Grupa Murapol podsumowuje wyniki za I kw. 2024 r.: stabilna sprzedaż, szeroka oferta i rekordowy portfel projektów w realizacji

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA

Grupa Kapitałowa Murapol, jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, w I kwartale 2024 r. zanotował przychody ze sprzedaży w wysokości 327,2 mln zł w konsekwencji przekazania 752 lokali (-30,4% r/r), co było zgodne z oczekiwaniami Grupy i harmonogramem realizacji projektów. Zysk netto Grupy w I kwartale br. wyniósł 61,1 mln zł.

Łączna sprzedaż netto do klientów detalicznych w I kwartale br. wyniosła 912 lokali (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz opłacone umowy rezerwacyjne, po wyeliminowaniu rezygnacji) wobec 862 w analogicznym okresie 2023 r., co stanowi wzrost o 5,8% r/r.

W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa Murapol wprowadziła do oferty 1 893 lokale (+433,3% r/r) w 6 miastach, w tym na nowym rynku działalności – w Lublinie. Na koniec I kwartału br. oferta Murapol obejmowała 4 714 lokali, co jest jednym z najlepszych wyników na rynku. Grupa na koniec kwartału dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę blisko 20,4 tys. lokali w 16 miastach.

Biorąc pod uwagę wysoką ubiegłoroczną bazę, jak i sytuację na rynku nieruchomości w pierwszych miesiącach roku, oceniamy nasze wyniki operacyjne i finansowe jako zadowalające oraz zmierzające w kierunku realizacji przyjętych na 2024 rok założeń. Przede wszystkim należy podkreślić, że w pierwszym kwartale roku obserwowaliśmy silny popyt na nasze mieszkania i zwiększyliśmy sprzedaż, pomimo zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. Tym samym ponownie potwierdziliśmy skuteczność i efektywność naszego modelu biznesowego, a zwłaszcza dopasowanej do potrzeb rynku oferty mieszkaniowej – nowoczesnych, kompaktowych mieszkań, które cieszą się największym powodzeniem zarówno wśród klientów kupujących na własne potrzeby, jak i inwestycyjnie. Obecnie jesteśmy najbardziej zdywersyfikowanym geograficznie deweloperem w Polsce i na koniec I kwartału 2024 r. dysponowaliśmy rekordową liczbą lokali w ofercie – ponad 4,7 tysiąca. Posiadany przez nas aktywny bank ziemi na koniec pierwszego kwartału pozwalał na budowę blisko 20,4 tys. lokali w 16 miastach o łącznej powierzchni blisko 885 tys. m2. W maju podpisaliśmy umowę na dodatkowe grunty, w tym w nowych dla nas miastach: Częstochowie i Kielcach. Z takim potencjałem, spokojnie patrzymy w przyszłość i jesteśmy pozytywnie nastawieni do kolejnych miesięcy 2024 roku ocenia Nikodem Iskra, Prezes Zarządu Murapol S.A.

Murapol na koniec I kwartału br. posiadał portfel projektów w budowie wynoszący 7 005 lokali powstających w ramach 25 projektów na terenie 13 miast Polski: 5 642 lokale w segmencie deweloperskim oraz 1 363 w segmencie PRS, rozwijanym przez Grupę od 2021 roku. Do największych obecnie rynków należy zaliczyć: Łódź (1494 lokale w trakcie realizacji), Kraków (1284 lokale w realizacji), Poznań (1138 lokali w realizacji) i Gdańsk (1044 lokali w realizacji).

Wyniki finansowe

W I kwartale 2024 r. Grupa Murapol posiadała solidny bilans i bezpieczną sytuację finansową wspieraną wysokimi poziomami przychodów ze sprzedaży (327,2 mln zł) i zysku netto (61,1 mln zł). Na koniec I kwartału Grupa dysponowała gotówką w wysokości blisko 285,5 mln zł oraz sumą bilansową, która przekroczyła 2 mld zł.

Wyniki I kwartału 2024 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zanotowaliśmy zadowalający poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie R4S, korespondujący z ilością przekazań oscylującą na poziomie około 25% wszystkich przekazań planowanych na 2024 rok. Jednocześnie, średnia cena przekazanego lokalu wzrosła o około 13% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku. W I kwartale tego roku zauważyliśmy większą aktywność klientów finansujących zakup lokalu gotówką – stanowili oni 45% w strukturze sprzedaży, zaś klienci z kredytem hipotecznym odpowiednio 55%. Odnotowaliśmy również wyższe ceny transakcyjne w segmencie deweloperskim. Wypracowane poziomy sprzedaży, w połączeniu z bogatą ofertą nowoczesnych mieszkań, przekraczającą już poziom 4,7 tysiąca, stanowią solidny fundament pod dalszy rozwój skali działalności i wyników finansowych Grupy Murapol – mówi Przemysław Kromer, CFO, Członek Zarządu Murapol S.A.

Najważniejsze dane finansowe

 w tys. PLN 1Q 2024 1Q 2023 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 327 233 434 750 -24,7%
Przychody ze sprzedaży do
klientów detalicznych
295 720 375 531 -21,3%
     Przychody ze sprzedaży do PRS 31 513 59 219 -46,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 102 057 148 427 -31,2%
Marża brutto ze sprzedaży 31,19% 34,14% -2,9 p.p.
EBIT 74 307 121 772 -39,0%
Marża EBIT 22,70% 28,00% -5,3 p.p.
Zysk netto 61 131 100 778 -39,3%
Marża zysku netto 18,68% 23,18% -4,5 p.p.

 

Perspektywy na dalszą część roku

Grupa Murapol podtrzymuje swoje pozytywne założenia na 2024 r. Według nich, przewagi wewnętrzne Grupy – m.in. sprawdzony model biznesowy oraz wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie – w 2024 r. będą wspierane przez czynniki zewnętrze. Na rynku mieszkaniowym obserwowany jest duży popyt – przede wszystkim w segmencie popularnym, przy jednoczesnym oczekiwaniu na działania rządu w zakresie nowych programów wspierających dostępność mieszkań (kredyt #naStart). Występuje także wysoki krajowy deficyt mieszkaniowy, rosnąca siła nabywcza konsumentów i poprawa otoczenia gospodarczego.

Siłą Grupy w kolejnych okresach będzie też zasobny i dobrze zdywersyfikowany bank ziemi, który na koniec 1Q 2024 r. obejmował grunty w 16 miastach pod budowę blisko 20,4 tys. lokali. Mieszkania oferowane przez Grupę Murapol są przystępne cenowo i dostępne dla najszerszej grupy potencjalnych klientów w Polsce, a Spółka na koniec 1Q2024 posiadała aż 4,7 tys. lokali w swojej ofercie. Silną stroną oferty Grupy są optymalne metraże i rozkłady mieszkań, a także ich atrakcyjne lokalizacje – nie tylko w aglomeracjach, ale także w mniejszych miastach regionalnych, w większości obsługiwanych przez własną sieć sprzedaży. Atuty biznesowe Grupy Murapol, jej doświadczenie i pozycja rynkowa, stanowią fundament do budowania solidnych wyników w całym 2024 roku.