Grupa Recykl w III kw. podwaja zysk netto i osiąga marżę EBITDA bliską 30 proc.

0
GPW Dzwon giełdowy

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, odnotował najlepszy kwartał w dotychczasowej 7-letniej historii działalności. Zysk netto wzrósł do 1,4 mln zł (+104 proc. r/r), przy EBITDA rzędu 3,5 mln zł (marża 29 proc.) i przychodach 12,1 mln zł (+23 proc r/r). Spółce sprzyjają wysokie ceny kordu stalowego i znaczący popyt na usługi recyklingu i odzysku oraz granulaty SBR. Pozytywnie wpływa także sprzyjająca sytuacja podażowa na rynku opon oraz innych odpadów, co skutkuje nowymi źródłami wysokomarżowych przychodów.

W przeciągu 9 miesięcy 2017 r., sprzedaż Spółki wyniosła 34,6 mln zł (+18 proc. r/r), zysk ze sprzedaży 5,2 mln zł (+94 proc. r/r), EBITDA 9,1 mln zł (+35 proc. r/r) i zysk netto rzędu 3,7 mln zł (+73 proc.). Istotnie wyższe dynamiki wzrostu przychodów wobec wzrostu kosztów skutkują istotnym wzrostem wyników i skokowym wzrostem marż (np. dwukrotny wzrost na poziomie zysku ze sprzedaży i EBIT).

 III kwartał 2017 r. pokazuje potencjał Grupy Recykl i tym samym wpływ zarówno szeregu dotychczasowych inwestycji, jak i sprzyjającego otoczenia rynkowego i silnej pozycji konkurencyjnej. Kończymy rozbudowę ogólnopolskiej sieci zbiórki opon. W najbliższych kwartałach i latach naszymi priorytetami z jednej strony jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych, wysokomarżowych produktów i technologii, z drugiej, chcemy dalej zwiększać moce produkcyjne. Zapewne w 2018 r. podejmiemy stosowne decyzje – powiedział Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

W strukturze przychodów okresu I-III kw. 2017 r. blisko 60 proc., tj. ok. 20 mln zł (+12 proc. r/r) stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon (wolumenowo sprzedano 27,1 tys. ton paliwa alternatywnego, 16,1 tys. ton granulatu SBR i 7,7 tys. ton kordu stalowego). 34-procentowy wzrost odnotowano w ramach usług prowadzenia zbiórki opon (3 mln zł), najsilniej natomiast wzrosła pozostała sprzedaż (+271 proc. do 4,5 mln zł), będąca efektem zagospodarowania zużytych opon oraz odbioru innych odpadów, dodawanych do paliw alternatywnych własnej produkcji.

Czytaj również:  IDM: pogarszająca się kondycja krajowych domów maklerskich czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego

Spółka kontynuuje prace badawczo-rozwojowe w takich obszarach, jak wykorzystanie granulatu gumowego jako kompozytu polimerowo-gumowego, zastosowanie kordu tekstylnego z zużytych opon jako dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA, MMA) oraz dewulkanizatu. Nowe produkty mogą znaleźć zastosowanie w szeregu branż, począwszy od motoryzacji, aż do branży budowlanej.

–  Przy silnym rozwoju, utrzymujemy zadłużenie finansowe na bezpiecznym poziomie 16-18 mln zł. Ponadto w porównaniu do EBITDA, dług netto spada i na koniec września 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 1,5, wobec 1,9 przed rokiem – dodał Zbigniew Fleszar, dyrektor finansowy i członek  Zarządu Grupy Recykl S.A.