Grupa SUNEX miała 51 mln zł skonsolidowanych przychodów w IV kwartale 2023 r.

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
  • Skonsolidowane przychody Grupy SUNEX w IV kw. 2023 r. wyniosły 51,2 mln zł (wobec 79,6 mln zł w IV kw. rok wcześniej). Narastająco w 2023 r. sięgnęły 320,5 mln zł wobec 289,5 mln zł rok wcześniej
  • Na wyniki wpłynęły m.in. osłabienie koniunktury gospodarczej w drugiej połowie 2023 r. na rynku niemieckim oraz niepewność co do kształtu programów dopłat dla urządzeń OZE
  • Na początku 2024 r. zarząd SUNEX obserwuje wyraźne ożywienie w sektorze OZE na rynku austriackim i spodziewa się uruchomienia większych niż w 2023 r. programów dofinansowań dla urządzeń OZE w Niemczech

SUNEX w IV kwartale 2023 r. miał ponad 51,2 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 79,6 mln zł w tym okresie rok wcześniej. Narastająco w całym 2023 r. skonsolidowane przychody wyniosły ponad 320,5 mln zł, wobec 289,5 mln zł w 2022 r.

Po bardzo udanym pierwszym półroczu 2023 r., w którym Grupa SUNEX notowała wysokie dynamiki przychodów na strategicznych rynkach oraz odczuwała duże zainteresowanie ekologicznymi technikami grzewczymi, druga połowa roku była słabsza dla sektora OZE i działających na nim firm. Złożyło się na to kilka czynników, w tym osłabienie koniunktury, wysokie stany magazynowe firm sektora OZE, zmiany regulacji prawnych na strategicznym dla SUNEX rynku niemieckim i wstrzymanie się tamtejszych klientów z zamówieniami urządzeń OZE do czasu unieruchomienia nowych dofinansowań, które – wg zapowiedzi – mają być korzystniejsze niż obecnie obowiązujące. To wszystko przełożyło się na słabszy popyt i niższe przychody w końcówce 2023 r.

(dane w tys. PLN) IV kw. 2023 Zmiana r/r I-IV kw. 2023 Zmiana r/r
Przychody skonsolidowane 51 221 -35,64% 320 519 +10,71%
Przychody jednostkowe 25 994 -65,3% 226 098 -16,6%

 

Zarząd SUNEX obserwuje ożywienie w Austrii i spodziewa się poprawy na rynkach niemieckim i polskim.

– Od pierwszych dni 2024 r. odnotowujemy wzrost zamówień na rynku austriackim. Klienci kupują urządzenia OZE korzystając z programów dofinansowań, które zostały uruchomione na początku roku. Dobre perspektywy są także dla naszego najważniejszego sprzedażowo rynku – Niemiec. Na ostatniej prostej są kwestie formalne dotyczące kryteriów przyznania dofinansowania. Spodziewamy się, że po uruchomieniu programów wzrosną zamówienia, także tych klientów, którzy wstrzymywali się z inwestycjami w oczekiwaniu właśnie na nowe programy. Dobrze rokuje także nasz rodzimy rynek po zapowiedzi, że 5 mld EUR przyznanej Polsce zaliczki z KPO w całości ma być przeznaczone na inwestycje w OZE i sieci energetyczne. Mamy nadzieję, że z pieniędzy skorzystają gminy i samorządy na modernizacje instalacji czy zeroemisyjny transport – mówi Romuald Kalyciok, prezes SUNEX.

Na poprawę ożywienia w sektorze OZE w dłuższej perspektywie wpływ będą mieć także unijne regulacje kładące nacisk na gospodarkę niskoemisyjną krajów członkowskich.