcyjno-magazynowej oraz kompletnego zaplecza technicznego Centrum innowacji, badań i rozwoju dla TYMBARK-MWS.
  • Umowa na realizację II etapu przebudowy zakładu Eberspächer o wartości 28,8 mln zł (generalny wykonawca).
  • W wyniku transakcji pakietowych na akcjach spółki uległa zmianie struktura akcjonariatu AWBUD S.A. Fundusze inwestycyjne zarządzanie przez Noble Funds TFI oraz ALTUS TFI przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w AWBUD S.A.
  • Do składu Rady Nadzorczej AWBUD S.A. został powołany Paweł Czupryna ­– były pracownik instytucji finansowych w Londynie i Warszawie oraz doradca Prezesa Zarządu GPW w Warszawie odpowiedzialny za projekty strategiczne (M&A).
  • Rada Nadzorcza spółki AWBUD z dniem 1 lipca 2016 r. powołała Wojciecha Kosińskiego do składu Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji.

Grupa AWBUD w I półroczu 2016 r. utrzymała wysoki poziom marży brutto ze sprzedaży – wyniosła ona 7,32% i była zbliżona do poziomu z I półrocza 2015 r. (7,51%). Wielkość marży brutto w samym II kwartale 2016 r. wyniosła natomiast 7,72% i była tym samym wyższa od marży osiągniętej przez Grupę w II kwartale 2015 r. (7,58%).

Jesteśmy zadowoleni z I półrocza 2016 r. – w szczególności cieszy nas to, że udało nam się zrealizować, to co zakładaliśmy: najpierw dokończyliśmy restrukturyzację, teraz budujemy silny portfel zleceń i konsekwentnie poprawiamy wyniki. Mimo trudnego rynku i stosunkowo słabej koniunktury podpisaliśmy w ostatnich 6 miesiącach wiele prestiżowych umów z czołowymi inwestorami, m.in. z: Eberspächer czy Grupą Maspex. Możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość, tym bardziej, że nasze możliwości wykonawcze są teraz zdecydowanie lepsze, dzięki szerszemu dostępowi do produktów bankowych i większemu limitowi faktoringowemu – mówi Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD S.A.

Grupa AWBUD świadczy usługi przede wszystkim jako generalny wykonawca. Obszar ten stanowi około 65% przychodów Grupy. Do najbardziej znanych realizacji Grupy AWBUD w generalnym wykonawstwie należą: rozbudowa, modernizacja i rewitalizacja Galerii Mokotów w Warszawie, realizacja zespołu hal produkcyjno-magazynowych linii walcowniczych dla CMC Poland w Zawierciu oraz hal magazynowych na terenie całego kraju dla Konsorcjum Stali, a także budowa biurowca dla Asseco Poland w Warszawie.

Specjalizacja w sektorach charakteryzujących się stosunkowo wyższą marżowością, takich jak: rewitalizacja, budownictwo przemysłowe czy ekologia, dobrze się sprawdza. Obszary te wymagają doświadczonej kadry i zaawansowanego know-how, a my posiadamy te przewagi. Są one zresztą zauważalne nie tylko na poziomie generalnego wykonawstwa, ale także usług podwykonawczych, jakie świadczymy. Nasza spółka zależna INSTAL-LUBLIN to jeden z najważniejszych w Polsce graczy oferujących usługi instalacyjne –dodaje Michał Wuczyński.

Pozostałe przychody Grupy AWBUD pochodzą z wyspecjalizowanych usług podwykonawczych, głównie żelbetowych i instalacyjnych, m.in. dla sektora energetycznego. Firma jest odpowiedzialna m.in. za budowę bloków Elektrowni Opole oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Elektrowni Kozienice. Wcześniej kompleksowe prace instalacyjne oraz żelbetowe wykonywała także przy projektach dla Elektrowni Bełchatów oraz Włocławek.