Grupa Klepsydra publikuje wyniki za I kw. 2024 r., kontynuuje ekspansję na rynku funeralnym

Siedziba firmy Grupa KLEPSYDRA
Siedziba firmy Grupa KLEPSYDRA

Grupa Klepsydra opublikowała dobre wyniki finansowe za I kw. 2024 r. Przychody spółek z grupy kapitałowej w omawianym okresie wyniosły blisko 11,9 mln zł, EBITDA 3,1 mln zł, natomiast zysk netto Grupy wyniósł 1,1 mln zł.

W I kw. 2024 r. Grupa Klepsydra przeprowadziła łącznie 826 pochówków (2 562 w całym 2023 r.), 2 282 kremacje (8 484 w 2023 r.) oraz obsłużyła 143 zlecenia międzynarodowego transportu zmarłych (650 w 2023 r.).

Wyniki te zostały wypracowane na spadającym rynku, który obecnie, zgodnie z prognozami Grupy Klepsydra, zmierza do stabilizacji po dużym wzroście związanym z pandemią. Średni spadek rynku w I kw. 2024 r. wyniósł 4%, natomiast na rynkach, na których działa spółka, spadek ten wyniósł nawet 8% w odniesieniu do I kwartału 2023 r.

Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2024 r.:

  • W styczniu 2024 r. Grupa zamknęła drugą ofertę prywatną akcji, w ramach której pozyskała ponad 23 mln zł na dalsze akwizycje na rynku polskim.
  • W ramach tej oferty Global Funeral Services, lider katalońskiego rynku pogrzebowego, objął 3,3 mln akcji nowej emisji serii H, które łącznie stanowią blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym Grupy.
  • W styczniu 2024 r. Grupa dokonała zapłaty i została jedynym właścicielem spółki Sotor, jednej z największych firm pogrzebowych w Toruniu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym Sotor stał się częścią grupy kapitałowej Spółki, a Grupa Klepsydra zadebiutowała na nowym geograficznie terenie. Jest to piąta spółka w strukturze Grupy.
  • Spółka kontynuuje działania zmierzające do pozyskania nowych podmiotów, które mogłyby zostać włączone w struktury Grupy Klepsydra.

„I kwartał 2024 roku była dla nas bardzo intensywny. Zamknęliśmy drugą ofertę akcji, pozyskując zakładany kapitał na dalsze przejęcia oraz pozyskaliśmy doświadczonego inwestora – firmę GFS. Zakończyliśmy też drugie przejęcie, włączając spółkę Sotor z Torunia do naszej grupy kapitałowej. Teraz skupiamy się na analizie rynku i poszukiwaniach firm, które spełniałyby nasze oczekiwania i mogłyby pasować do naszego profilu. Tak jak już zapowiadaliśmy, to będzie rok intensywnej pracy wewnętrznej, ale nie wykluczamy też realizacji przejęć w tym roku” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.

WYNIKI FINANSOWE

Grupa Klepsydra koncentruje się obecnie na realizacji strategii rozwoju opartej na konsolidacji rozdrobionego rynku funeralnego w Polsce. Grupa systematycznie wypracowuje dobre wyniki finansowe. Nowoczesny model biznesu – kompleksowość usług, własne zaplecze infrastrukturalne, wysoka jakość obsługi klienta oraz dalsza rozbudowa grupy kapitałowej pozwolą na wzrost wyników w kolejnych latach.

Wyniki finansowe Grupy Klepsydra przedstawia poniższa tabela*

mln PLN I kw. 2024 2023*
Przychody 11,9 35,18
EBITDA 3,1 7,08
Zysk netto 1,1 4,58

Wyniki finansowe prezentowane są zgodnie ze standardem PSR.

*Dla celów informacyjnych dane finansowe za 2023 r. sporządzone zostały przy założeniu konsolidacji całości przychodów i kosztów spółek Grupy Klepsydra wraz ze spółką PUK od dnia 1 stycznia 2023 roku.

AMBITNA STRATEGIA

Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest konsolidacja rozdrobnionego, krajowego rynku usług funeralnych. Pozwoli to na zbudowanie silnej, nowoczesnej i innowacyjnej Grupy, która będzie skupiała mocne lokalne marki. Dzięki realizacji strategii i konsolidacji branży Grupa Klepsydra wypracuje wzrost wyników finansowych w ciągu kilku najbliższych lat.

Od momentu debiutu na GPW w czerwcu 2023 r., Grupa Klepsydra, zgodnie z planem, przejęła dwie spółki pogrzebowe – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z siedzibą w Krakowie (PUK) oraz Sotor z Torunia. Obie firmy mają znaczącą pozycję na swoich lokalnych rynkach.

Kolejne przejęcia spółek o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są w latach 2024-2028. Grupa przewiduje, że pozwoli to zbudować silną grupę kapitałową posiadającą do 10% udziału w bardzo rozdrobnionym rynku pod względem liczby wykonanych usług. Na realizację tych celów akwizycyjnych Grupa Klepsydra zamierza przeznaczać rocznie do 80% wypracowanego zysku netto.

SPÓŁKA DYWIDENDOWA

Po okresie pierwszych inwestycji związanych z rozwojem Grupy, spółka planuje dołączyć do grona spółek regularnie wypłacających inwestorom dywidendę. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, od 2024 r. Grupa planuje wypłacać inwestorom dywidendę w wysokości do 20% zysku netto. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpiłaby więc już w 2025 r. (z zysku netto za 2024 r.).

STABILIZUJĄCY SIĘ RYNEK, KTÓRY W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE WSPIERAŁ ROZWÓJ GRUPY

W 2023 roku rynek ustabilizował się na poziomie sprzed pandemii, co oznacza spadek względem 2022 r. o 9%. W I kw. 2024 r. obserwowane były dalsze spadki na rynku, który zmniejszył się średnio o 4% względem I kw. 2023 r. W regionach, w których działa Grupa, spadek ten był jednak wyższy i sięgał nawet 8%.

śmiertelność w polsce śmiertelność w polsce

Dane GUS pokazują, że w ciągu najbliższych 20 lat śmiertelność będzie systematycznie rosła i w 2046 r. może wynieść nawet 500 tys. zgonów rocznie. Jest to związane z systematycznym wzrostem liczby osób w wieku 65 lat i więcej oraz z tym, że od 2025 r. wiek późnej starości (80 lat i więcej) będą osiągać również liczne roczniki urodzone po drugiej wojnie światowej.

GLOBAL FUNERAL SERVICES – NOWY AKCJONARIUSZ

18 stycznia 2024 r. Grupa Klepsydra podpisała wiążącą umowę inwestycyjną ze spółką Global Funeral Services z Hiszpanii, w ramach której nowy inwestor objął w sumie ponad 3,3 mln akcji nowej emisji serii H, które łącznie stanowią blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym Grupy. Tym samym Grupa Klepsydra pozyskała ponad 23 mln zł na dalsze akwizycje.

Firma Global Funeral Services została założona w 2017 roku przez dwie rodzinne firmy pogrzebowe, GRUP VFV SL i Cabré Junqueras SA, w celu poszukiwania możliwości inwestycyjnych i dalszego wzrostu w sektorze pogrzebowym poza Hiszpanią. GRUP VFV SL to lider katalońskiego sektora pogrzebowego, który posiada ponad 300-letnią historię, natomiast Cabré Junqueras SA jest największą niezależną rodziną firmą pogrzebową w Katalonii z rozległą siecią domów pogrzebowych z ponad 120-letnią tradycją. Obie spółki mają więc kilkusetletnie doświadczenie w segmencie pogrzebowym w Hiszpanii oraz bardzo duże doświadczenie w akwizycjach spółek pogrzebowych. Zarządzają one największą siecią domów pogrzebowych (51 domów pogrzebowych), krematoriów (15 krematoriów) i cmentarzy (23 cmentarze pod pełnym zarządzaniem Grupy oraz 297 cmentarzy częściowo zarządzanych przez Grupę, w sumie blisko 83 tys. grobów) na terenie Katalonii i Wysp Balearów. W 2022 roku Grupa przeprowadziła 21 300 pogrzebów oraz blisko 13 800 kremacji. Łączne przychody Grupy w 2022 roku wyniosły 76,6 mln euro, natomiast EBITDA 16,9 mln euro.