Grupa Jaguar S.A. chce być spółką dywidendową

0

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, przyjęła nową politykę dywidendową. Zgodnie z jej założeniami Emitent będzie chciał regularnie dzielić się wypracowywanym zyskiem z Akcjonariuszami.

Zarząd Spółki podjął decyzję odnośnie zmiany jej polityki dywidendowej. Grupa Jaguar S.A. ma stać się podmiotem, który regularnie wypłaca swoim Akcjonariuszom osiągnięty zysk w formie dywidendy. Zarząd Emitenta zamierza korzystać z przysługujących mu uprawnień i corocznie rekomendować ZWZA Spółki wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w poprzednim roku. Zakładana wysokość dywidendy rekomendowanej do wypłaty będzie nie niższa niż 4 gr na akcję, ale Grupa Jaguar S.A. będzie dążyła do stabilnego wzrostu tej kwoty w kolejnych latach. Decyzja o wypłacie dywidendy i jej wysokości będzie oczywiście podejmowana przez ZWZA Spółki. Przyjęta przez Emitenta polityka dywidendowa obowiązuje począwszy od zysku osiągniętego w 2016 r. Grupa Jaguar S.A. liczy, że dzięki staniu się spółką dywidendową, umocni swój wizerunek na rynku kapitałowym.

„Zarząd bardzo starannie analizował możliwość wprowadzenia zmian w polityce dywidendowej. Nie chcieliśmy tego robić w początkowych latach funkcjonowania Spółki, gdyż profil naszej działalności wymaga znaczących nakładów kapitałowych. Teraz, po ustabilizowaniu się kliku segmentów naszej biznesowej działalności i pozyskaniu stabilnych źródeł finansowania nowych projektów, chcemy w ten sposób podziękować naszym Akcjonariuszom za wytrwałość oraz wiarę w Spółkę.” – komentuje Robert Betka, Prezes Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

W ramach zakończonej emisji akcji serii D realizowanej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, Grupa Jaguar S.A. dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji. Inwestorzy złożyli 63 zapisy podstawowe na łączną liczbę 5.538.114 szt. akcji, które stanowiły 91,3% oferowanych. W ofercie publicznej złożono również 15 zapisów dodatkowych w sumie na 2.897.435 szt. akcji serii D. Stopa redukcji w przydziale akcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła zarazem 81,7%. Środki pozyskane z emisji akcji serii D w wysokości ponad 600 tys. zł zostały przeznaczone na kapitał obrotowy Emitenta. Zarząd Spółki przewiduje, że przeprowadzona emisja wpłynie bardzo pozytywnie na płynność obrotu jej akcjami.

Czytaj również:  SII apeluje o zmianę przepisów o przymusowym wykupie

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonej emisji. Stopa redukcji w zapisach dodatkowych była dla nas niezwykle pozytywnym zaskoczeniem. Dzięki tej transakcji znacząco zwiększy się wolumen akcji na rynku, co w połączeniu z nową polityką dywidendową powinno w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie obrotów naszymi akcjami.” – podsumowuje Prezes Betka.

Grupa Jaguar S.A. wypracowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 35 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 1.931 tys. zł. Emitent realizuje aktualnie kilka projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości, m.in. w kompleksie działek budowlanych Zdradzie, Odargowie oraz w Sznurkach. W tej ostatniej inwestycji Spółka prowadzi także sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych, co przy właśnie rozpoczynającym się sezonie znacząco zwiększa szanse na jej pozytywne zakończenie. Także kluczowy projekt 2016 roku, czyli rewitalizacja kamienic w centrum Gdyni jest już na ukończeniu, a prawie wszystkie apartamenty zostały sprzedane. Ostateczna finalizacja tych umów w znaczący sposób wpłynie na wynik finansowy Spółki w 3 kw. br. Ten segment działalności Spółki będzie bardzo intensywnie rozwijany w perspektywie najbliższych miesięcy.

Grupa Jaguar S.A. rozwija też działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, która jest realizowana przez spółkę zależną – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów. Wstępne wyniki finansowe tego podmiotu za miniony kwartał wskazują na bardzo dynamiczny rozwój tego segmentu działalności.