Grupa Kapitałowa PTWP z rekordowymi wynikami za 2022 rok

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP

Ponad 1,5-krotny wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży wypracowała w 2022 roku Grupa Kapitałowa PTWP. Z zatwierdzonego przez biegłych rewidentów sprawozdania podsumowującego ubiegłoroczną działalność Grupy wynika, że optymalizacja modelu biznesowego, inwestycja w rozwój nowych produktów i koncentracja na procesach wspierających funkcjonowanie spółek to strategie, które zaprocentowały bardzo dobrymi wynikami.

W 2022 roku  narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 85,8 mln zł, z kolei zysk brutto w 2022 r. ukształtował się na poziomie 11,5 mln zł. EBITDA osiągnęła wartość 12,6 mln zł. Na wynik spółki wpłynęły wykonane w toku badania sprawozdania przez biegłych rezerwy i odpisy aktualizujące na zobowiązania spółki i udziały.

– 2022 rok uważamy za bardzo udany. Pomimo, że naznaczony był skutkami pandemii, wojny w Ukrainie, a w konsekwencji zmianami geopolitycznymi i gospodarczymi, dostosowaliśmy organizację do niestabilnych warunków biznesowych i społecznych. To w konsekwencji pozwoliło uzyskać rekordowo dobre wyniki i jest dobrą przesłanką na przyszłość – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

W ślad za odnotowanymi wynikami finansowymi zarząd Grupy PTWP podjął decyzję o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które będzie dokonywać podziału zysku za rok 2022, podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 7 003 231,20 zł (po 5,66 zł brutto na jedną akcję). W dywidendzie nie będą uczestniczyć akcje własne. Jednocześnie Zarząd rekomenduje, aby jako dzień dywidendy ustalony został 10 lipca 2023 r., a jako dzień wypłaty dywidendy przyjęty był 18 lipca 2023 r.

Na przestrzeni ubiegłego roku Grupa PTWP rozwijała działalność w każdym z trzech głównych obszarów: wzmocniła pozycję serwisów online, zorganizowała wiele prestiżowych wydarzeń i sprawnie zarządzała obiektami.

Portale Grupy w 2022 roku odwiedzało miesięcznie 13,3 mln unikalnych użytkowników, co uplasowało ją w  czołówce wydawców mediów biznesowych w Polsce. Celem każdego z serwisów jest bycie liderem w swojej specjalizacji i niezmiennie utrzymywanie mocnej pozycji na rynku medialnym.

W minionym roku Grupa PTWP zorganizowała wiele dużych wydarzeń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Każdy z eventów odbywał się w modelu hybrydowym – komponent online pozwolił uzyskać jeszcze szersze zasięgi.

W zarządzaniu obiektami – Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – należy odnotować, że w 2022 roku gościły imprezy rangi międzynarodowej: Światowe Forum Miejskie ONZ WUF11, Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn 2022, Intel Extreme Masters i wielu innych.

W 2022 roku Grupa PTWP wprowadziła w życie program motywacyjny dla pracowników o dłuższym stażu pracy. W jego ramach doszło do emisji 58 958 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

– Zasoby ludzkie Grupy PTWP to łącznie ponad 200 specjalistów doświadczonych w swoich obszarach kompetencji. Jako zarząd przykładamy dużą wagę do tego, żeby zespół identyfikował się z firmą i w sposób zaangażowany realizował wyznaczone cele. Wypracowane wyniki to efekt naszej wspólnej pracy – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

Na 29 czerwca br. zaplanowano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W porządku obrad przewidziane jest uchwalenie kolejnych kroków związanych z przygotowaniami do przeniesienia notowań akcji Grupy PTWP na rynek regulowany GPW.