Grupa Klepsydra pozyskała 6,75 mln zł z emisji akcji

gpw

Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, pozyskała w wyniku emisji akcji serii F kwotę w wysokości 6,75 mln zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie pierwszych przejęć firm pogrzebowych oraz zasilenie Spółki w środki obrotowe.

Oferta akcji serii F, która objęła 2.250.000 akcji, była skierowana do wybranych inwestorów a zainteresowanie inwestorów objęciem akcji w tej emisji znacząco przewyższyło jej wielkość.

Pozyskane środki przyczynią się do realizacji strategii Spółki, w ramach której, dzięki konsolidacji rynku funeralnego w Polsce, Grupa Klepsydra zamierza zdobyć pozycję lidera tego rynku. Grupa przewiduje, że dzięki planowanym przejęciom w okresie najbliższych 5 lat zbuduje silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku. Pierwszą przejętą spółką w ramach realizacji strategii jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, którego Grupa jest obecnie większościowym udziałowcem.

„Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem naszą ofertą akcji. Inwestorzy docenili nie tylko obecną silną pozycję Grupy Klepsydra, ale też naszą strategię oraz plany jej realizacji. Rynek usług funeralnych w Polsce jest stabilny, dlatego chcąc dynamicznie rozwijać się zdecydowaliśmy się na konsolidację tego rynku. Działamy na nim od wielu lat, bardzo dobrze orientujemy się w jego specyfice, współtworzymy najlepsze standardy jego działania. Dlatego jestem przekonany, że nie zawiedziemy inwestorów, z którymi w przyszłości zamierzamy dzielić się naszym sukcesem w postaci dywidendy” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.