Grupa PZU publikuje wyniki za 2017 rok

0

Zysk netto po raz pierwszy w historii przekroczył 1 mld EUR (4,2 mld zł) – ROE powyżej 21%. Rentowność kapitałów własnych „ROE” dla podmiotu dominującego wyniosła 21,1% w porównaniu do 14,9% w 2016 roku.

Kondycja Grupy

– To był znakomity rok dla PZU. Sprzedaż zrealizowana w roku 2017 przekroczyła poziom 22,8 mld zł i tym samym jest najwyższą kiedykolwiek osiągniętą przez grupę PZU. Równocześnie osiągnęliśmy najwyższy w naszej historii wynik netto 4,2 mld zł. Pobiliśmy tym samym nasze wszystkie dotychczasowe rekordy. Znaczący wkład w wyniki Grupy miały banki, zwłaszcza Pekao SA, dzięki którego nabyciu nasze aktywa przekroczyły 317 mld zł. Z rentownością kapitałów powyżej 21% oraz pokryciem kapitałowym istotnie powyżej 200%, PZU jest jedną z najbardziej dochodowych i stabilnych spółek ubezpieczeniowych na świecie powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

– Tak dobre wyniki za rok 2017 są solidnym fundamentem dla ambitnych celów, które Grupa postawiła sobie w ramach strategii #nowePZU. Realizując tę strategię, chcemy zapewnić, by PZU stało się liderem w zakresie nowych technologii, w tym telematyki, rozwiązań mobilnych, sztucznej inteligencji i pracy na bazach danych. Siła finansowa PZU, ciągłe dążenie do udoskonalania produktów, dbałość o konsumentów oraz zaangażowanie społeczne powoduje, że 22 miliony naszych klientów może nas polegać.  mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Ubezpieczenia

– Grupa PZU już drugi rok z rzędu zanotowała ponadprzeciętny dwucyfrowy (+13,0%) wzrost przypisu składki. Jednocześnie liczba czynnych polis w OC komunikacyjnym wzrosła o 0,2 mln do 9,1 mln. Pozytywnie do wyniku Grupy kontrybuował wynik inwestycyjny, który wzrósł o 52,4%% do 1 855 mld zł (z wyłączeniem działalności bankowej), będący rezultatem m.in. znaczącej poprawy na portfelach akcyjnych, jak również pozyskania wysokomarżowych ekspozycji korporacyjnych. Zgodnie z założeniami strategicznymi, wzrost wolumenów przypisu składki realizowany był w warunkach wysokiej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 1,1 p.p. r/r do 7,0%) oraz dbałości o jakość pozyskiwanych ryzyk do portfela. Wskaźnik COR zmalał o 5,6 p.p. r/r do 89,3%. W rezultacie skonsolidowany wynik Grupy wzrósł o 78,3% r/r do 4,2 mld zł. Tak dobra rentowność, przy mocno rosnącym portfelu, to potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej i poprawy efektywności struktur zarządzania w zakresie wykorzystania skali biznesu. Cieszy także utrzymanie rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych powyżej 20%. Na porównywalność danych r/r przyczyniło się również rozpoczęcie konsolidacji banku Pekao od dnia 7 czerwca 2017 roku. – mówi Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Czytaj również:  Polska oficjalnie w gronie rynków rozwiniętych

Zdrowie

Na koniec 2017 roku klienci PZU Zdrowie mogli korzystać z usług medycznych oferowanych w ponad 2 000 placówek w 500 miastach (lekarze o 140 specjalizacjach). PZU Zdrowie to także ponad 60 własnych placówek, współpracujących z 1200 lekarzami (w 2017 r. został nabyty Revimed sp. z o.o. i NZOZ Trzebinia).