Grupa Kapitałowa ACTION S.A. – dynamiczny wzrost sprzedaży

0
Piotr Bieliński, współzałożyciel i Prezes Zarządu ACTION S.A.
Piotr Bieliński, współzałożyciel i Prezes Zarządu ACTION S.A.

W III kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży GK ACTION S.A. osiągnęły poziom 1,14 mld zł, a zysk netto wyniósł 13,87 mln zł, zanotowano tym samym wzrost odpowiednio o 37,8% i 25,6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju wszystkich kanałów sprzedaży Grupy Kapitałowej i jej ekspansji na rynki zewnętrzne. Równolegle do rozszerzania działalności na zagranicznych rynkach, III kwartał bieżącego roku był dla ACTION S.A. okresem umacniania biznesu w Polsce. Duża dynamika wzrostu w kraju na poziomie 28,7%, plasuje Spółkę na pozycji lidera sprzedaży na rodzimym rynku.

Po trzech pierwszych kwartałach 2013 r. Grupa Kapitałowa ACTION S.A. osiągnęła 42,24 mln zł zysku netto, 64,75 mln zł EBITDA i 3,26 mld zł przychodów ze sprzedaży. W omawianym okresie na bardzo dobrym poziomie utrzymany został również wskaźnik cyklu konwersji gotówki, który wyniósł 17,4 dnia.

Piotr Bieliński, współzałożyciel i Prezes Zarządu ACTION S.A.
Piotr Bieliński, współzałożyciel i Prezes Zarządu ACTION S.A.

– Po trzech kwartałach zrealizowaliśmy już ponad 70% prognozowanego zysku netto i przychodów ze sprzedaży, a czwarty, najlepszy kwartał dopiero przed nami. Cieszy nas nie tylko rozwój ACTION na rynkach zagranicznych, ale również świetnie prowadzony biznes z polskimi partnerami. W trzecim kwartale zanotowaliśmy niemal 29% wzrostu sprzedaży na rodzimym rynku, to efekt intensywnej pracy nad rozwojem wszystkich kanałów sprzedażowych. Stale rozszerzamy portfolio produktowe, podpisujemy nowe umowy z kluczowymi producentami, jesteśmy aktywni na polu przetargów i sprzedaży korporacyjnej. W trzecim kwartale uczestniczyliśmy w realizacji zamówień przetargowych o łącznej wartości ponad 123 mln złotych.

Równie skutecznie rozwijamy się poza granicami kraju, gdzie mówimy już o dynamice na poziomie ponad 60%. Z jednej strony to efekt sprzedaży eksportowej, z drugiej wejścia na rynek niemiecki poprzez Devil GmbH. Spółka od początku funkcjonowania jest rentowna, a jej obrót w omawianym kwartale to prawie 9 mln euro. Nasze działania na rynkach zagranicznych wpływają również bezpośrednio na wzrost sprzedaży marek ActiveJet i Pentagram – powiedział Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Czytaj również:  Grupa Trei Real Estate podsumowała działalność w 2019 r.

Rozwój marek własnych jest istotnym elementem strategii biznesowej ACTION S.A.. Produkty ActiveJet, jako jedne z nielicznych na rynku alternatywnych materiałów eksploatacyjnych, zanotowały wzrost sprzedaży. Ze świetnym odbiorem partnerów biznesowych spotyka się też marka Pentagram, która została bardzo dobrze przyjęta m.in. przez operatorów telekomunikacyjnych. Strategia biznesowa zakłada stałe poszukiwanie nisz, zarówno w obszarze oferty jak i kanałów sprzedaży, które mają stopniowo odpowiadać za coraz większą część przychodu GK ACTION S.A.

– Szczególnie istotny jest dla nas rozwój oferty produktów z zakresu nowych technologii, skierowanej do biznesu. Chcemy być pierwsi na rynku w sprzedaży nowoczesnych rozwiązań kluczowych producentów. Kilka dni temu wspólnie z Samsung zorganizowaliśmy prelaunch innowacyjnej usługi Samsung Knox, zapewniającej bezpieczeństwo urządzeń mobilnych i aplikacji w firmach. Nasi kluczowi klienci, jako pierwsi w Polsce mogli poznać nowy produkt. To wydarzenie pokazuje doskonale jak chcemy działać i jakie korzyści ze współpracy z nami mają nasi partnerzy. Naszą intencją jest wsparcie i kierowanie uwagi klientów na obszary gdzie mogą realizować profit i rozwijać się. Nowoczesne technologie dają niesamowite możliwości, a my chcemy edukować rynek, wspierać klientów – powiedział Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

Według opublikowanej prognozy finansowej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w 2013 roku wyniosą 4,65 mld zł., a skonsolidowany zysk netto 61,50 mln zł.