Grupa TenderHut wznawia ofertę publiczną i chce pozyskać 9 mln zł

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

Zarząd TenderHut podjął decyzję w sprawie wznowienia emisji akcji w ramach kapitału docelowego, która została zawieszona 23 lipca br. W ofercie publicznej inwestorzy mogą kupić do 180 000 akcji nowej emisji spółki. Cena emisyjna jednej akcji została  ustalona na 50 zł. Zapisy na akcje będą przyjmowane w dwóch transzach: otwartej i dedykowanej przez Dom Maklerski Navigator S.A. (będący Głównym Koordynatorem Oferty) oraz Dom Maklerski BDM S.A. i Noble Securities Dom Maklerski S.A. w terminie od 1 do 11 października. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój oraz ekspansję w kraju i za granicą m.in. poprzez realizację kolejnych akwizycji, rozszerzenie oferty produktów i usług własnych, a także rozwój platformy venture buildingu, czyli ekosystemu startupowego.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcing, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz venture building. Cena emisyjna za jedną sztukę akcji serii D1 została ustalona na poziomie 50 zł. W ramach wznowionej publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli nabyć nie więcej niż 180 000 akcji nowej emisji serii D1, które po rejestracji podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, będą stanowiły nie więcej niż 9,04 proc. w kapitale zakładowym TenderHut. Emisja zostanie przeprowadzana na zasadach oferty publicznej zgodnie z treścią art. 37b Ustawy o ofercie, gdzie zakładane wpływy brutto emitenta wyniosą nie mniej niż 1 mln euro i nie więcej niż 2,5 mln euro i która nie wymaga udostępnienia prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.

– Decyzja o wznowieniu emisji akcji spółki spowodowana jest kilkoma czynnikami. Inwestorzy, którzy po okresie wakacyjnym powrócili do aktywności inwestycyjnej na rynkach kapitałowych wyrażają zainteresowanie zawieszoną w okresie letnim emisją akcji TenderHut. Obserwujemy również utrzymującą się dobrą koniunkturę na rynkach kapitałowych. To pozwala nam wierzyć, iż nasza aktualna oferta spotka się z zainteresowaniem inwestorów giełdowych, a pozyskane w wyniku jej realizacji środki przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju zarówno naszej Spółki, jak i całej grupy kapitałowej TenderHut – wyjaśnia Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut.

W wyniku wznowienia emisji akcji serii D1 TenderHut chce uzyskać wpływy na poziomie 9 mln zł. Środki finansowe, które zamierza pozyskać Spółka zostaną przeznaczone na: rozwój platformy venture buildingu, dalszą ekspansję zagraniczną, przeprowadzenie 4-5 akwizycji, jak również rozszerzenie oferty o kolejne własne innowacyjne produkty i usługi IT.

– Jako spółka nastawiamy się na dalszy dynamiczny wzrost zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Chcemy osiągnąć zaplanowane wyniki między innymi poprzez akwizycję kolejnych spółek. Umożliwi to nam działalność operacyjną w modelu follow-the-sun, czyli we wszystkich strefach czasowych. Emisja akcji ułatwi nam także rozwój środowiska inkubacyjno-akceleracyjnego. Podtrzymujemy swoje plany przejścia na główny parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Myślę, że debiut na głównym rynku GPW nastąpi na przełomie pierwszego i drugiego półrocza przyszłego rokumówi założyciel i prezes spółki Robert Strzelecki.

Harmonogram Wznowionej Oferty Akcji serii D1:

12.07.2021 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego
1 października – 11 października

(do godz. 20:00)

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane po Cenie emisyjnej w Transzy Otwartej oraz Transzy Dedykowanej
1 października – 11 października

(do godz. 23:59)

Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane po Cenie emisyjnej w Transzy Otwartej oraz Transzy Dedykowanej
12 października Ewentualne składanie zapisów i wpłat przez inwestorów zastępczych
Nie później niż 14 października Przydział Akcji Oferowanych
Nie później niż 15 października Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

 

Nie później niż 18 października Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcji

 

Szczegółowe informacje dotyczące wznowienia oferty publicznej zostały opublikowane w Suplemencie nr 6 do Memorandum Informacyjnego, który został udostępniony na stronie internetowej spółki oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Navigator S.A., oraz Konsorcjantów przyjmujących Zapisy na akcje serii D1 (tj. Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz Noble Securities Dom Maklerski S.A.).

Grupa TenderHut w obszarze outsourcingu rozbudowuje i umacnia swoją pozycję poprzez spółki SoftwareHut (systemy IT),  ExtraHut (UI/UX/design), ProtectHut (cyberbezpieczeństwo) oraz LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT). Sektor laboratoryjny reprezentowany jest przez spółki zależne Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Labs (Mixed Reality w laboratoriach). W sektorze venture building spółka rozwija startupy z sektora PropTech/WorkTech – Zonifero, MedTech – Holo4Med i EduTech – Grow Uperion.