Grupa Develia osiągnęła 55,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2021 r.

Andrzej Oślizło
Andrzej Oślizło, prezes Develii
  • I półroczu 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 376,7 mln zł w porównaniu do 220,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 71%).
  • Zysk netto grupy wyniósł 55,7 mln zł wobec 8,8 mln zł zysku netto w I półroczu 2020 r.
  • W I półroczu 2021 r. deweloper sprzedał 1062 lokale wobec 423 w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. (wzrost o 151%) oraz przekazał 757 lokali wobec 482 rok wcześniej (wzrost o 57%).
  • Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 483,7 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.

– Pierwsza połowa 2021 r. była, pod wieloma względami, rekordowa na rynku deweloperskim. Ten czas był również bardzo udany dla grupy Develia. Na początku roku ogłosiliśmy nową strategię, której głównym elementem jest rozwój w segmencie mieszkaniowym i wejście na rynek  PRS. Wyniki sprzedaży w I półroczu tego roku, kiedy podpisaliśmy umowy deweloperskie i przedwstępne na 1062 lokale, potwierdzają słuszność obranego kierunku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Dużą wagę przykładamy do zabezpieczenia terenów pod kolejne inwestycje. Jesteśmy aktywni na rynku gruntów, ale również poszukujemy możliwości współpracy z innymi podmiotami. Efektem tego jest m.in. zawiązane w sierpniu joint venture z Grupo Lar, dzięki któremu wspólnie zbudujemy 600 mieszkań w Warszawie – dodaje Andrzej Oślizło.

Działalność deweloperska

Develia sprzedała 1062 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 423 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to wzrost o 151%. Grupa przekazała 757 lokali wobec 482 lokali w pierwszej połowie 2020 r., czyli o 57% więcej. Pod względem sprzedaży pierwsze półrocze tego roku było dla Develii najlepszym okresem od wybuchu pandemii.

Tylko w II kwartale 2021 r. spółka sprzedała 482 lokale. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Centralna Park, Słoneczne Miasteczko i Grzegórzecka 77 w Krakowie oraz Osiedle Latarników w Gdańsku. W okresie kwiecień-czerwiec tego roku Develia przekazała 364 lokale, w tym głównie na osiedlu Nowa Racławicka we Wrocławiu, Rokokowa w Warszawie i Bastion Wałowa w Gdańsku.

Develia wprowadziła do sprzedaży I etap projektu Szmaragdowy Park (175 lokali) i III etap osiedla Przy Alejach (48 lokali) w Gdańsku oraz XIII etap Słonecznego Miasteczka (108 lokali) i III etap inwestycji Przy Mogilskiej (136 lokali) w Krakowie.

Elementem rozwoju segmentu deweloperskiego było podpisanie umowy joint venture z Grupo Lar. Deweloperzy będą współpracować przy realizacji trzech inwestycji zlokalizowanych na Ursynowie, Saskiej Kępie i Białołęce w Warszawie. Pierwszy projekt, w ramach którego powstanie ponad 180 lokali, będzie wprowadzony do sprzedaży w I kwartale 2022 r.

Działalność komercyjna

W II kwartale tego roku, w związku ze zniesieniem części obostrzeń związanych z pandemią, Develia obserwowała wzmożone zainteresowanie najmem powierzchni komercyjnych. Deweloper wynajął blisko 2,7 tys. mkw. powierzchni.

Poziom komercjalizacji części handlowej Arkad Wrocławskich sięga 96%, natomiast części biurowej 93%. Budynek Sky Tower jest wynajęty w 86%, a Wola Retro w 73%.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł) 1H2021 1H2020 Zmiana
Przychody 376 744 220 079 +71,19%
Zysk brutto ze sprzedaży 115 868 91 565 +26,54%
Marża brutto ze sprzedaży 30,76% 41,61% -10,85pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski 93 771 66 012 +42,05%
Marża brutto ze sprzedaży segment deweloperski 28,03% 37,54% -9,51pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny 22 070 25 512 -13,49%
Marża brutto ze sprzedaży segment komercyjny 52,30% 57,73% -5,43pp
EBITDA 68 810 57 768 +19,11%
EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 88 808 72 894 +21,83%
Zysk netto 55 651 8 817 +531,18%
Skorygowany zysk netto* 64 182 51 019 +25,80%

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody grupy za I półrocze 2021 r. wyniosły 376,7 mln zł wobec 220,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 55,7 mln zł wobec 8,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Negatywny wpływ na wynik grupy w I półroczu 2021 r. miały kursy walutowe. Z tego tytułu wynik brutto zmniejszył się o 9,8 mln zł. Skorygowany zysk netto wyniósł w I półroczu 2021 r. 64,2 mln zł, co stanowi 25,80% wzrostu r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze sześć miesięcy 2021 r. wyniósł 93,8 mln zł przy przychodach 334,5 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 22,1 mln zł przy przychodach 42,2 mln zł.

W maju 2021 r. Develia wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,95% w skali roku. Papiery zostały uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł. W najbliższych tygodniach spółka rozważa kolejną emisję obligacji w ramach tego programu.

– Realizując strategię konsekwentnie zwiększamy skalę działalności. Za rosnącą sprzedażą mieszkań idą zakupy gruntów, na których będziemy realizować kolejne projekty. W ostatnich miesiącach nabyliśmy działki pod kolejne inwestycje we Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Obok finansowania kapitałem własnym chcemy dalej korzystać z możliwości emisji obligacji. Majowa emisja została dobrze przyjęta przez inwestorów dlatego rozważamy wyemitowanie w najbliższych tygodniach kolejnych obligacji, które pozwolą nam sfinansować rosnącą skalę działalności – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Na koniec czerwca 2021 r. Develia posiadała 483,7 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 377 mln zł na koniec 2020 r. Na koniec I półrocza 2021 r. zobowiązania finansowe wyniosły 881,5 mln zł w porównaniu z 838,7 mln zł na koniec 2020 r.